24/4/2024
בנק יהב
טבע מעודכן
מופ"ת
סמינר הקיבוצים 12

מנהלי התיכונים במכתב לשר החינוך; רפורמת ישראל עולה כיתה אינה מסוגלת לעלות כיתה

20/06/2014

                                                                                                                        יז' בסיון תשע"ד

                                                                                                                        15.6.14

לכבוד

שר החינוך הרב שי פירון

 

שלום רב

 

הנדון: הרפורמה בתוכנית הלימודים – תשע"ה "ישראל עולה כיתה- עוברים ללמידה משמעותית"

 

התאגדות המנהלים תומכת ברפורמה שמנהיג שר החינוך. דא עקא ישנם קשיים רבים העלולים להכשיל אותה.

אנו מבקשים את התייחסותך לסוגיות הבאות: 

 

1.    תהליכי ההיערכות לרפורמה.

2.    הצורך בתכנון תלת שנתי לעומסים שיוטלו על התלמידים המתחילים את לימודיהם בשנת תשע"ה.   

3.    צורך בהתאמת התכנית לאוכלוסיות תלמידים מיוחדות.

4.    התמודדות עם בעיות יישום התוכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית קהילתית.

5.    בעיית הגדרת אשכולות הלימוד.

6.    היעדר תקצוב הולם .

7.    אי בהירות בסוגיות נוספות

 

 

הרחבה

1.   תהליכי ההערכות לרפורמה

א.     סתירות ואי עמידה בהבטחות: הרפורמה הינה מקיפה ומעמיקה, והעדר זמן הערכות יצר מציאות שבה גורמים שונים שולחים מטח של חוזרים שונים , זאת חדשות לבקרים, תרשימים, טבלאות, ריבועים, ומלבנים, שלא רק שחלקם סותרים את מה שהובטח ע"י צמרת המשרד אלא אף סותרים זה את זה. כולם עושים מאמץ עילאי אך התוצאה היא בוקה ומבולקה. ראה הרחבה בסעיף 2 .

יתרה מכך כמנהלים היינו מחויבים עד 31 במאי להודיע למורים על משרותיהם, כל שינוי שמוכתב כעת בחוזרים השונים, אינו אפשרי, שהרי שעות הלימוד חולקו בהתאם למה שהובן על פי המידע שהיה בידינו.

   ב.   העדר הלימה: בחלק ממקצועות הלימוד לא מתקיימת הלימה בין תוכנית הלימודים ו - 27 שבועות לימוד. אספנו מידע מרכזי מקצועות בבתי ספר ברחבי המדינה,  ומהם עולים פערים משמעותיים בין היקפי תכנית הלימודים ובין שעות הלימוד המתקיימות בפועל. (פער של כ- 30 שעות במקצוע לשון, 40 בכל אחד משאלוני 3 יחידות , 100 שעות בשאלוני 4-5 יח' במתמטיקה,  כ- 100 שעות במקצוע פיסיקה ועוד ..... מידע על המקצועות האלה נוכל למסור במסמך נוסף.

   ג.  אוטונומיה או תכתיבים -  התכניות לחלוקת ההבחנות לפי % 30 - % 70 אינה הולמת את הצעות המשרד עצמו לפריסת ההבחנות ב – 3 שנים, כאשר מפמ"רים בחרו נושאים המאלצים היבחנות פנימית ב- י' ולא  ב- יא', ו/או בחירת נושאים המחייבים לקיים את הבחינה החיצונית רק ב- יב' ועוד.  מחד מצהיר המשרד על אוטונומיה למנהל בבואו לתכנן את מערך הלמידה מאידך מפמ"רים בקביעתם מונעים מימוש אוטונומיה זו.

         יש כאן משום חזרה לחטא הקדום שבו כל מפמ"ר רואה לנגד עיניו את המקצוע שלו ורק לנו המנהלים ראייה הוליסטית של עומסי הלימודים – ראה סעיף 2 .

ג.      היעדר תכניות לימוד

-          בחלק מן המקצועות : אזרחות, מדעי המחשב, אמנויות מקצועות טכנולוגים, ועוד.  

-         היעדר תכניות לימוד במקצועות ההשכלה הכללית. 

                  במציאות שבה בעוד 5 ימים יוצאים המורים לחופשת הקיץ, אין אפשרות להיערך מול הלא ידוע.

