15/6/2024
בנק יהב
טבע מעודכן
מופ"ת
סמינר הקיבוצים 12

תוכניות לימודים וחומרים להוראת עברית ליוצאי אתיופיה ולבני המנשה

בשנים שבהן עסקתי בהוראת עברית לבני הקהילה האתיופית ולבני המנשה מהודו, הכרתי שתי קהילות שרב המשותף ביניהן בהיבטים התרבותי, החברתי, הדתי וההיסטורי.

בהיבט התרבותי המשותף הוא באפיוני ה'אני' בחברה מסורתית שבטית לעומת היבטי ה'אני' בחברה מערבית מתועשת. כל אדם צומח מתוך סביבת חייו ונשען על מערכת הערכים והאמונות שלה. ישנן דרכים שונות לביטויי ה'אני' אצל בני אדם שצומחים בחברות מסורתיות, לעומת בני אדם שצומחים בחברות מתועשות. מערכות היחסים בין הפרט לחברה שונות ושונה גם המשמעות החינוכית של המושג 'בוגר'. בני העדה האתיופית ובני המנשה חיים הן בארצות מוצאם והן בישראל בקהילות מסורתיות וסגורות. השוני הרגשי והקוגניטיבי של בני שתי העדות בהשוואה לתרבות שלנו הוא בעל חשיבות רבה מאוד לעיצוב גישה נכונה להוראה ולהצלחת הלמידה. להלן כמה מאפיינים קוגניטיביים:

חברות מודרניות מתועשות                                    חברות מסורתיות שבטיות

חשיבה מופשטת – ממשיגה                                  חשיבה מוחשית קונקרטית

הבחנה מהותית בין עיקרי למשני                             הבחנה תלוית סיטואציה

חשיבה היפותטית כבסיס להפשטה                         אי שימוש בחשיבה היפותטית בחיי היום יום

התחשבות במקורות מידע שונים בו זמנית                קושי בהתחשבות במקורות מידע אחדים

שימוש מכוון בידע עולם חדש לידע קודם                   התייחסות לכל סיטואציה כסיטואציה ראשונית

דיוק בארגון נתונים                                                חוסר דיוק בארגון נתונים

ראיית השלם, הפרטים ומערכות היחסים ביניהם        ראיית השלם וזיהויו על ידי פרט בולט


על פי התאוריה של פרופ' ראובן פוירשטיין, לכל אדם יש יכולת להשתנות קוגניטיבית. ברכישת שפה יש צורך רב בלימוד חוקים וכללים. עיסוק שיטתי ועקבי בפיתוח יכולות חשיבה בתהליך לימוד השפה מאפשר הבנה של מערכות אלה ומחולל שינויים קוגניטיביים. ההוראה המתווכת מעוררת תהליכי התפתחות פנימיים, המקדמים את הלמידה הטבעית. אפשר למצוא דוגמה לכך במשחקי הילדים. בחברות מסורתיות ילדים מתפתחים ללא התערבות הורים במשחקיהם. בחברות המתועשות יש עיסוק רב במשחקים דידקטיים בתיווך מבוגר, במטרה לתעל את החשיבה למיומנויות הנדרשות בחברה אוריינית.

בהוראה המתווכת יש יחסי גומלין שמתבססים על שלושה ממדים עיקריים:

1.         כוונה והדדיות - מצד המבוגר יש כוונת תיווך ומצד הלומד יש היענות, וכך נוצרת הדדיות.

2.         העברת ידע קודם ללמידה חדשה -  למידה חדשה נעזרת בידע עולם קודם.

3.         תיווך של משמעות - בחירת החומר הלימודי והגשתו נעשית כך שתהיה בו משמעות ערכית ורגשית ללומד.

ההוראה המתווכת מאמנת באופן שיטתי יכולות חשיבה מופשטות, ממשיגה את תהליך החקר והלמידה ומעלה את המודעות לתהליך. התמקדות בפיתוח יכולות חשיבה והרחקה הדרגתית של מושא הלמידה, מעבר ל'כאן ועכשיו', בונות כלים נחוצים ללמידה חדשה כגון: פרט וכלל, דיוק בפרטים, השלם ופרטיו, השוואה, התבוננות בו זמנית בכמה משתנים, בניית רצפים לוגיים, סיבה ותוצאה, חשיבה היפותטית וכדומה. כל אלה מאפשרים תהליך דינמי של שיפור יכולת החשיבה ושל הסתגלות לסביבה חדשה.

