דו"ח של הכנסת: הפוליסות לביטוח תלמידים במערכת החינוך עדיין מעורפלות

למרות ההבטחות משנת 2004 למשרד מבקר המדינה: משרד החינוך עדיין לא ניסח עדיין תקנות אשר יסדירו היבטים שונים בביטוח התאונות האישיות לתלמיד, כך עולה מדו"ח שחיבר מרכז המחקר והמידע בכנסת בנושא ביטוח תאונות אישיות לתלמידים.
על פי הדו"ח שחובר עבור ועדת החינוך של הכנסת, ביטוח תאונות אישיות של התלמידים במערכת החינוך נעשה כיום מתוקף חוק לימוד חובה, התש"ט-1949. על-פי הוראות החוק, מוטלת חובה על הרשויות המקומיות לבטח את כל התלמידים בתחום שיפוטן, הזכאים לחינוך חינם. לשם כך ניתן לגבות תשלום מהורי התלמידים, במסגרת "תשלומי ההורים" המאושרים מדי שנה על-ידי ועדת החינוך של הכנסת. התשלום עבור ביטוח תאונות אישיות הינו תשלום ההורים היחיד המוגדר כיום כתשלום חובה (להוציא מוסדות חינוך שבהם ניתן שירות מקיף בתחום בריאות השן, אז מותר לגבות תשלום חובה נוסף עבור שירות זה). לוועדת החינוך של הכנסת הוגשו לאחרונה תלונות ושאילתות בנושא, בראשן פנייתה של "המועצה הלאומית לשלום הילד". בתלונות נטען, כי טיפול הרשויות בנושא ביטוח התאונות האישיות לתלמידים מעורפל וכך גם היקף הכיסוי הביטוחי וניהול הכספים במסגרתו. סקר שערך לאחרונה מכון "גיאוקרטוגרפיה" עבור המועצה הלאומית לשלום הילד גם מצא, כי 84% מההורים לא קיבלו כל מידע על הפוליסה לביטוח תאונות אישיות ועל הזכויות המוקנות להם במסגרתה. עוד מצא הדו"ח של מרכז המחקר והמידע, כי כיום נהוגים מגוון של הסדרים שונים לביטוח התלמידים במערכת החינוך. את העיקרי בהסדרים מפעילה סוכנות הביטוח של החברה למשק וכלכלה שהיא חברה-בת של מרכז השלטון המקומי. בספטמבר 2003 פרסם משרד החינוך, לראשונה חוזר מנכ"ל שבו נקבעו תנאי ביטוח מינימאליים מחייבים לפוליסות ביטוח תאונות אישיות לתלמידים. תנאים אלה הם תנאי הפוליסה של החברה למשק וכלכלה. משרד מבקר המדינה ערך בשנת 2003 ביקורת מקיפה בנושא ביטוח תאונות אישיות לתלמידים ובמסגרתה העיר לגורמים הנוגעים בדבר על ליקויים שונים הדורשים תיקון. מהדו"ח עולה, כי בינואר 2004 הודיע משרד החינוך למשרד מבקר המדינה ,כי הוא פועל לניסוח תקנות אשר יסדירו היבטים שונים בביטוח התאונות האישיות לתלמידים. נכון להיום, משרד החינוך עדיין לא סיים את ניסוח תקנות אלו. הדו"ח קובע, כי מדיניות משרד החינוך בתחום ביטוח התאונות האישיות לתלמידים כיום אינה כוללת צעדים מעשיים לאכיפת ביצועה בפועל של חובת הביטוח הקבועה בחוק לימוד חובה. כמו כן קובע הדו"ח, כי בידי משרד החינוך אין מידע על קיומו בפועל של ביטוח תאונות אישיות, לכלל התלמידים או לחלקם, ברשות מקומית כזו או אחרת. בנוסף מצא הדו"ח, כי המפקחים המחוזיים של משרד החינוך אינם בודקים האם כל התשלום הנגבה מההורים לביטוח אכן מגיע ליעדו ואינו גבוה יותר מהתשלום שאותו מעבירה הרשות המקומית לחברה המבטחת.

ועדת החינוך: על משרד החינוך להעביר להורים חוזר ובו יפורט מהו כיסוי הביטוח לתלמיד

בישיבה בנושא הביטוח האישי לתלמידים ביקרה ועדת החינוך של הכנסת את משרד החינוך על שלא טרח להשלים במשך שלוש שנים את ניסוח התקנות לביטוח התלמידים. הוועדה הודיעה כי היא מצפה, תוך חודשיים, לקבל ממשרד החינוך את התקנות שמבקר המדינה דרש כבר בשנת 2003. הוועדה גם דרשה ממשרד החינוך, כי יחד עם חוזר בקשת התשלום עבור תשלומי ההורים, לקראת פתיחת שנת הלימודים, יצורף חוזר נוסף ובו יפורט מהו כיסוי הביטוח, וכן הסדרים מיוחדים נוספים הנוגעים לביטוח. בנוסף, דרשה הוועדה כי תינתן להורים כתובת לפנייה לתביעות הביטוח. הוועדה גם דרשה ממשרד החינוך שיבצע את עבודתו ויבדוק ויפקח על הביטוח לתלמיד בראשויות המקומיתו. הוועדה הוסיפה, כי אם המשרד סבור שאין ביכולתו לקיים חובה זו עליו להציע שינוי בחקיקה.

הדפסשלח לחבר הוסף תגובה
מרכז ההזמנות
לשירותים ומוצרים
השתלמויות מורים | לימודי חינוך | תוכניות העשרה | הפרעות קשב וריכוז | עיצוב סביבה לימודית | ספרי לימוד | עזרי לימוד | מחשבים בחינוך | ציוד עזרה ראשונה | קורס עזרה ראשונה | טיפול בעזרת בעלי חיים | למידה מתוקשבת | אומנויות הבמה | הצגות לילדים | רפואה משלימה | אימון אישי לילדים | יעוץ כלכלי | טיפול בהפרעת קשב | ספרי לימוד משומשים | אבטחת טיולים | תואר ראשון בחינוך | חינוך