ד.      "נחמו נחמו עמי" – מול חוסר בהירות באשר לרפורמה אנו נענים באמירה :"תתחילו לתכנן את כיתה י' וייערכו שינויים תוך כדי ביצוע" אמירה זו מתעלמת מהעובדה שכל טעות בתכנון הלימודים של תלמיד בכיתה י' בתשע"ה, תחייב השלמת למידה בכיתה יא' או יב', שהרי מדובר באותו תלמיד שעולה כיתה. (אין המדובר בתלמידי מחזור תשע"ו לגביהם אכן אפשר לקיים שינויים). ראה הרחבה בסעיף 2.

ה.      הכשרת מורים - העדר זמן להכשרת המורים להוראה על פי עקרונות הלמידה המשמעותית והערכה חלופית : לא ייתכן מצב שבו מורה מתחיל ללמד בכיתה י בדרך החדשה ללא שעבר הכשרה.  כאמור בעוד שבוע יוצאים המורים לחופשה. ניסיון להטיל את המורים את המשימה במהלך החופשה משמעו סכסוך עם ארגוני המורים.

ו.      לנוכח כל האמור לעיל - הדרישה ממנהלים להכין תוכניות עבודה בשלב זה של אי בהירות, סתירות, ואי הבנות  - אינה אפשרית לביצוע והיא מקוממת!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.    תכנון תלת שנתי לעומסים שיוטלו על התלמיד ישראל ישראלי המתחיל את לימודיו

בשנת תשע"ה – בית ספר תלת שנתי בו התלמיד בוחר את מקצועות ההרחבה בתום כיתה י'

 

מקצוע

כיתה י

כיתה יא

כיתה יב

חובה 1(לשון)  *

V הערכה פנימית

V הערכה חיצונית (כעת % 70)

-

חובה  (תנ"ך)  *

V הערכה פנימית

V הערכה חיצונית (כעת % 70)

-

חובה 3

(היסטוריה)

-  למידה

 

Vהערכה פנימית

V הערכה חיצונית (כעת % 70)

-

חובה 4  (ספרות) *

 

 Vהערכה פנימית

V הערכה חיצונית (כעת % 70)

חובה 5  (אזרחות)*

 

Vהערכה פנימית

V הערכה חיצונית (כעת % 70)

 *    ניתן כמובן לפרוס את מקצועות החובה 2 + 3 או 3 + 2 ניתן גם להחליף אותם . אולם מאחר וקיימים 5

      מקצועות חובה  בכל פריסה שהיא, החלוקה תמיד  י' + יא'  או יא' + יב   -    יא' תמיד בפנים!!!

מדעי מחייב

V הערכה פנימית

 

 

השכלה כללית 1

V הערכה פנימית

 

 

השכלה כללית 2

V הערכה פנימית

 

 

מתמטיקה 3 יח"ל

V הערכה פנימית

V הערכה חיצונית

V הערכה חיצונית

מתמטיקה 4/ 5 יח"ל

----

V הערכה חיצונית

V הערכה חיצונית

אנגלית 3/4/5 יח"ל

----

V הערכה חיצונית

V הערכה חיצונית

מקצוע בחירה 1   *

 

V הערכה פנימית

V הערכה חיצונית (כעת % 70)

מקצוע בחירה 2   *

 

V הערכה פנימית

V הערכה חיצונית (כעת % 70)

*   האמירה שניתן במקצוע בחירה לקיים בחינה חיצונית ביא' לא מתקיימת כאשר מפמ"ר קובע שחומר הבחינה 

     המחייב ל - % 70 לא יכול מבחינת תכני המקצוע וההתקדמות בהבנת החומר , להילמד בכיתה יא'. מה גם שאז

    מצבו של התלמיד בכיתה יא' מחמיר עוד יותר.

סה"כ  אירועי הערכה

6

11

7

 

מסקנה:

-         למעשה – העומסים הוסטו ולא השתנו , חוקת הזכאות מחייבת 21 יחידות לימוד כפי שהייה בעבר.  את מחירה של ההחלטה להקדיש את כיתה י' ללמידה משמעותית ללא בחינות בגרות משלם התלמיד ישראל ישראלי בכיתה יא' – שם צפויה לו התרסקות .  