תוכניות הלימודים לעולים מאתיופיה ולבני מנשה נוצרו בהשראת התובנות האלה והן מביאות בחשבון נקודות חשובות אלה:

            שוני קוגניטיבי ויכולת השתנות קוגניטיבית

            חשיבות ההוראה המתווכת בלימוד השפה

            השינון כסגנון למידה חשוב ואופייני ללומדים וללימוד שפה

            תוכני למידה נושאי משמעות עבור בני הקהילה

 

תוכניות הלימודים וחומרי ההוראה

א. דרך המילים

ערכת הלימוד לבני הקהילה האתיופית 'דרך המילים' מיועדת ללומדים חסרי השכלה או מיעוטי השכלה. בחירת דרך ההוראה בגישה גלובלית-אנליטית-סינתטית נבעה משנים רבות של כישלונות בגישות אנליטיות שמנוגדות להנחות היסוד שאני מציגה: לימוד הברות, עיצורים ותנועות חסרי משמעות אינו מובן ואינו נתפס על ידי מי שלא גדל בחברה אוריינית. למידה שאין בצידה פיתוח שיטתי ועקבי של יכולות למידה אינה נותנת כלים להתקדמות עצמאית של הלומדים.

בערכת הלימוד 'דרך המילים' יש מדריך למורה ושלוש חוברות על פי שלושת השלבים של גישת ההוראה. חומרי הלימוד עוסקים בנושאים הקרובים ללב הלומדים. החומרים מדורגים מבחינת המורכבות שלהם על פי עקרונות ההתפתחות הקוגניטיבית. בתהליך ההוראה, שמפורט במדריך למורה יש תיווך שיטתי אשר מטרתו לפתח תהליכי חשיבה הכרחיים ללומד עצמאי בחברה אוריינית. לתלמידים שמסיימים את הלימוד באמצעות תיווך בשלוש החוברות יש כלים לקריאה מדויקת ושוטפת. חוברת רביעית, מקראה, נמצאת בשלבי עריכה אחרונים ועומדת לצאת לאור. המקראה היא המשך ל'דרך המילים'. יש בה דגש על רגישות תרבותית ללומדים יוצאי אתיופיה. הטקסטים קשורים לנושאים המוכרים להם ונובעים מעולמם התרבותי. הטקסטים בחלק הראשון נוצרו על ידי תלמידים בני העדה. בחלק השני של המקראה הורחבה היריעה מבחינת הנושאים והסוגות. הטקסטים והמטלות מדורגים מהקצר לארוך, מהפשוט למורכב. כל טקסט עומד בפני עצמו, וכל הטקסטים יחד בונים בהדרגה את אסטרטגיות הקריאה והכתיבה. ההוראה בדרך השאלה היא מפתח חשוב ביותר לשינוי בדרכי החשיבה והלמידה. בשלושת שלבי הלמידה יש התייחסות לשינוי זה: שלב הקלט - מתפיסה מעורפלת וכללית לדיוק באיסוף וארגון הנתונים. שלב העיבוד - מלמידה אוטומטית ומשננת לתהליך של עיבוד נתונים מבוקר ולא אימפולסיבי. שלב הפלט - מתגובה ספונטנית של ניסוי וטעייה לתגובה מתוכננת ומבוססת טקסט.

ב. מתפילה עתיקה לעברית חדשה

תוכנית הלימודים 'מתפילה עתיקה לעברית חדשה' מיועדת ללימוד עברית מודרנית למי ששפת התפילה שגורה על פיו והוא יודע לקרוא ולכתוב בעברית. סידור התפילה הוא הטקסט הנגיש והזמין ביותר לכל בן מנשה באשר הוא, והוא מהווה את עמוד השדרה של החיים היהודיים של בני מנשה ואת מוקד ההוויה והכיסופים בקהילות בצפון מזרח הודו ובארץ. לכן הסידור הוא מקור טקסטואלי בעל משמעות רבה הן בהיבט האמוני והן בהיבט הלשוני. תהליך ההוראה מכוון להשגת 'הצלחה'. בדרך זו אין מקום לכישלונות מאחר שהבנת הכישלון היא חלק ממסלול ההצלחה. תהליך ההוראה הוא כלי לאיתור קשיים, לניתוחם ולהבנתם. תחושת ההצלחה מעניקה ללומדים היבט חדש ומרענן על תהליך הלמידה.

