4/3/2024
בנק יהב
טבע מעודכן
מופ"ת
סמינר הקיבוצים 12

כיצד יוצרים מנהלי בית"ס מצליחים?

 

מהם המאפיינים החיוניים למנהל בי"ס שהוא מנהיג חינוכי טוב? כיצד לתכנן תוכנית הכשרה שתנפיק מנהלים שהם מנהיגים חינוכיים? על שאלות אלו ואחרות מנסה לענות מחקר רב היקף בשם "מחקר על מנהיגות בית ספרית; פיתוח מנהלים מצליחים", שעורך בארה"ב מכון סטנפורד למנהיגות חינוכית במימון קרן וולאס. המחקר, שהחל בסוף 2003, הסתיים ב-2006.

על פי הדו"ח מנהלי בתיה"ס נתפסים כאחראים במידה הרבה ביותר, לאחר המורים, להישגי התלמידים.

לדברי החוקרים, המנהלים כיום נדרשים להיות בעלי חזון חינוכי, לדעת להטיל משמעת, להיות מומחים ליחסי ציבור, להכיר את חוק, להיות מומחים להערכה ולהדרכה, לדעת להכין תקציב ולנהל משאבים ועוד. מצפים גם מהמנהלים לפעול למען אינטרסים, לפעמים מנוגדים, של "בעלי המניות" בביה"ס; הורים, מורים, אנשי מינהל החינוך האזורי, האיגודים מקצועיים, סוכנויות המדינה והממשל הפדראלי. בנוסף הם נדרשים להיות ערים למגוון צרכים הולך וגדל של התלמידים. הדרישות ממנהל בי"ס גדולות כל כך, עד שאנשי חינוך ואקדמיה טוענים, שאדם אחד אינו מסוגל לבצע את כולן.

החוקרים מציינים, כי פרסים ועונשים למנהלים הופכיםלמקובלים יותר ויותר בחלק מהמדינות; החוק בקליפורניה, למשל, מאיים לפטר מנהל שהישגי התלמידים בבית ספרו נמוכים. בפורטלנד שבאורגון חלק קטן משכרו של המנהל תלוי בהישגי תלמידיו ועוד.

החוקרים מוסיפים שבארצות הברית קיימות שתי מגמות מדאיגות; מחוזות חינוך רבים מתקשים למשוך אליהם מועמדים בעלי כישורים מתאימים לניהול. מועמדים לניהול ומנהלים בפועל לא מעטים חסרים את הכישורים להצעיד את בתי"ס לשיפור ההישגים.

לדברי החוקרים סקרים צופים מחסור במנהלי בתי"ס בעתיד הקרוב. באזורים מסוימים בארצות הברית כ-60% מהמנהלים יפרשו לגמלאות בחמש השנים הקרובות. קיימים גם אזורים נרחבים, למשל בקליפורניה, שבהם יש מחסור במועמדים לניהול ברמה גבוהה, המוכנים להתחייב לעבוד בקהילות חלשות.

 

תוכניות הכשרה לא מתאימות

 

למרות המחסור במנהלים גדל בשנים האחרונות מספר תוכניות הכשרת המנהלים בארצות הברית. אולם לדעת החוקרים, הסטנדרטים המסורתיים, שעל פיהם נבחרים המועמדים לניהול, אינם מוגדרים נכון ואינם גמישים מספיק. המועמדים נבחרים בדרך כלל על בסיס הישגיהם האקדמיים ולא לפי ידע, כישורים ותכונות הנדרשות ממנהיג חינוכי. "התוצר" של תוכניות אלו לעתים קרובות אינו מוכשר להיות מנהיג חינוכי ולכן מחוזות חינוך נאלצים ליצור לו מערכת תמיכה, כדי שיוכל לתפעל את ביה"ס ביעילות.

החוקרים מציינים, כי קיימת ביקורת רבה, גם של המנהלים עצמם, על אי התאמת תוכניות ההכשרה לתפקיד ורמתן, בעיקר באוניברסיטאות; שאין להן קשר למורכבות המערכת הבית ספרית בחיים האמיתיים, שבסיס הידע בהן חלש ולא מעודכן ועוד.