 

 

 

 

סתירות ואי עמידה בהבטחות ראשי המשרד

א.     המקצוע המדעי המחייב:

-        בישיבה שקיימה הגב' רחל מתוקי מ"מ יו"ר המזכירות האקדמית, עם התאגדות המנהלים, ובישיבה שקיימה הגב' מיכל כהן מנכ"לית המשרד, בנוכחות מר משה דקלו, מכובדים נוספים מצמרת המשרד ונציגי התאגדות המנהלים, הובטח כדלקמן:

-        תלמיד בכיתה י' שלמד מקצוע מדעי ואחר כך בחר אותו כמקצוע מורחב ברמה של 5 יחידות יירשם לו המקצוע בכיתה י' כמבוא ל ...X  (מבוא לביולוגיה/כימיה/פיסיקה/מדעי המחשב). ותלמיד זה יכול ללמוד עוד 5 יחידות באותו מקצוע.  כלומר שהקרדיטציה על חובת הלמידה של המקצוע המדעי בכיתה י' לצורך זכאות לתעודת בגרות, אינה מתבטלת כאשר המקצוע הזה נבחר כמקצוע מורחב. החלטה זו התקבלה מתוך הבנה שבבתי הספר התלת שנתיים (מחצית מבתי הספר בארץ) התלמיד בוחר את מקצועות ההרחבה בתום כיתה י' ולא ניתן לנבא בוודאות את בחירותיו.

-        והנה - בחוזרי המנכ"ל הבטחה זו נעלמה ואם התלמיד בחר כמקצוע מורחב את מה שלמד כמקצוע המדעי המחייב הרי שלא עמד בחובת לימוד מקצוע מדעי מחייב ונפגעה זכאותו לתעודת בגרות.

-        משמעות השינוי היא

או  -   שתלמיד בכיתה י' מחויב ללמוד שני מקצועות מדעיים : אחד כמקצוע מחייב והשני

          כתעודת ביטוח אם יבחר אחד מהם כמקצוע מורחב.

או   -  שבכיתה יא' יתחיל מקצה שיפורים ונוסיף לתלמיד חובת לימוד של מקצוע מדעי כי מה

        שלמד בכיתה י' לא נחשב עוד.

-        כך או כך המשרד לא נתן כיסוי תקציבי ללמוד שני מקצועות מדעיים.

 

ב.     מקצועות ההשכלה הכללית

-        בישיבה שקיימה הגב' רחל מתוקי מ"מ יו"ר המזכירות האקדמית, עם התאגדות המנהלים ובישיבות שהתקיימו עם הגב' רחל מתוקי והגב' דסי בארי ראש האגף לחינוך על יסודי, הובטח שתלמיד שלמד  2 מקצועות של השכלה כללית ואחר כך בחר אותם כמקצועות המורחבים יירשם בתעודתו השכלה כללית מאשכול ...X. (אומנויות /מדעים/ חברה ורוח /שפות/ וכדו') ובחירתו במקצועות אלו כמקצועות מורחבים לא תבטל את הקרדיטציה על חובת לימודים של 2 מקצועות השכלה כללית לצורך זכאות לתעודת בגרות. החלטה זו התקבלה מתוך הבנה שבבתי הספר התלת שנתיים (מחצית מבתי הספר בארץ) התלמיד בוחר את מקצועות ההרחבה בתום כיתה י' ולא ניתן לנבא בוודאות את בחירותיו.

-         והנה בחוזר שדן במקצועות השכלה כללית נרשם שאם תלמיד למד מקצוע השכלה כללית ובחר אותם כמקצוע מורחב התבטלה הקרדיטציה תיפגע זכאותו לתעודת בגרות.

-        משמעות השינוי היא :

-        או  -  שהתלמיד ילמד בכיתה י' 4  מקצועות של השכלה כללית  שני מקצועות השכלה כללית

         כמתחייב ועוד שניים כתעודת ביטוח אם יבחר אותם כמקצוע מורחב.

או   -  שבכיתה יא' יתחיל מקצה שיפורים ונוסיף לתלמיד חובת לימוד של מקצועות ההשכלה

          הכללית.

-        כך או כך המשרד לא תקצב לימוד של 4 מקצועות השכלה כללית

          לנוכח כל האמור לעיל-

          אנו דורשים שתכובדנה ההבטחות ושניתן יהיה לבצע קרדיטציה על חובת לימוד המקצוע המדעי וחובת לימוד

          מקצועות ההשכלה הכללית ושאכן יירשם בתעודת כיתה י' :

-        על מקצוע מדעי מחייב יירשם – מבוא ל......X מבוא לביולוגיה/כימיה/פיסיקה/מדעי המחשב).

