מחקר; להורים כדאי להיות מעורבים בחיי ביה"ס

 

המורים מעוניינים מאוד בשיתוף ההורים בחיי ביה"ס, אבל רוצים שההחלטה מתי ועד כמה תהיה נתונה בידיהם, כך עולה ממחקר חדש בשם "מעורבות הורים בבית הספר היסודי והשפעתה על אקלים, תרבות וחינוך", שערכה החוקרת עליזה גרינוולד, ממכללת אורנים. המחקר גם מציע מודל לשיתוף ההורים בחיי ביה"ס.

המחקר בדק את הקשר שבין מעורבות ההורים ובין האווירה והתרבות בביה"ס ואיכות ההוראה והחינוך.

במסגרת המחקר נבדקו ארבעה בתי"ס יסודיים בצפון; שני בתי"ס קהילתיים, שבהם שיתוף הורים רב, ושני בתי"ס רגילים.

המחקר התבסס על שאלונים, שבהם חיוו את דעתם מורי ביה"ס בשלושה נושאים מרכזיים; התרבות הארגונית של ביה"ס ואופן תפקודו כארגון מינהלי, השפעת ההורים על האקלים הבית ספרי, ותרומת מעורבות ההורים להעשרתם החינוכית של התלמידים ולאיכות ההוראה.

המחקר מצא, כי ככל שהורים מעורבים יותר בביה"ס, כך נוצר בו אקלים פתוח יותר, שבו כל הגורמים פועלים להשגת מטרותיו. המחקר גם מצא, כי בבתיה"ס הקהילתיים הייתה מערכת יחסים יותר פתוחה, פלורליסטית ומשתפת בין ההנהלה לבין המורים. נמצא גם קשר בין סוג ביה"ס, הרמה הסוציו-אקונומית של תלמידיו ומידת מעורבות ההורים; בבתי"ס שבהם הייתה אוכלוסייה מרמה סוציו-אקונומית גבוהה הייתה גם רמת השיתוף של ההורים גבוהה. בבדיקה של השפעת מעורבות ההורים על איכות ההוראה, נמצא כי בבי"ס קהילתי שהרמה הסוציו-אקונומית של תלמידיו גבוהה, שופרו במידה רבה הישגי התלמידים בעקבות מעורבות הוריהם בנעשה בביה"ס.

במחקר גם נשאלו המורים לגבי רצונם במעורבות הורים בביה"ס גם בעתיד. מרבית המורים תמכו במעורבות ההורים ואף הצהירו כי הם מעוניינים לשתף פעולה עמם יותר ברמת קבלת ההחלטות ובתהליך הביצוע. עם זאת, המורים גם ציינו, כי הם מעוניינים לשמור לעצמם את הזכות להציב גבולות ברורים להורים, בד בבד עם השקיפות המתבקשת מיחסי הגומלין.
ממצאי המחקר שימשו לחוקרת כתשתית להצעת מודל יישומי, העשוי לסייע למחנכי כיתות בביה"ס היסודי לשלב הורים בעשייה. המודל מציע סדרה של עשרה מפגשים עם ההורים לשם שילובם בקבלת החלטה לביצוע פעילות או תוכנית כלשהי בביה"ס, משלב הרעיון וקביעת המטרות, ועד לביצוע ולהערכה. את התוכנית ניתן ליישם בכל בי"ס על פי צרכיו הייחודיים.

על פי המודל, שלושת המפגשים הראשונים יתקיימו במקביל עם התלמידים בכיתה ועם נציגי ההורים לאחר שעות הלימודים. המפגש הראשון יעסוק בנושא פתרון קונפליקטים, המפגש השני בנושא התרבות הארגונית והמפגש השלישי "לקראת מעשה" - הצגת הרעיון או היעד. לאחר מפגשים אלה ייודעו כל ההורים על ההחלטה ויוזמנו הורים נוספים לקחת חלק בצוותי משימה. במפגש הרביעי תוכן תוכנית הפעולה וימונו צוותי משימה. במפגש החמישי תסוכם התוכנית, ייקבעו כיצד תשווק התוכנית, לוח הזמנים וחלוקת התפקידים לביצועה. המפגשים השישי והשביעי יתקיימו במהלך ביצוע התוכנית. המפגש השישי יוקדש ללמידה בסדנה או בהרצאה והמפגש השביעי לשיתוף בעשייה של כל הגורמים. המפגש השמיני ייוחד לסיום חגיגי של התוכנית והמפגש התשיעי - ללמידה ומשוב. המפגש העשירי יעסוק בתכנון המשך הפעילות בשנת הלימודים הבאה.

הדפסשלח לחבר הוסף תגובה
מרכז ההזמנות
לשירותים ומוצרים
השתלמויות מורים | לימודי חינוך | תוכניות העשרה | הפרעות קשב וריכוז | עיצוב סביבה לימודית | ספרי לימוד | עזרי לימוד | מחשבים בחינוך | ציוד עזרה ראשונה | קורס עזרה ראשונה | טיפול בעזרת בעלי חיים | למידה מתוקשבת | אומנויות הבמה | הצגות לילדים | רפואה משלימה | אימון אישי לילדים | יעוץ כלכלי | טיפול בהפרעת קשב | ספרי לימוד משומשים | אבטחת טיולים | תואר ראשון בחינוך | חינוך