20/7/2024
בנק יהב
טבע מעודכן
מופ"ת
סמינר הקיבוצים 12

תש"ע במערכת החינוך היתה יחסית שנה טובה

16/06/2010

מנהלים שמהם ביקש קו לחינוך לסכם את שנת הלימודים המסתיימת בימים אלו, ציינו לטובה את התנהלותו של שר החינוך, גדעון סער, ואת יחסי האמון שהצליח לבנות במשך תקופה קצרה במערכת. עובדה נוספת, שמציינים אנשי החינוך היא, שסער הצליח לבטל את הקיצוץ בתקציב החינוך ל-2009-2010, לאחר שנים רבות של קיצוצים. כל המרואיינים גם ציינו לטובה את הפעולות שנקטו שר החינוך והמנכ"ל, ד"ר שמשון שושני, לחיזוק המשמעת, כמעניקות גיבוי למנהלים ולמורים במאבק באלימות התלמידים במוסדות החינוך. פעולות אלו כללו בתש"ע תיקון בחוק זכויות התלמיד, המאפשר להרחיק תלמיד אלים מביה"ס עד שיתברר ערעורו על הרחקתו, וחוזר מנכ"ל בנושא המשמעת.

ואכן, בנושא האלימות בבתיה"ס, לפחות על סמך הנתונים של משטרת ישראל, הסתמן בתש"ע שיפור. הנתונים מצביעים על ירידה במספר התיקים הפליליים, שנפתחו לתלמידים על עבירות בבתיה"ס. ירידה באלימות נמצאה גם בתוצאות מחקר שהתפרסם בשבוע שעבר. המחקר התבסס על נתוני המיצ"ב ושאלוני אח"ם - אקלים חינוכי מיטבי. במחקר נמצאה ירידה של 18% בממוצע, בכל מדדי האלימות, בבתיה"ס שבהם מופעלת תוכנית מערכתית למניעת אלימות. עם זאת, מנהלים ומורים ממשיכים להתלונן על ההתנהגות הבלתי ראויה של התלמידים, הבאה לידי ביטוי בהתנהגות היומיומית בבתיה"ס.

השנה החלו ראשי משה"ח בקידום נושא חשוב נוסף - התייעלות ארגונית במטה ובמחוזות. ההתייעלות החלה בראשית שנת 2010. ראשי משה"ח הבינו כנראה, כי רמת השירות שהמשרד נותן ל-140 אלף עובדיו טעונת שיפור, ושלמנהלים ולמורים רבים יש ביקורת קשה על ההתנהלות הבירוקרטית של משה"ח. כך, למשל, אמרה לאחרונה מנהלת של בי"ס יסודי ממלכתי, בכנס לבוגרי תואר שני בניהול חינוכי במכללת אחווה, כי כמעט בלתי אפשרי לפתח כיום יוזמות בית ספריות, בשל הבירוקרטיה במשה"ח. המנהלת אף כינתה את מערכת החינוך הציבורית "רקובה", וציינה שהיא מקנאה במי שיש לו "אומץ להקים בי"ס פרטי". המנהלת זכתה לביקורת קשה על חוסר נאמנותה למערכת שבה היא עובדת מיו"ר ועדת החינוך של הכנסת, חבר הכנסת זבולון אורלב, שהשתתף בכנס. לעומת זאת מנהלי בתיה"ס האחרים שהשתתפו בכנס לא התנגדו לדברי חברתם וחלקם אף תמך בהם.

בסוף חודש מרס האחרון הכריז משה"ח על תוכנית לשיפור השירות לעובדי ההוראה, שנבנתה בהתאם לתקן האירופאי למצוינות בשירות EFQM. במסגרת התוכנית הורחב במחוזות במידה ניכרת מספר שעות השירות לאנשי החינוך, ונפתחו מוקדי שירות, שאוישו על ידי עשרות מידענים. גם המידע למורים באינטרנט, שהיה מפוזר בכ-167 אתרים של המשרד, אוחד במערכת מידע מקוונת אחת. בתוכנית החדשה ישמשו המנהלים כמנהלי משאבי אנוש ויהיו אחראים למימוש תנאי העבודה של המורים.

לעומת השיפור באלימות בבתיה"ס והתייעלות המטה והמחוזות, לא חל שיפור בתש"ע בתחומים אחרים במערכת החינוך, כמו הישגי התלמידים במבחנים הבינלאומיים ובמיצ"ב, שהוסיפו להיות נמוכים. גם הפערים בהישגים בין תלמידים מבוססים ותלמידים מאוכלוסיות חלשות, ובין תלמידים מהמגזר היהודי לתלמידים מהמגזר הלא יהודי, המשיכו השנה לגדול.