המחקר בוחן כעת שמונה תוכניות הכשרה למנהלי בתי"ס ב-5 מדינות בארצות הברית, שרמתן נחשבת גבוהה. חלק מהתוכניות הן של הכשרת מועמדים לניהול וחלקן - לפיתוח וקידום מנהלים בפועל. החוקרים גם עוקבים אחר תפקודם של בוגרי התוכניות האלו בבתיה"ס; רמת מנהיגותם החינוכית, המתבטאת בעלייה בהישגי התלמידים,  בקבלת המנהל על ידי המורים הכפופים לו ועוד.

 

מרכיבים החיוניים למנהיגות בית ספרית טובה

 

החוקרים מציינים, כי מנהל שהוא מנהיג טוב בולט בשני תחומים; תמיכה במורים ויישום אפקטיבי של תהליכים ארגוניים. מנהל כזה תומך אינטלקטואלית במורים, מספק להם מודלים מקצועיים ויוצר אצלם מוטיבציה לשפר את  עבודתם.

מהבחינה ארגונית מנהל טוב מעניק כיוון לארגון, מפתח בו מטרות משותפות, מפקח ומכוון ביצוע ארגוני, מעודד תקשורת יעילה ויוצר תרבות בית ספרית יצרנית שבה התלמידים לומדים והמורים עובדים בעוצמה גדולה יותר.

 

מהי תוכנית הכשרה יעילה

 

החוקרים מציינים, כי מקובל שתוכנית הכשרה טובה למנהיגות חינוכית צריכה להיות; מבוססת על מחקר, רצופה והגיונית, לספק ניסיון בתחומים הרלוונטיים ולפעול בשיתוף פעולה עם בתיה"ס. החוקרים  מדגישים, כי לקביעות האלו יש רק הוכחות מחקריות מעטות. לטענתם אין כיום בסיס מחקרי רחב מספיק, שממנו ניתן לקבוע מהם המרכיבים החיוניים להכשרה של מנהל. התוצאה היא – מגוון תוכניות הכשרה בעלות מגמות שונות. לרוב התוכניות אין גם בסיס מחקרי איתן. החוקרים מוסיפים, כי כ-90% מתוכניות ההכשרה לניהול בתי"ס בארה"ב דורשות ניסיון כלשהו והתמחות בת שנה.

נושא התופס תאוצה בשנים האחרונות בהכשרת מנהלי בתי"ס היא שימוש ב"מנטור", מנהל בפועל המשמש כמאמן אישי או מורה רוחני למנהל המתמחה. לדברי החוקרים על המנטורים להיות בעלי מחויבות לתוכנית ההכשרה המקצועית האישית של המועמד לניהול. המנטור צריך לשמש  מודל למתמחה, להעניק לו עצמאות, אך גם לסייע בחיפוש אחר אסטרטגיות לפתרון דילמות ובגיבוש כישורי המנהיגות. על המנטור להסיר בהדרגה את התמיכה מהמנהל המתמחה, ככל שהביטחון העצמי והיכולת שלו עולים.

 

המועמדים המתאימים לניהול

 

לדברי החוקרים קיים טווח רחב של תשובות לשאלה מיהם המועמדים המתאימים לניהול בי"ס. יש התומכים בגיוס מנהיגים מוכשרים מחוץ למערכת החינוך. אחרים תומכים בהכשרת מורים חזקים שהפגינו פוטנציאל מנהיגותי. יש התומכים במתן דגש לכישורי מנהיגות של המועמד יותר מאשר לכישוריו האקדמיים. בניו ג'רסי, למשל, קיימת מגמה של העדפת מועמדים לניהול שהם מנהיגים ארגוניים ופיתוח הידע החינוכי שלהם בהמשך דרכם בביה"ס. החוקרים מדגישים, כי הכישורים שנדרשים ממנהל בי"ס יסודי קטן בפרברים, של אוכלוסייה מהמעמד הבינוני, שונים מהכישורים הנדרשים ממנהל של בי"ס תיכון עירוני גדול המשרת אוכלוסייה דלת אמצעים.