-        על מקצוע השכלה כללית יירשם – השכלה כללית מאשכול..... (אומנויות /מדעים/ חברה ורוח /וכדו').

 

 ג . פיתוח תוכניות למקצועות ההשכלה הכללית

-        בפגישה שהתקיימה בנוכחות הגב' רחל מתוקי מ"מ יו"ר המזכירות האקדמית, הגב' דסי בארי ראש האגף לחינוך על יסודי, מר משה דקלו ראש אגף הבחינות ונציגי התאגדות המנהלים, נדון נושא תכניות בית ספריות שפותחו ע"י בית הספר. הועלו דוגמאות לגבי למידה של תכניות מגוונות מרעננות חשובות . היה ברור לנו שנדרש להגיש תכנית לימודים, אולם החוזר שהגיע מאגף א' לפיתוח פדגוגי מציב יעד של כתיבת דוקטורט. (מבוא, רציונל ,מטרות על, עקרונות פדגוגיים, ארגון תכנים, מפרט תכנים, הקצאה שעות, וכל סעיף כזה מחולק לתת סעיפים . אחרי כל זה יש להגיש את התוכנית למפמ"ר, ולא בכל תחום ייחודי יש מפמ"ר, והוא צריך לאשרו ולמסור לממונה על פיתוח תכניות לימודים , ואח"כ להעביר לוועדת מקצוע ואחר כך לאישור מנהל האגף)

-        ראשית אין אפשרות בלוח הזמנים העומד לרשותנו (5 ימים לתום שנת הלימודים) לבצע תהליך שכזה.

-        ובכלל - זוהי דרישה בלתי פרופורציונאלית מאחר ומדובר ב – 0.33 יחידת לימוד.  יש להסתפק בהגשת תכנית מצומצמת לאישור של מפקח/פקחת על בית הספר.

-        המשרד מדבר אמון ובונה תהליכי פיקוח המשדרים אי אמון .

 

 

3.    צורך בהתאמת התוכנית לאוכלוסיות תלמידים מיוחדות.

 

-        תלמידי בתי הספר התיכוניים אינם מקשה אחת מתוך תודעה של הכלה. בבית הספר התיכון לומדות אוכלוסיות מיוחדות כמו: תלמידי מב"ר – שח"ר, אתגר, אומץ, חינוך מיוחד 07, מחוננים ומצטיינים, ועוד.

-        בתי הספר בארץ מתחלקים למגזרי חינוך שונים: בתי ספר ממלכתיים, בתי ספר ממלכתיים דתיים,  בתי ספר עיוניים, בתי ספר טכנולוגיים, בתי ספר תלת שנתיים בתי ספר שש שנתיים ועוד.

-        תוכנית הרפורמה צריכות לקחת בחשבון שלא תיתכן תוכנית אחידה לכל סוגי התלמידים ולכל סוגי בתי הספר, ויש ליצור דיפרנציאציה המתחשבת בשונות.

-        למשל ההחלטה הגורפת שלא תתקיימנה בחינות בגרות בכיתה י' או בחינות בגרות במחצית כיתה יא' תהווה פגיעה אנושה באוכלוסיות החלשות

-        למשל החלטה גורפת שמקצוע מורחב שלישי יירשם בשעות לימוד ולא ביחידות לימוד כך שהאוניברסיטאות לא תוכלנו לקחת בחשבון נתון זה, לצורך חישוב ממוצע ההישגים בתעודת הבגרות, משמעה פגיעה באוכלוסיית התלמידים המחוננים והמצטיינים.

 

 

 

 4.      התמודדות עם בעיות יישום התוכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית קהילתית.

-        מחסור צפוי במקומות השמה לכל התלמידים בקהילה, מדובר במאות תלמידים.

-        היעדר תקצוב לפעילויות של מעורבות קבוצתית בקהילה (למשל נסיעה לקטיף)

-        בעיית הביטוח למתנדבים (ביטוח צד ג' – בעיה שמזה שנה לא מצאה את פתרונה המשפטי וביטוחי)

-        כל מורה המלמד בבית הספר, נדרש להביא אישור משטרה – תעודת יושר. כאשר התלמידים נשלחים לארגונים ומוסדות שונים אין לנו מידע מי פוגש אותם במקומות אלו!!!