שנת הלימודים תש"ע הייתה שנה שקטה במערכת החינוך, אך על סיומה מעיב המשבר המתעצם עם ארגון המורים העל יסודיים. הארגון הכריז על סכסוך עבודה, ונקט בשבועות האחרונים בעיצומים בבתיה"ס העל יסודיים. העיצומים הם מחאה על כך שמשרדי החינוך והאוצר לא דנים עמו על הסכם שכר קיבוצי חדש. תוקפו של ההסכם הקודם פג כבר בסוף שנת 2009. אם המשבר לא ייפתר בחופשת הקיץ, שנת הלימודים תשע"א עלולה להיפתח בשביתה בחינוך העל יסודי. ארגון המורים לא יכול להרשות להמשיך גם בשנת הלימודים הבאה את הסטטוס קוו הנוכחי, ללא הסכם שכר קיבוצי, שיכלול רפורמה בחינוך העל יסודי. המורים חברי הארגון רואים בימים אלה כיצד במשכורת חודש מאי עודכנה דרגתם של המורים שנכנסו לתוכנית אופק חדש לפני שלוש שנים, והם קיבלו תוספת לשכרם. מורה שהחל את דרכו במערכת החינוך באופק חדש מרוויח לאחר שלוש שנים כ-6,000 ש"ח בחודש, בעוד שמורה בעל נתונים דומים בחטיבה העליונה מרוויח שכר מינימום לכל היותר. יו"ר ארגון המורים, רן ארז, יודע שמצב כזה אינו יכול להימשך שנה נוספת.

בעיה נוספת שמעיבה על מערכת החינוך לקראת סוף שנת הלימודים היא תקציבית. בשבועות האחרונים הצהירו ראשי משה"ח כי תקציב המשרד לא יקוצץ, כנראה על בסיס הבטחות בנושא זה מראש הממשלה.  אולם משה"ח זקוק לתקציבים גדולים נוספים כדי לקדם את הישגי מערכת החינוך, ולהחזיר שעות לימוד רבות שקוצצו ממנה בעשור האחרון. כמו כן זקוק שר החינוך לתוספת תקציב גדולה כדי ליישם את תוכנית התקשוב השאפתנית, שעליה הכריז לאחרונה, להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21.

 

 

ראשי ארגוני המנהלים: משבחים על הטיפול במשמעת; מודאגים מהמחסור בשעות לימוד

 

ראשי ארגוני המנהלים בחינוך העל יסודי סיכמו עבור קו לחינוך את שנת הלימודים תש"ע.

לדברי יו"ר ארגון המנהלים בחטיבות העליונות בהסתדרות המורים, רות קופינסקי, שנת הלימודים הייתה שקטה וללא עימותים בולטים. לדעתה של קופינסקי, שר החינוך שיתף את הגורמים השונים במערכת בהחלטותיו בצורה הטובה ביותר. קופניסקי גם מציינת לטובה את חוזר המנכ"ל שפורסם השנה בנושא המשמעת, ואת החוזר העוסק בנפח הפעילות החוץ בית ספרית הרצויה. לדבריה, חוזרים אלו מסדירים תחומים שהיו עד כה בעייתיים, תוך מתן גמישות פעולה ואוטונומיה למנהלי בתיה"ס. קופינסקי, החברה בוועדות שונות של משה"ח לחינוך העל יסודי,  מספרת כי המשרד עומד בקרוב לפרסם חוזר מנכ"ל בנושא תלמידאות - המגדיר את ההתנהגות הרצויה של תלמיד בביה"ס. כמו כן יפורסם, לדבריה, חוזר שמסדיר את העלייה של תלמיד מכיתה לכיתה, נושא שלדבריה חשוב במיוחד בחטיבה העליונה.

לדבריה, נושא נוסף שמשה"ח שם עליו דגש בשנת הלימודים הנוכחית היה הסדרת תוכניות הלימודים. קופינסקי משבחת את התוכנית החדשה באזרחות, והתוכניות באנגלית ובמתמטיקה, השמות דגש על פיתוח החשיבה. עם זאת מצפה יו"ר ארגון המנהלים בחטיבות העליונות בהסתדרות המורים, כי משה"ח ייצב עתה את תוכניות הלימודים. לטענתה, השינויים בתוכניות הלימודים אופיינו בשנים האחרונות "בתזזיתיות וחוסר יציבות". קופינסקי מוסיפה, כי משה"ח צריך לדאוג יותר להשתלמויות מקצועיות למורים בתוכניות הלימודים החדשות טרם הכנסתן למערכת, ולהקצות להן שעות לימוד מתאימות.

