23/7/2024
בנק יהב
טבע מעודכן
מופ"ת
סמינר הקיבוצים 12

כל הכותרות 21.11.07-30.11.07

שביתת המורים; טרם נקבע מועד לדיון בבית הדין (הארץ)
"יורשת של לבנת" הטיחו מורים בתמיר (הארץ)
שוב התפוצצה פגישה בין האוצר לאקדמיה (ynet)
המורים; "אין סמכות להוציא צווי מניעה" (Nfc)
המורים בארה"ב; אולמרט מתחמק מאיתנו (ynet)
שביתת המורים; עכשיו ההורים מתעוררים (וואלה)
המדינה נואשה מהמו"מ; תבקש צווים נגד המורים (ynet)
מעקב שביתה
(30.11.07)
מו"מ לילי בבית הדין לעבודה בין ניציגי הממשלה למורים הסתיים ללא תוצאות. המדינה הודיעה כי תבקש במוצאי שבת מבית הדין להפעיל צווי מניעה נגד המורים השובתים. ההוראה חלה על כל חברי ארגון המורים, ולא רק על אלה שמגישים לבגרות.
מעקב שביתה
(29.11.07)
בית הדין לעבודה הורה הערב למורים ולמדינה להיכנס מיד למו"מ לסיום השביתה. אם לא יתנהל מו"מ אינטנסיבי ביממה הבאה יוצאו נגד המורים צווי מניעה במוצ"ש. ארגון המורים והממשלה הגיוש היום לביה"ד מסמכים הקשורים לפתרון הסכסוך. ארגון המורים והממשלה אמורים להגיש היום מסמכים לבית הדין לעבודה הקשורים לפתרון הסכסוך. ארגון המורים הגיש טיוטה להסכם קיבוצי שבה נכתב מה יקבלו עליהם המורים אם יזכו לתוספת לשכר. הממשלה פרטה מה תנאי העבודה שיחולו על המורים עם החזרה לעבודה ועם ההצטרפות לרפורמה.

שרת החינוך; תוצאה נמוכה לתלמידים במבחן קריאה בינלאומי (הארץ)
סודן; מורה נעצרה כי קראה לדובי מוחמד (nrg)
פרס מציע להתערב בשביתת המורים (וואלה)
תמיר למורים; יעברו שנים עד שתחושו בשינוי (ynet)
שביתת המרצים; בשקט ובנחישות (וואלה)
פגישה נוספת בין המורים לאוצר ללא תוצאות (הארץ)
פגישת המורים והאוצר הסתיימה ללא תוצאות (Nfc)
פיצוץ במגעים בין האוצר לתיכונים (nrg)
מעקב שביתה (27.11.07)
השופט סטיב אדלר, מבית הדין לעבודה, פנה לאוצר ולמורים להגיש לו טיוטת ההסכמים שהגיעו אליהם עד כה. ברשת ב' של שידורי ישראל נמסר, כי האוצר הציע למורים לקבל 8.5% תוספת לשכרם אם יצטרפו לרפורמה. התוספת תינתן בשלושה שלבים במשך שנה וחצי. אם לא יצטרפו המורים לרפורמה תקוזז תוספת זו משכרם.
משרד האוצר פנה אמש לבית הדין לעבודה כדי לקבל "סעד משפטי", שהמשמעות היא הוצאת צווי עבודה למורים השובתים. עדיין לא ברור אם הצווים יוצאו למורים המלמדים תלמידים לבגרות או לכלל מורי הארגון. כיון שלפני כשלושה שבועות הוצאה בקשה לצווים, ניתן יהיה להפעילם בטווח קצר. יו"ר ארגון המורים, רן ארז, טוען מנגד, כי לא בטוח שהמורים יחזרו ללמד גם אם יופעלו צווים, כיון שהצווים אינם אישיים נגד כל מורה אלא נגד הארגון.