-        עדיין לא נקבע תקצוב ותקן לרכז תכנית זו (דובר על 0.4ש"ש לכיתה) אך לא יצאו מסמכים בנושא.(ומי יכתוב תכנית עבודה בתחום זה כשאין עדיין בעל תפקיד משום שאין תקן ותקצוב)

-        על מנת שלא תהייה זילות בפעילות ההתנדבותית , אנו נהייה תלויים בדיווח המוסדות והארגונים בהם התלמידים מתנדבים. מוסדות וארגונים רבים אינם ערוכים לכך, אין להם כוח אדם שיארגן את הדיווח הזה, זאת למאות תלמידים, הם אינם מודעים לחשיבות הדיווח. אנו נמצא את עצמנו כמחנכים ואחראים ורודפים אחרי כל מיני גופים  מוסדות וארגונים רבים בהם מי שמפעיל את המקומות הינם בני הגיל השלישי שגם הם מתנדבים .

-        חיוב תלמידי יב' בפעילות התנדבותית הינה בעייתית ביותר. תלמידי יב' נעדרים מבית הספר בגין גיבושים ליחידות צבא שונות, סמינרים לקראת שנת שירות שכולם נערכים ע"ח ימי לימודים.

-        אנו מבקשים לקיים את הפעילות בתחום זה בכיתות ט' י' יא. ולא בכיתה יב'.

 

 

5.       בעיית הגדרת אשכולות הלימוד.

-  היעדר מידע מלא על אשכולות הלימוד: במצגות השונות שפורסמו ע"י המשרד אין מידע מלא ומעודכן על ימי

   הבחנות על פי אשכולות בכל המקצועות הטכנולוגיים. כלומר במהלך השנתיים הקרובות יידרש משרד החינוך

  לאפשר חלופות שונות בבחינות בגרות שתתקיימנה באותו יום.

-  האם הכוונה היא למנוע מתלמיד ללמוד שני מקצועות מדעיים טכנולוגיים?  למשל  עדיין לא פורסם תאריך

   ההבחנות של המקצוע מדעי המחשב ואם הוא נכלל כמקצוע טכנולוגי הרי שתלמידים שלומדים ביוטכנולוגיה

  ומדעי המחשב, יידרשו להתמודד עם שתי בחינות בגרות 

 

 

 

6.       היעדר תקצוב הולם .תקצוב

-         גם אנחנו שואפים ללמידה משמעותית. אולם למידה משמעותית בכיתות ובהן 36 תלמידים הינה בבחינת מעשה של קוסמות. למידה שכזו מחייבת חלוקת לקבוצות לימוד קטנות ואין התייחסות תקציבית להיבט זה.

-         תקן השעות המתוקצבות במכתבה של חנה שדמי מיום 22.5 2014 ( 112.5 שעות בחטיבה העליונה), אינו תואם את השעות המתוקצבות בפועל (108) על ידי משרד החינוך.

 

7.     אי בהירות בסוגיות נוספות

   -    גמולים למורים בגין הערכה חלופית

   -    משמעותן של עבודות החקר

   -   האם ניתן לבצעם במקצוע המורחב בעיקר במקצועות שבהם הן ממילא מתקיימים, (מד"ח, רסיטל, ביוטופ

        ועוד)

   -    האם המטלה באזרחות יכולה להיחשב עבודת חקר לתלמיד?

ועוד ועוד

 

אריה – יו"ר התאגדות המנהלים

חברי התאגדות המנהלים של בתי הספר התיכוניים

 

הדפסשלח לחבר הוסף תגובה
באנר שמאל 1 270 125
בנק יהב
אחוה תואר שני
השתלמויות מורים | לימודי חינוך | תוכניות העשרה | הפרעות קשב וריכוז | עיצוב סביבה לימודית | ספרי לימוד | עזרי לימוד | מחשבים בחינוך | ציוד עזרה ראשונה | קורס עזרה ראשונה | טיפול בעזרת בעלי חיים | למידה מתוקשבת | אומנויות הבמה | הצגות לילדים | רפואה משלימה | אימון אישי לילדים | יעוץ כלכלי | טיפול בהפרעת קשב | ספרי לימוד משומשים | אבטחת טיולים | תואר ראשון בחינוך | חינוך