לקופינסקי גם ביקורת על כוונת ראשי המשרד לבטל את המיקוד לבגרויות. לדבריה, בד בבד עם ביטול המיקוד על משה"ח לעדכן את שעות הלימוד במקצועות השונים, בשל העומס הרב של חומר הלימוד. אם לא ייעשה כן, היא חוששת שהישגי התלמידים בבחינות הבגרות יירדו.

יו"ר הנהלת התאגדות המנהלים בארגון המורים, ד"ר אריה לוקר, מציין אף הוא לטובה את התמיכה הברורה שהעניק השנה שר החינוך לסמכות של מנהל ביה"ס וצוות המורים. לדבריו, השינוי שיזם סער בחוק זכויות התלמיד תרם רבות להקניית סדר ומשמעת בביה"ס. לוקר גם משבח את משה"ח על שהקצה השנה תקציב מיוחד לחיזוק מקצועות הליבה בכיתות ח', ומקווה כי התוכנית תופעל גם בכיתות ז' בשנת הלימודים הבאה.

עם זאת מציין לוקר, כי קשה לו לסכם שנת לימודים העומדת בצל העיצומים שנוקט בימים אלו ארגון המורים,  בעקבות אי חתימת הסכם קיבוצי עם המורים והפסקת השיחות על רפורמה מוסכמת בחינוך העל יסודי עם משרדי האוצר והחינוך.

כמו כן טוען לוקר, כי גם השנה סבלו המורים והמנהלים מחוסר ההלימה בין חומר הלימוד הנדרש לבחינות הבגרות לבין המחסור בשעות הוראה מתוקצבות.

יו"ר הנהלת התאגדות המנהלים בארגון המורים גם טוען, כי המפמ"רים הגבירו השנה את הדרישות שלהם במקצועות הלימוד השונים. לדבריו; "השינויים גברו ואנו מתקשים בהגשת כל תלמידי ישראל לבחינות בגרות ברמת לימוד גבוהה". לדבריו פנתה התאגדות המנהלים בבקשה לשר החינוך, כי משה"ח יפרסם את חומר הלימוד לבגרויות בתחילת השנה, וכי יביא להפסקת המיקודים.

בעיה נוספת, המעיבה אף היא על סיום שנת הלימודים, היא עיכוב אישור תשלומי ההורים בוועדת החינוך של הכנסת. לטענתו, הוועדה מתעלמת מהעובדה שהתפקיד שלה הוא לקבוע את תשלומי החובה בלבד, ולא את תשלומי הרשות.

לוקר מקווה, כי משה"ח ינצל את השבועות שלאחר סיום שנת הלימודים כדי להגיע להסדר עם ארגון המורים. לדבריו; "כולנו סומכים את ידינו על שר החינוך, שיעשה הכל כדי ששנת תשע"א תיפתח כסדרה".

משה"ח החל "לעשות סדר" בתש"ע  בתוכנית אופק חדש

 

זמן קצר לאחר שמונה לתפקיד שר החינוך, ב-31 במרס 2009, הצהיר גדעון סער כי ימשיך בתוכנית אופק חדש. שר החינוך לא הביע אמנם התלהבות רבה מהתוכנית, ואף ציין בהזדמנויות שונות כי יש בה ליקויים לא מעטים, אולם ציין כי הוא רואה חשיבות רבה בהמשכיותה. כידוע, תוכנית אופק חדש פותחה לפני כשלוש שנים בחיפזון רב על ידי שרת החינוך דאז, יולי תמיר, וראשי משרדה. ראשי המשרד אף הודו כי היה עליהם לפעול במהירות כדי לנצל חלון הזדמנויות תקציבי, שפתח משרד האוצר בפני משה"ח. כשנה לאחר שנכנס לתפקיד, הסביר שר החינוך בכנס של מכון מנדל לחינוך וחברה, מדוע היה נחוש להמשיך בתוכנית אופק חדש; "מלבד ההכרח לשמור על יציבות והמשכיות, הסיבה המרכזית שהחלטתי, מייד אחרי שנכנסתי לתפקידי, שנכון להמשיך את תוכנית אופק חדש, היא המרכיב של שכר המורים, עבור המורים החדשים שנכנסים למערכת. אני מקווה שנצליח להרחיב את מעגל הרפורמה, גם אם לא בדיוק אותה רפורמה, לחטיבה העליונה".

