20/7/2024
בנק יהב
טבע מעודכן
מופ"ת
סמינר הקיבוצים 12

שר החינוך לאחר שנה בתפקיד; מה כבר נעשה ומה צפוי בעתיד הקרוב

17/02/2010

שר החינוך, גדעון סער, ערך השבוע תדרוך לכתבי החינוך, לציון שנה לכהונתו בתפקיד. סער פירט בתדרוך את המהלכים והתוכניות שיזם במהלך השנה האחרונה, שביצועם כבר החל, כמו גם את אלו שיישומם יחל בחודשים הקרובים. מהנתונים שהועברו בתדרוך עולה, כי שר החינוך, כמו קודמיו, מבקש לערוך רפורמה בקנה מידה רחב במערכת החינוך. הרפורמה שעליה יכריז סער תהיה בתחום התקשוב, אם האוצר יאשר את התקציב להפעלתה. סער מעריך את עלות הרפורמה בתקשוב לחמש השנים הבאות בחמישה מיליארד דולר. לשם השוואה, מדובר בתקציב דומה לזה שהוקצה ליישום רפורמת אופק חדש. הרפורמה בתקשוב תוצג בשבוע הבא בפני ראש הממשלה, בנימין נתניהו. אם תאושר, יוחל ביישומה כבר בשנת הלימודים הבאה. יש לציין, כי בשנת 2013 ייבחן נושא שילוב התקשוב בלמידה במבחנים הבינלאומיים. זוהי אחת הסיבות המרכזיות לכך שהרפורמה בתחום התקשוב נמצאת במקום גבוה בסדר העדיפויות של משה"ח. יישום הרפורמה בתקשוב יחל ביישובי הפריפריה.

מהלך נוסף שהנהיג שר החינוך הוא הרחבת התוכניות לשיפור ההישגים בבחינות הבגרות. לדבריו, מספר התלמידים המשתתפים בתוכניות התגבור לבגרות עלה השנה בכ-16 אלף.

כמו כן מפעיל שר החינוך מהלך לפרסום שיעור הזכאות לבגרות על פי חלוקה בית ספרית. במסגרת מהלך זה, הנמצא עתה במתכונת של ניסוי, כבר פורסמו שיעורי הזכאות לבגרות בתשס"ח בבתיה"ס העל יסודיים בפתח תקווה ובחיפה. לדברי שר החינוך, רשויות מקומיות נוספות מבקשות להצטרף למהלך זה ובהן; ראש העין, מודיעין, מעלה אדומים והמועצה האזורית מטה בנימין. בשבועות הקרובים יפורסמו התוצאות בחלק מיישובים אלה.

מהלך נוסף, שיונהג עוד בשנת הלימודים הנוכחית, הוא הטמעת המודל להערכת מורים בבתיה"ס המשתתפים ברפורמת אופק חדש. הנהגת מודל ההערכה למורים הוא חלק מההסכם על הרפורמה, שעדיין לא יושם. את המודל פיתחה הראמ"ה - הרשות הארצית להערכה ולמדידה בחינוך. הניסוי בהפעלת המודל יחל בשבועות הקרובים ב-150-200 בתי"ס. על פי המודל תיקבע הזכאות של המורים לקבוצת דרגות השכר הגבוהות, שנקבעו במסגרת הרפורמה. כמו ייקבעו על פי המודל הענקת קביעות למורים חדשים ופיטורי מורים. המודל מבוסס על ארבעה מדדים; תפיסת התפקיד של המורה וערכיו המקצועיים, רמת הידע בתחום הדעת, תהליכים לימודיים וחינוכיים, כמו ניהול שיעור וארגונו, ושותפות של המורה בקהילה המקצועית בביה"ס ובקהילת המורים בתחום הדעת. את ההערכה למורים על פי המודל יבצעו מנהלי בתיה"ס. אם יצליח הניסוי, יוטמע מודל ההערכה בשנת הלימודים הבאה בקנה מידה נרחב בבתיה"ס המיישמים את הרפורמה. המודל ישמש גם להערכת מנהלים וסגני מנהלים על ידי המפקחים.

במסגרת יישום רפורמת אופק חדש גם הותקנו בחודשים האחרונים שעוני נוכחות ב-500 בתי"ס. עד סיום שנת הלימודים הנוכחית יותקנו שעוני נוכחות ב-300 בתי"ס נוספים.

מהלך לנוסף לקידום ההוראה, שיונהג בשנת הלימודים הבאה בהיקף נרחב, הוא ליווי וחניכה של מורים חדשים בשנתיים הראשונות לעבודתם. לדברי סער, בשנת הלימודים הבאה כבר ילווה מורה חונך כ-80% מהמורים החדשים.

במסגרת תוכנית שר החינוך גם הוכשרו השנה 22 מנהלים מצטיינים לשמש כחונכים למנהלים חדשים. מנהלים אלו ילוו בשנת הלימודים הבאה כ-100 מנהלים חדשים.

לדברי סער, מהלך נוסף שמבוצע בימים אלו הוא בדיקה רוחבית של תוכניות הלימודים בכל מקצועות הליבה. בעקבות הבדיקה ייקבע באלו מקצועות יש להכין תוכניות לימודים חדשות. המלצות הבדיקה יוגשו בקרוב למזכירות הפדגוגית. בבדיקה יש התייחסות להתאמה בין היקף חומרי הלימוד להיקף שעות הלימוד המוקצה בפועל לכל מקצוע. כמו כן נבדקות התוכניות מול היקף הידע במדעים ובמקצועות ליבה נוספים, הנדרש במבחנים הבינלאומיים.

נושא נוסף שעליו הכריז שר החינוך בתוכנית החינוך שלו הוא צמצום מספר בחינות הבגרות. לדברי סער, עד כה צומצם מספר בחינות בעשרה מקצועות - שלושה בנתיב העיוני ושבעה בנתיב הטכנולוגי.

בתחום הערכי ציין סער את התוכנית לסיורים בירושלים שהנהיג השנה. התוכנית מתקיימת בבתיה"ס בשכבות ה', ז' ו-י"א. לדבריו, 20 אלף תלמידים, המהווים כ-10% משכבות גיל אלו, כבר ביקרו בשנת הלימודים הנוכחית בירושלים במסגרת התוכנית.

 

הדפסשלח לחבר הוסף תגובה
באנר שמאל 1 270 125
בנק יהב
אחוה תואר שני
השתלמויות מורים | לימודי חינוך | תוכניות העשרה | הפרעות קשב וריכוז | עיצוב סביבה לימודית | ספרי לימוד | עזרי לימוד | מחשבים בחינוך | ציוד עזרה ראשונה | קורס עזרה ראשונה | טיפול בעזרת בעלי חיים | למידה מתוקשבת | אומנויות הבמה | הצגות לילדים | רפואה משלימה | אימון אישי לילדים | יעוץ כלכלי | טיפול בהפרעת קשב | ספרי לימוד משומשים | אבטחת טיולים | תואר ראשון בחינוך | חינוך