21/7/2024
בנק יהב
טבע מעודכן
מופ"ת
סמינר הקיבוצים 12

מה מכשיל את עולי אתיופיה במערכת החינוך

26/11/2007
אוכלוסיית יוצאי אתיופיה היא אחת האוכלוסיות היותר חלשות בחברה הישראלית ונתונים שפורסמו לאחרונה על בני הנוער של עדה זו משקפים זאת היטב. מדו"ח שהוכן על ידי ד"ר ריטה סבר עבור עמותת שת"יל והקרן החדשה לישראל ["נוער העדה האתיופית בישראל - תמונת מצב 2007"] עולה, כי בעשור שבין 1996 ל-2005 הוכפל ביותר מפי ששה מספר התיקים הפליליים שבהם מעורבים בני נוער מהעדה האתיופית. בשנת 1996 נפתחו 139 תיקים פליליים ובשנת 2005 נפתחו לא פחות מ-903 תיקים. אף-על-פי שבני נוער יוצאי אתיופיה מהווים 2% מכלל בני הנוער בישראל, כעשירית מן האסירים הקטינים היהודים בישראל (10.1%) הם יוצאי העדה.
עוד עולה מהדו"ח, כי בשנת 2005 היו 34% בלבד מהתלמידים יוצאי אתיופיה זכאים לתעודת בגרות ו-18% בלבד היו זכאים לתעודה המזכה בכניסה לאוניברסיטה. זאת לעומת 58% ו-51% בהתאמה בקרב כלל היהודים. אחת הסיבות העיקריות למצב טוענת סבר הוא "החמצת פוטנציאל ההשתייכות של בני הנוער לקהילתם מצד אחד ולחברה הרחבה מצד שני, ובעקבותיו ניכור הולך וגובר של חלק מהם" וכן "המיצוב הנמוך ואיכות תהליכי ההוראה/למידה במוסדות חינוך עתירי תלמידים יוצאי אתיופיה".
השאלה העולה מכך היא, איך מתהווים מוסדות חינוך עתירי תלמידים יוצאי אתיופיה? דו"ח סבר אינו עוסק בכך, אבל ניתן ללמוד על תהליכי היווצרות מוסדות כאלה ממה שקרה בתחילת שנת הלימודים הנוכחית באור יהודה. העירייה עצרה קליטת תלמידים יוצאי אתיופיה במוסדות החינוך שבתחומה בטענה שהיא עושה זאת על מנת למנוע היווצרות מוסדות חינוך עתירי אתיופים. ההורים מחו ובהתערבות הוועדה לביקורת המדינה של הכנסת ניתנה להם אפשרות לבחור לילדיהם בית ספר. תוצאות הבחירה כפי שפורסמו על ידי משרד החינוך היו כדלקמן: 
תלמיד אחד – בית ספר ממלכתי, 21 תלמידים – ביה"ס הממ"ד "אור אבנר", 13 תלמידות – ביה"ס הממ"ד "אור חנה", תלמיד אחד – ביה"ס הממ"ד "סעדיה גאון". 6 תלמידים לא שובצו לאחר שהוריהם טרם הגיעו להשלים את הליך השיבוץ. תוצאות אלה מראות כי רוב ההורים, כשניתנת להם אפשרות בחירה, בוחרים לשלוח את ילדיהם לבית ספר אחד. במלים אחרות, היווצרות בתי ספר עתירי תלמידים יוצאי אתיופיה היא לכאורה בלתי נמנעת. הבעייה שבמוסדות כאלה, המרכזים אוכלוסיה חלשה, קשה מאוד להגיע להישגים לימודיים גבוהים, ללא השקעה עצומה של משאבים, ואלה, למרות התרומות הרבות המגיעות לארץ מיהדות אמריקה, אינם מצויים דווקא במוסדות עתירי תלמידים יוצאי אתיופיה.
הדפסשלח לחבר הוסף תגובה
באנר שמאל 1 270 125
בנק יהב
אחוה תואר שני
השתלמויות מורים | לימודי חינוך | תוכניות העשרה | הפרעות קשב וריכוז | עיצוב סביבה לימודית | ספרי לימוד | עזרי לימוד | מחשבים בחינוך | ציוד עזרה ראשונה | קורס עזרה ראשונה | טיפול בעזרת בעלי חיים | למידה מתוקשבת | אומנויות הבמה | הצגות לילדים | רפואה משלימה | אימון אישי לילדים | יעוץ כלכלי | טיפול בהפרעת קשב | ספרי לימוד משומשים | אבטחת טיולים | תואר ראשון בחינוך | חינוך