24/7/2024
סמינר הקיבוצים תעודת הוראה
סמינר הקיבוצים תעודת הוראה
סמינר הקיבוצים תעודת הוראה
סמינר הקיבוצים תעודת הוראה

- מכללת לוינסקי לחינוך - תואר ראשון, תואר שני ולימודי המשך


לימודי התואר הראשון בלוינסקי 

מכללת לוינסקי רואה את ייחודה כמכללה מובילה, המדגישה מצוינות אקדמית בלתי מתפשרת ואיכות בהוראה, ומאמינה בלמידה לאורך החיים. דרך זו מתבססת על נכסי תרבות, על ערכים יהודיים ואוניברסאליים, על הישגים טכנולוגיים ועל מתן מענה לצרכים המשתנים של חברה פלורליסטית, רב-תרבותית. כך יפתחו בוגרינו מעורבות בקהילה ויהיו למנהיגים ביקורתיים ויצירתיים בחינוך ולמובילים בחברה.

תכניות הלימודים בכל מסלולי ההכשרה מדגישות את השילוב בין הלימודים העיוניים וההתנסות המעשית בהוראה במסגרות חינוכיות שבהן מעורבים הסטודנטים במהלך כל שנות הכשרתם להוראה. תכניות ההכשרה מסייעות למתכשרים להוראה להבין לעומק מרכיבים הקשורים לתהליכי למידה, הוראה והערכה בהקשרים חברתיים ותרבותיים, ומכוונות לקידום יכולותיהם לפעול בהתאם להבנות אלה בכיתות הטרוגניות בעלות אוכלוסיות שונות. 

 

הלימודים במכללה
הלימודים במכללה הם לימודים אקדמיים. בוגרי המכללה מקבלים בסיום הלימודים תואר ראשון, בוגר בהוראה -  B.Ed, ותעודת הוראה בתחום התמחותם. תכנית הלימודים מורכבת מארבעה מוקדים, ובכל אחד מהם היקף הלימודים נקבע בהתאם לתכנית שבוחר הסטודנט:

  • לימודי החינוך - מהווים תשתית עיונית המשותפת לכל המתכשרים להוראה, והם נגזרים מכמה תחומי דעת: פסיכולוגיה, שפה, סוציולוגיה, חינוך מיוחד ומחשבת החינוך. לימודי החינוך מאפשרים למתכשר להוראה לפתח הבנה במורכבותם של תהליכי התחנכות במסגרות חינוכיות שונות. הם מכוונים לפיתוח ידע של למידה, הוראה, אתיקה והבנה של התפתחות ילדים וצורכיהם בהקשרים חברתיים ותרבותיים שונים. לימודי החינוך וקישורם להתנסות בהוראה  מאפשרים לתמוך בהתפתחותם של ילדים על פני תחומים המשיקים אלה באלה : הקוגניטיבי, השפתי, החברתי, הרגשי והערכי. 
    המסגרת הלימודית כוללת קורסים המיועדים לפתח כישורים מחקריים בתחומי החינוך והאוריינות האקדמית, ובמהלכם יחויב כל סטודנט בכתיבת סמינריון בחינוך.
  • לימודי ההתמחות - לימודי ההתמחות מהווים את לב ההכשרה להוראה. כל סטודנט בוחר במסלול הכשרה (החינוך המיוחד, הגיל הרך, בית הספר היסודי, בית הספר העל-יסודי) ובהתמחות מקצועית המוצעת במסלול. אפשר להתמחות בתחום דעת אחד  (ספרות עברית, מתמטיקה, אנגלית, ספרות ילדים, אמנות חזותית ועוד) או בשילוב של כמה תחומי דעת (למשל: ערבית ולשון, מתמטיקה ומחשבים, תנ"ך ומחשבת ישראל, ספרות ולשון). היקף לימודי ההתמחות בתחומי הדעת נקבע על פי המסלול הנבחר.
  • הדרכה והתנסות בהוראה - ה"התנסות בהוראה" בבתי הספר ובגני הילדים מהווה ציר מרכזי בתהליכי ההכשרה להוראה בכל שנות הלימודים ובכל המסלולים במכללה. המרכזיות של תהליך ההתנסות ושילוב בין המעשה לבין התאוריה מבטאים את אופיה של המכללה כמוסד פרופסיונאלי ואקדמי.הקשר בין ההתנסות בהוראה לבין הלימודים העיוניים מתממש בבניית שותפויות בין המכללה לבין מוסדות החינוך שבהם מתאמנים הסטודנטים, ובאמצעותן גם מתאפשרת הרחבה של מסגרות הלמידה אל בתי הספר והגנים.
  • לימודי יסוד, שהם לימודי חובה לתואר ראשון: אנגלית לפטור, מיומנויות מחשב לפטור, עזרה ראשונה, לימודי לשון, לימודי יהדות, זהירות בדרכים. 