השביתה בתיכונים; אין התקדמות בשיחות (וואלה)
המורים והאוצר סיימו פגישה נוספת; אין התקדמות (ynet)
מורה שדחפה תלמיד נידונה לשירות לתועלת הציבור (Nfc)
"יולי; תפתרי או תתפטרי" (וואלה)
תמיר; הושגה התקדמות במו"מ עם המורים (וואלה)
מנכ"ל האוצר ייפגש עם רן ארז (Nfc)
ראשי הסתדרות המורים התכנסו - המורים הפגינו (ynet)
שביתת המורים הארוכה בהיסטוריה (ynet)
מורים חברי הסתדרות קוראים להשבית את מערכת החינוך לאות הזדהות עם חבריהם (קו לחינוך)
תשלום מענק השחיקה למורים לא יוקדם (וואלה) 
מעקב שביתה (26.11.07)
אמש הסתיים ללא תוצאות המו"מ בין ארגון המורים לנציגי האוצר והחינוך. ארז האשים את האוצר שאינו מתחייב למהלכים כמו הקטנת הכיתות והחזרת השעות. האוצר טוען בתגובה שאינו יכול להתחייב למהלכים כאלה, כיון שמחר סקטורים אחרים יבואו בדרישות דומות.

מעקב שביתה (25.11.07)
היום ייפגשו נציגי המורים עם נציגי האוצר והחינוך. נמסר כי את האוצר ייצג מנכ"ל האוצר, ירום אריאב, בניסיון להגיע לסיום השביתה. ארז ציין אתמל כי לדעתו ניתן להגיע לסיום השביתה בתוך שבוע. הדיונים עתה נסבים על משמעות 8.5% שיקבלו המורים לשכרם, כיצד יקבלו אותה ומה יקרה לה אם המורים לא יצטרפו לרפורמה.
הסגל הזוטר ישבש את הלימודים (nrg)
הסגל הזוטר באונ' ת"א פותח בעיצומים (ynet)
מורים יוצאים לאנאפוליס; "הבעיה היא פה בבית" (ynet)
ארז; משרד החינוך שבוי בידי האוצר (וואלה)
אולמרט; החינוך בארץ הוזנח עשרות שנים (ynet)
המחנכות סופגות במפעל תודעה מעמדית (הארץ)

המרצים השובתים נפגשו עם מזכיר הממשלה (ynet)
המרצה שהתעמת עם מילואימניק בספיר יעמוד בפני ועדת שימוע (הארץ)
המשבר באוניברסיטאות; לשכת אולמרט תתווך בין הצדדים (nrg)
תלמידים דיברו בצ'אטים עם הרוצח מפינלנד, ובגרמניה סגרו בית ספר (הארץ)
ניו יורק; מנהלת בי"ס ערבי תובעת את העירייה (Nfc)
"לא נחזור על טעות תוספות שכר מופרזות ללא רפורמה" (nfc)
שרת החינוך למורים; "נשארתם בעבר" (nfc)
שר האוצר: שכר המורים לא מהווה מכשול (nrg)
טעות היסטורית (nrg)
רצים לגינס: איך ממדים כיתה של 244 תלמידים? (ynet)
המייל של המרצים בכוננות (nrg)
מערכת החינוך ציינה אתמול את יום זכויות הילד הבינלאומי (קו לחינוך)
בר-און למורים; אין כסף בלי רפורמה (ynet)
דו"ח המבקר; הדאגה לתלמידים נזקקים מוטלת על ההורים (nrg)
הערכה; חופשת הסמסטר תבוטל (וואלה)
מעקב שביתה (23.11.07);
היום ייפגשו הצדדים להמשך השיחות. עד כה נראה כי יש הסכם על המתווה שהציע עיני, לפיו יקבלו המורים 8.5% תוספת לשכר. כמו כן יתחייבו המורים לבחון את ההצטרפות לרפורמה בעתיד ואז אחוזים אלו יהיו חלק מתוך 26% כמו התוספת שקיבלו מורי היסודיים. בתמורה יצטרכו המורים להוסיף שתי שעות, אחת להוראה פרטנית ואחת יקבלו כשעת שהייה. האוצר דורש שתמורת תוספת השכר ילמדו המורים בכיתות. בינתיים ארז מסכים שרק חצי שעה תוקדש להוראה.
באתר ארגון המורים קורא רן ארז למוריו לעודד הצטרפות לשביתה של מורי היסודיים; "בימים הקרובים יתקיים דיון עם ועדי ההורים כדי לשקול השבתת בתי ספר יסודיים באמצעותם. אני מבקש מכל אחד ואחד מכם לדבר לפחות עם עמית אחד לעבודה שהוא חבר בהסתדרות המורים ולנסות לשכנע אותו להצטרף למאבק שלנו כי המאבק הוא של כולנו וכולם יתברכו מההישגים שלו".