 

תוכניות להכשרת המנהלים  בארצות הברית

 

החוקרים סוקרים את תוכניות ההכשרה למנהלים הקיימות כיום בארה"ב;התוכניות האוניברסיטאיות מציעות קורסים במבחר נושאים, כמו ניהול ארגוני ואישי, עריכת תקציב ועוד. בוגרי התוכניות האוניברסיטאיות אינם מתחייבים לעסוק בניהול בי"ס וישנם מורים שלומדים בהן כדי לזכות בתוספת שכר. החוקרים טוענים, כי תוכניות ההכשרה באוניברסיטאות אינן מתאימות לדרישות ספציפיות של אוכלוסיות מסוימות. כמו כן הן אינן רגישות לסוגים השונים של בתיה"ס.

סוג אחר של הכשרה נעשה על ידי המחוזות החינוכיים. במחוזות עירוניים גדולים נערכות התוכניות לעתים בשיתוף עם ארגון הכשרה מקצועי. מרבית תוכניות ההכשרה המחוזיות הן לפיתוח למנהלים בפועל. ההכשרה בסוג זה נמשכת בדרך כלל שנה, והנושאים הנלמדים בה הם בעיקר אסטרטגיות של הוראה.

תוכניות הכשרה חדשות יחסית הן של ארגונים ללא רווח, ארגונים מסחריים ומדינות. לדוגמה, ארגוןBig Picture Company, שעובד בשיתוף עם מספר מחוזות ומוסדות להשכלה גבוהה ברוד איילנד. הארגון מכשיר מנהלים לבתי"ס קטנים, המתמקדים בתמיכה אישית בתלמידים. התוכנית כוללת התמחות של שנה בתוכנית אישית, הנתפרת בהתאם לנתוניו של כל מועמד לניהול. לכל משתתף בתוכנית יש מאמן אישי. לדברי החוקרים, קשה להסיק מסקנות על היעילות של תוכניות אלו, מאחר והן חדשות ומספר בוגריהן עדיין קטן.

סוג נוסף של תוכניות הכשרה מורכבות כשותפויות של אוניברסיטאות ומחוזות חינוכיים, שמפתחים ביחד חזון משותף על מנהיגות חינוכית הרצויה להן, בהתאם לצורכי המחוז. הפקולטה המכשירה כוללת צוות של המחוז בנוסף לצוות של האוניברסיטה.

 

 

 

 

הדפסשלח לחבר הוסף תגובה
תקופת הקורונה

לא מנויים על קו לחינוך? הירשמו עכשיו ללא עלות

        


קו לחינוך, היסמין 1 רמת אפעל. 03-6354484

מומלצים באתר
זהבי יעוץ
יעוץ למורים; תנאי עבודה, פנסיה ועוד. ובעיקר; כיצד לעזוב את מערכת החינוך עם כל מה שמגיע באמת.
גאווה ישראלית - הרצאה מיוחדת ליום העצמאות
"הרצאה מיוחדת ליום העצמאות: גאווה ישראלית. פיתוחים וחידושים ישראליים פורצי דרך בעולם".
גמולים
"גמולים – ייעוץ למורה" הוקמה ע"י טל וייס, בעל תואר בכלכלה עם התמחות במימון ומורשה בשיווק פנסיוני. "גמולים - יעוץ למורה" מספקת למגזר עובדי מערכת החינוך בפרט ולמגזרי המשק השונים בכלל, בדיקה אובייקטיבית ומגוון פתרונות פיננסיים להם ולבני ביתם. מאחורינו אלפי שעות ייעוץ פיננסי ופנסיוני לכל מגזרי המשק השונים.
אל הטבע - טיולים, אירועים, ימי גיבוש וסדנאות לארגונים,סדנאות O.D.T
"אל הטבע" מתמחה בהפקת פעילויות שונות בטבע - טיולים, אירועים, ימי גיבוש וסדנאות לארגונים, בתי ספר וקבוצות. אנו מקפידים על איכות בשירות ובביצוע כדי להעניק ללקוחותינו חוויה שתיזכר לאורך זמן. הצוות של "אל הטבע" בשילוב התפאורה של טבע ארצנו מבטיח יציאה מהשגרה וחוויה שתיזכר לזמן רב.
בית ביאליק
לאחרונה, נפתח מחדש מוזיאון בית ביאליק, ביתו של המשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק. לאחר עבודת שיקום ושיחזור יוצאת דופן החושפת ומאירה את רוח האיש והתקופה, מזמין אתכם בית ביאליק להתוודע לאחד מבתיה האותנטיים, המרגשים והמלהיבים של העיר העברית הראשונה, ולעולמו הפרטי והציבורי של המשורר הלאומי
בנק יהב
באנר שמאל 1 270 125
אחוה תואר שני
חינוך בארץ ובעולם