למסלולי ההכשרה: לחצו כאן

לימודי התואר השני בלוינסקי 
לימודי התואר השניM.Ed.x המוצעים על ידי מכללת לוינסקי לחינוך מיועדים למורים בעלי תואר ראשון שרכשו ניסיון בעבודה חינוכית. מגמת הלימודים היא להרחיב ולהעמיק את הידע ואת ההבנה של הלומדים בתחומים שאותם למדו לתואר הראשון, באמצעות לימודים אקדמיים מתקדמים שיאפשרו להם קידום מקצועי.
המכללה מציעה כיום שלוש תכניות:

חינוך לשוני בחברה רב תרבותית
חינוך מוזיקלי
הוראה ולמידה

תכניות הלימודים נבנו במגמה לתת ללומדים גישות חדשות תוך שימת לב לתחומים הבאים:

גישה פלורליסטית רב-תחומית לחברה.
גישה המכבדת את השונות בחברה ואת השונות בקרב התלמידים.
גישה הרואה בקידום ובהתפתחות המורה, בסיס לשיפור ההוראה תוך העמקת הידע הדיסציפלינרי.
גישה הרואה את המורה כחוקר תהליכי הוראה-למידה בסביבתו המיידית.
גישה הרואה את המורה כמנהיג, כמתכנן תוכניות פעולה מושכלות וכמגדיר את הצעדים המובילים לביצוע.

לתכניות לתואר השני במכללת לוינסקי יש מבנה ייחודי, המשקף את התפישה האחדותית בתכנון לימודים. מבנה זה בא לידי ביטוי בלימודים משותפים לכל התכניות, הכוללים לימודי תשתית בחינוך ושיטות מחקר, ושיעורים ספציפיים המייחדים כל תכנית ותכנית. משך הלימוד בתכניות התואר השני הוא שנתיים, יום וחצי בשבוע (ימים ב' ו-ד').

המדרשה למוזיקה
המדרשה למוזיקה במכללת לוינסקי היא מסגרת יחידה מסוגה בארץ. מטרת הלימודים במדרשה להכשיר בוגרים בעלי יכולות גבוהות בתחום המוזיקה ובתחום החינוך, לקראת קריירה בענפים השונים של החינוך המוזיקאלי.
אנחנו מכשירים את הבוגרים שלנו לתפקידים מגוונים בתחום המוזיקה: הוראה, הדרכה, הנחייה וליווי אישי וקבוצתי, של תלמידים ושל פרויקטים מוזיקאליים במסגרות שונות.
תכנית הלימודים מורכבת משיעורים וסדנאות הנערכים בצורות למידה שונות: קורסים פנים-אל פנים, סדנאות, הדרכה אישית, השתתפות באירועים מוזיקאליים והתנסות בעבודה בשטח. הלימוד נערך בקבוצות קטנות, תוך מתן תשומת לב אישית לכל סטודנט וסטודנט, באווירה בלתי-פורמאלית ונינוחה. הניסיון הרב, האווירה ותכנית הלימודים המגוונת מאפשרת לסטודנטים שלנו לימוד מהנה וצמיחה אישית ומקצועית כחלק מובנה מתהליך הלימוד.
צוות המורים שלנו מורכב מאנשי סגל מוכשרים ומיומנים שתפקידם להקנות לסטודנט ידע מגוון: מיומנויות מוזיקאליות, ידע עיוני ותיאורטי במוזיקה, יכולות בין-אישיות בעבודה עם מוזיקה במסגרות חינוכיות וקהילתיות. כל אלה, לצד לימודי חינוך והדרכה צמודה בעבודה במסגרות חינוכיות וקהילתיות מגוונות

במדרשה למוזיקה מספר תוכניות:

1. B.ed בחינוך מוזיקלי ותעודת הוראה במוזיקה לגילאי גן-יב

2. הסבת אקדמאים להוראת מוסיקה

3. תרפיה במוזיקה

4. רימיקה בשיטת דלקרוז

5. ניצוח מקהלות

הסבת אקדמאים להוראה
היחידה להסבה ולהסמכת אקדמאים להוראה במכללת לוינסקי היא אחת היחידות הגדולות בארץ ובעלת ניסיון רב בתחום. בכל שנה אנו מכשירים מאות בוגרים הרואים בחינוך ייעוד ובחרו בו לשינוי קריירה. תפישת העולם המנחה את היחידה היא שהלומד המבוגר צבר ניסיון חיים והשכלה אקדמאית קודמת ואלה מהווים בסיס לתהליכי למידה והכשרה משמעותיים. ביחידה מתקיימת הכשרה מיטבית המותאמת לצרכי הלומדים, לעובדת היותם  אנשים עובדים ובעלי משפחות. התכנית מגוונת ומציעה לבחירה מסלולי התמחות שונים ומאתגרת בתכניה. בוגרי התכניות משתלבים בעבודה במגוון מסגרות במערכת החינוך הפורמאלית והבלתי-פורמאלית, במסגרות פרטיות, במסגרות קהילתיות ועוד.

לימודי תעודה והשתלמויות
במכללת לוינסקי היצע מגוון של לימודים המיועדים לשם התפתחות מקצועית. התוכניות מתאימות לאקדמאים, לאנשי חינוך ולקהל הרחב. לימודי התעודה הינם מסלולים ייחודיים, יוקרתיים ומאתגרים, ובוגרי התוכניות מתקבלים לעבודות בכל תחומי הטיפול, ההדרכה והחינוך. את הקורסים מעביר סגל מרצים בקיא בתחומו בעל ניסיון רב בעשייה החינוכית. בין לימודי התעודה ניתן למצוא.

1. אבחון דידקטי

2. מומחים לתפקודי למידה

3. חינוך וסיוע בעזרת בעלי חיים

4. תרפיה במוזיקה 

5. הנחיית קבוצות בשילוב אמנויות 

6.מובילי בריאות 

7. אימון אישי 

8. ספרותרפיה 

9. בעיות בתקשורת ואוטיזם 

10. בטיחות בדרכים

כמו כן במרכז ללימודי המשך ניתן למצוא גם מגוון השתלמויות להעשרה מקצועית של מורים וגננות.
לקישור לחצו כאן או כאן

ארועים בלוינסקי

13/3/08 – יום פתוח בלוינסקי ללימודי תואר ראשון, שני, הסבת אקדמאים להוראה ולימודי תעודה והשתלמויות. הרשמה מוזלת, סדנאות הכרות עם המסלולים, שיעורים פתוחים ופגישות ייעוץ אישיות.
28/2/08 – "איך שיר נולד... - 60 שנות יצירה מקורית לילדי ישראל" השתלמות של מרכז קיפניס לספרות ילדים. הכניסה חינם!!!
24/3/08 – "חיים בזכרון – השתקפות השואה בספרות ילדים ונוער" השתלמות של מרכז קיפניס לספרות ילדים. הכניסה חינם!!!
9/3/08 – יום המשפחה במרכז מהות: הקרנת הסרט זוכה פרס חבר השופטים בפסטיבל ירושלים 2007, "וסרמיל" ושיחה עם במאי הסרט. הכניסה חינם!!!
28/2 יום עיון של מרכז לוין קיפניס לספרות ילדים "איך שיר נולד - 60 שנות יצירה מקורית לילדי ישראל". בין המרצים: נורית זרחי, יהודה אטלס, דורית אורגד, רינת הופר
בתאריך 4/6 יתקיים יום עיון באילת "60 שנות יצירה מקורית לילדי ישראל"


                                                           

שלח דואר
שם איש קשר: מכללת לוינסקי

השתלמויות מורים | לימודי חינוך | תוכניות העשרה | הפרעות קשב וריכוז | עיצוב סביבה לימודית | ספרי לימוד | עזרי לימוד | מחשבים בחינוך | ציוד עזרה ראשונה | קורס עזרה ראשונה | טיפול בעזרת בעלי חיים | למידה מתוקשבת | אומנויות הבמה | הצגות לילדים | רפואה משלימה | אימון אישי לילדים | יעוץ כלכלי | טיפול בהפרעת קשב | ספרי לימוד משומשים | אבטחת טיולים | תואר ראשון בחינוך | חינוך