מעקב שביתה
(22.11.07);
שוב הסתיימה ללא תוצאות פגישה בין נציגי המורים, האוצר והחינוך. נמסר כי הצדדים ישובו להיפגש היום. ראש הממשלה נחוש בדעתו שלא להיפגש עם המורים ומציג זאת כמי שנפגע אישית מארז שהתקיף אותו כאשם במצב החינוך. ראש הממשלה גם יודע שהדרישות של ארז לא ניתנות לפתרון חד פעמי ומעדיף שלא לשים את ראשו על הסכסוך הבלתי אפשרי הזה. עם זאת, ראש הממשלה מביע את דעתו על השביתה בכל מיני פורומים. אמש דיבר בפני צעירי תנועת קדימה והסביר כי אינו יכול לתקן עוולות שנעשו בחינוך במשך 20 שנה בפעם אחת. ראש הממשלה כן מתערב במשבר המרצים. אולי משם ישאב ניצחון פוליטי קל.
ארז מנסה לערער את מעמדה של תמיר ומאשים אותה כשבויה בידי האוצר, מה שנכון, אבל לא נאמר בגלוי עד כה. עופר עיני מתייאש מהמו"מ לאחר שהצעותיו לא התקבלו, ולוקח צעד אחורה.
הדפסשלח לחבר הוסף תגובה
תקופת הקורונה

לא מנויים על קו לחינוך? הירשמו עכשיו ללא עלות

        


קו לחינוך, היסמין 1 רמת אפעל. 03-6354484

בנק יהב
באנר שמאל 1 270 125
אחוה תואר שני
חינוך בארץ ובעולם

משרד החינוך יצמצם את ההטבות הניתנות לתלמידים בעלי לקויות למידה
מספרם של התלמידים הסובלים מהפרעות קשב וריכוז במערכת החינוך עלה בשנים האחרונות בצורה תלולה. בתיכונים לא מעטים, בעיקר ביישובים מבוססים, מגיע מספר התלמידים שאובחנו כלקויי למידה ומקבלים התאמות בבחינות והטבות שונות ל-25% מכלל התלמידים. מסתבר, כי משה"ח לא נערך לעלייה זו. כך, בכנס שהתקיים סמוך לפתיחת שנת הלימודים תשע"ב, אמר מנכ"ל משה"ח היוצא, ד"ר שמשון שושני, כי משה"ח לא צפה את הגידול העצום במספר התלמידים לקויי הלמידה בשנתיים האחרונות, ואינו מסוגל להתמודד עמו בתקציבו הנוכחי. לדבריו, החל מהשנה יפעל המשרד לצמצום מספר בעלי לקויות הלמידה ותלמידים לקויי למידה לא יקבלו תוספת שעות, אלא במקרים החמורים. ואכן בימים אלו מתחיל משה"ח בפעולה לצמצום מספר התלמידים לקויי הלמידה המקבלים תוספת שעות ותגבור. לחילופין מתכוון המשרד להעניק לצוותי המורים בבתיה"ס, שלא תמיד מיומנים בעבודה עם התלמידים לקויי הלמידה, תמיכה לעבודה עמם בתוך המסגרת הרגילה. במשרד מכנים פעולה זו "מתן מענה דיפרנציאלי להכלת תלמידים".
מידע נרחב על טיפול הרגשי ולקויות למידה

הסחות דעת, חוסר מנוחה והיפראקטיביות הם מאפיינים שיכולים לפגוע בריכוז בלימודים, בחיי החברה ובהתפתחות האישית. קיימות שיטות טיפול בבעיות קשב ואנשים המתמחים בתחום זה עוזרים להתגבר על בעיות ולשפר את התפקוד למי שסובל מהם. עדיף להגיע בשלב גילוי מוקדם כדי למנוע דימוי עצמי נמוך, פגיע בהישגים לימודיים ובעיות התנהגותיות וחברתיות. במקרה של חשש לבעיית קשב וריכוז, מומלץ מאוד לקחת את הילד לאבחון ובמידת הצורך להתאים לו את הטיפול המתאים.

השתלמויות מורים | לימודי חינוך | תוכניות העשרה | הפרעות קשב וריכוז | עיצוב סביבה לימודית | ספרי לימוד | עזרי לימוד | מחשבים בחינוך | ציוד עזרה ראשונה | קורס עזרה ראשונה | טיפול בעזרת בעלי חיים | למידה מתוקשבת | אומנויות הבמה | הצגות לילדים | רפואה משלימה | אימון אישי לילדים | יעוץ כלכלי | טיפול בהפרעת קשב | ספרי לימוד משומשים | אבטחת טיולים | תואר ראשון בחינוך | חינוך