משרד החינוך יצמצם את ההטבות הניתנות לתלמידים בעלי לקויות למידה
מספרם של התלמידים הסובלים מהפרעות קשב וריכוז במערכת החינוך עלה בשנים האחרונות בצורה תלולה. בתיכונים לא מעטים, בעיקר ביישובים מבוססים, מגיע מספר התלמידים שאובחנו כלקויי למידה ומקבלים התאמות בבחינות והטבות שונות ל-25% מכלל התלמידים. מסתבר, כי משה"ח לא נערך לעלייה זו. כך, בכנס שהתקיים סמוך לפתיחת שנת הלימודים תשע"ב, אמר מנכ"ל משה"ח היוצא, ד"ר שמשון שושני, כי משה"ח לא צפה את הגידול העצום במספר התלמידים לקויי הלמידה בשנתיים האחרונות, ואינו מסוגל להתמודד עמו בתקציבו הנוכחי. לדבריו, החל מהשנה יפעל המשרד לצמצום מספר בעלי לקויות הלמידה ותלמידים לקויי למידה לא יקבלו תוספת שעות, אלא במקרים החמורים. ואכן בימים אלו מתחיל משה"ח בפעולה לצמצום מספר התלמידים לקויי הלמידה המקבלים תוספת שעות ותגבור. לחילופין מתכוון המשרד להעניק לצוותי המורים בבתיה"ס, שלא תמיד מיומנים בעבודה עם התלמידים לקויי הלמידה, תמיכה לעבודה עמם בתוך המסגרת הרגילה. במשרד מכנים פעולה זו "מתן מענה דיפרנציאלי להכלת תלמידים".
מידע נרחב על טיפול הרגשי ולקויות למידה

הסחות דעת, חוסר מנוחה והיפראקטיביות הם מאפיינים שיכולים לפגוע בריכוז בלימודים, בחיי החברה ובהתפתחות האישית. קיימות שיטות טיפול בבעיות קשב ואנשים המתמחים בתחום זה עוזרים להתגבר על בעיות ולשפר את התפקוד למי שסובל מהם. עדיף להגיע בשלב גילוי מוקדם כדי למנוע דימוי עצמי נמוך, פגיע בהישגים לימודיים ובעיות התנהגותיות וחברתיות. במקרה של חשש לבעיית קשב וריכוז, מומלץ מאוד לקחת את הילד לאבחון ובמידת הצורך להתאים לו את הטיפול המתאים.

השתלמויות מורים | לימודי חינוך | תוכניות העשרה | הפרעות קשב וריכוז | עיצוב סביבה לימודית | ספרי לימוד | עזרי לימוד | מחשבים בחינוך | ציוד עזרה ראשונה | קורס עזרה ראשונה | טיפול בעזרת בעלי חיים | למידה מתוקשבת | אומנויות הבמה | הצגות לילדים | רפואה משלימה | אימון אישי לילדים | יעוץ כלכלי | טיפול בהפרעת קשב | ספרי לימוד משומשים | אבטחת טיולים | תואר ראשון בחינוך | חינוך