בלב התוכנית עומדת מערכת הפועל העברי. מילות היחס מצטרפות אל הפועל ליצירת משפטים. הפעלים בחוברת מדורגים על פי השתייכותם לבניינים ולגזרות. מכאן הצורך לשנות את סדר ההצגה של הרכיבים הלשוניים ולדרג אותם על פי מבעם הפונטי ולא על פי הסדר שלהם בתפילה. לצורך לימוד העברית המודרנית הוספתי לפעלים מהתפילה פעלים שכיחים ונחוצים בעברית המודרנית בהתאמה להיגוי הפונטי של קבוצות הפועל השונות. לחוברת מצורף מילון מילים ובו תרגום לשפות האם של הלומדים של כל אוצר המילים שמופיע בחוברת. התפילות המרכזיות בתוכנית הן קריאת "שמע ישראל" והברכות, תפילת שמונה עשרה, תפילות וברכות לשבת, מוסף והבדלה, תפילת הלל לראש חודש ויום טוב, חגים ומועדים.

אני מאמינה, כי התאמת תוכניות לימודים וחומרי הוראה למגזרים שונים של עולים תוך שמירה על הייחודיות שלהם וכי הדרך של ההוראה המתווכת הן לא רק כלים לרכישת השפה העברית, אלא גם גשר להשתלבותם בחברה.

לפרטים נוספים על חומרי ההוראה והלמידה הייחודיים
הדפסשלח לחבר הוסף תגובה
תקופת הקורונה

לא מנויים על קו לחינוך? הירשמו עכשיו ללא עלות

        


קו לחינוך, היסמין 1 רמת אפעל. 03-6354484

בנק יהב
באנר שמאל 1 270 125
אחוה תואר שני
חינוך בארץ ובעולם

משרד החינוך יצמצם את ההטבות הניתנות לתלמידים בעלי לקויות למידה
מספרם של התלמידים הסובלים מהפרעות קשב וריכוז במערכת החינוך עלה בשנים האחרונות בצורה תלולה. בתיכונים לא מעטים, בעיקר ביישובים מבוססים, מגיע מספר התלמידים שאובחנו כלקויי למידה ומקבלים התאמות בבחינות והטבות שונות ל-25% מכלל התלמידים. מסתבר, כי משה"ח לא נערך לעלייה זו. כך, בכנס שהתקיים סמוך לפתיחת שנת הלימודים תשע"ב, אמר מנכ"ל משה"ח היוצא, ד"ר שמשון שושני, כי משה"ח לא צפה את הגידול העצום במספר התלמידים לקויי הלמידה בשנתיים האחרונות, ואינו מסוגל להתמודד עמו בתקציבו הנוכחי. לדבריו, החל מהשנה יפעל המשרד לצמצום מספר בעלי לקויות הלמידה ותלמידים לקויי למידה לא יקבלו תוספת שעות, אלא במקרים החמורים. ואכן בימים אלו מתחיל משה"ח בפעולה לצמצום מספר התלמידים לקויי הלמידה המקבלים תוספת שעות ותגבור. לחילופין מתכוון המשרד להעניק לצוותי המורים בבתיה"ס, שלא תמיד מיומנים בעבודה עם התלמידים לקויי הלמידה, תמיכה לעבודה עמם בתוך המסגרת הרגילה. במשרד מכנים פעולה זו "מתן מענה דיפרנציאלי להכלת תלמידים".
מידע נרחב על טיפול הרגשי ולקויות למידה

הסחות דעת, חוסר מנוחה והיפראקטיביות הם מאפיינים שיכולים לפגוע בריכוז בלימודים, בחיי החברה ובהתפתחות האישית. קיימות שיטות טיפול בבעיות קשב ואנשים המתמחים בתחום זה עוזרים להתגבר על בעיות ולשפר את התפקוד למי שסובל מהם. עדיף להגיע בשלב גילוי מוקדם כדי למנוע דימוי עצמי נמוך, פגיע בהישגים לימודיים ובעיות התנהגותיות וחברתיות. במקרה של חשש לבעיית קשב וריכוז, מומלץ מאוד לקחת את הילד לאבחון ובמידת הצורך להתאים לו את הטיפול המתאים.

השתלמויות מורים | לימודי חינוך | תוכניות העשרה | הפרעות קשב וריכוז | עיצוב סביבה לימודית | ספרי לימוד | עזרי לימוד | מחשבים בחינוך | ציוד עזרה ראשונה | קורס עזרה ראשונה | טיפול בעזרת בעלי חיים | למידה מתוקשבת | אומנויות הבמה | הצגות לילדים | רפואה משלימה | אימון אישי לילדים | יעוץ כלכלי | טיפול בהפרעת קשב | ספרי לימוד משומשים | אבטחת טיולים | תואר ראשון בחינוך | חינוך