את הליקויים ב"אופק חדש" החל משה"ח לנסות ולתקן בחודשים האחרונים. אחד הליקויים המרכזיים הוא הניצול הלקוי של השעות הפרטניות, שבהן גלום לכאורה יתרונה המרכזי של התוכנית. מנכ"ל משה"ח, ד"ר שמשון שושני, חשף לאחרונה בוועדת החינוך של הכנסת, כי 70% מהשעות הפרטניות במסגרת אופק חדש הועברו לתלמידים כ"שעות רוחב", המתקיימות במקביל לשיעורים הרגילים בכיתות. משמעות עובדה זו היא, שתלמידים המשתתפים בשיעורים פרטניים מפסידים את חומר הלימוד שנלמד באותה עת בכיתת האם. קיום השעות הפרטניות כשעות רוחב מהווה סטייה מהמטרה העיקרית שלהן, שהיא צמצום הפערים בין התלמידים החזקים לתלמידים החלשים. ד"ר שושני הבטיח, כי לקראת שנת הלימודים הבאה, תשע"א, יפעל המשרד כדי ש-70% מהשעות הפרטניות יהיו "שעות אורך", ויתקיימו בסוף יום הלימודים. המחוזות והמפקחים הונחו לוודא, כי מרבית השעות הפרטניות אכן יבוצעו בתשע"א כשעות אורך. ניתן לנחש כי המורים שיונחו להישאר עד שעה מאוחרת יותר בבתיה"ס בתשע"א לא יהיו מאושרים מכך. בתיה"ס שבאופק חדש יתבקשו להציג לפני תחילת שנת הלימודים מערכת שעות פרטניות ותוכנית פדגוגית לביצוען, המותאמת ליעדי המשרד ולצורכי התלמידים.

משה"ח גם החל לפני כחודשיים להפעיל את הסעיף בהסכם אופק חדש, המאפשר לו לבצע הערכת מורים מסודרת. זהו למעשה ניסיון ראשון מסוגו בישראל להכניס לבתיה"ס כלי אחיד להערכת המורים, בניגוד למצב כיום, שבו מבצע כל מנהל בי"ס את ההערכה בהתאם לאמות המידה הספציפיות שלו. בניסוי בכלי ההערכה נטלו השנה חלק 164 בתי"ס המשתתפים בתוכנית. ההערכה תשמש בשנים הבאות כמרכיב המרכזי בקביעת הקידום המקצועי של כל מורה, ובעקבותיו גם בקביעת שכרו.

 

 

יו"ר איגוד מנהלי מחלקות החינוך; תש"ע הייתה שנה מוצלחת

 

יו"ר איגוד מנהלי מחלקות החינוך, אבי קמינסקי, סבור ששנת הלימודים תש"ע הייתה מוצלחת יחסית לקודמותיה. לדבריו, אחת הסיבות המרכזיות לכך היא, שתקציב החינוך לשנים 2009-2010 לא קוצץ כמעט לעומת הקיצוצים בשנים קודמות. עוד סיבה להצלחה רואה קמינסקי בכך שסוף סוף מדברים במשה"ח על חשיבות ההגנה על החינוך הציבורי. לדבריו, אמנם גם שרי חינוך קודמים הדגישו את החשיבות שבשמירת החינוך הציבורי, אולם  השנה ניכרת לראשונה תחילתה של עשייה בתחום זה, כמו התיקון לחוק חינוך ממלכתי, שיזם שר החינוך, גדעון סער. התיקון מאפשר לשר החינוך להטיל וטו על הקמת מוסד חינוך הפרטי, העלול לפגוע במערכת החינוך הממלכתית ביישוב, גם אם עמד בקריטריונים של המשרד להענקת האישור.

כמו כן סבור קמינסקי, כי השנה עלה נושא החינוך לראש סדר היום החינוכי. לדבריו, כיום מדברים הרבה על החינוך ובצורה אחראית יותר מבעבר. קמינסקי גם סבור, כי ראשי המשרד העניקו השנה יותר גיבוי בתחום אכיפת המשמעת מאשר השרים הקודמים. לדבריו, נושא זה משפיע רבות על עבודתו של מנהל מחלקת החינוך, מכיוון שכאשר יש בעיות בביה"ס מגיעים ההורים אליו ולא למשה"ח.

יו"ר איגוד מנהלי מחלקות החינוך צופה, כי בחודשים הקרובים יתנהל מאבק על תקציב המשרד. קמינסקי מבטיח לראשי משה"ח תמיכה גדולה במאבק זה מהשלטון המקומי. כמו כן מביע קמינסקי חשש מפני עיצומים ואולי אף שביתה בתחילת הלימודים הבאה, שעליהם יכריז ארגון המורים. "אין ספק שצריך להגיע להסכם קיבוצי למורים בחינוך העל יסודי, אך לצערי אני לא צופה בקרוב פתרון למשבר עם הארגון", אומר קמינסקי.

 

הדפסשלח לחבר הוסף תגובה
באנר שמאל 1 270 125
בנק יהב
אחוה תואר שני
השתלמויות מורים | לימודי חינוך | תוכניות העשרה | הפרעות קשב וריכוז | עיצוב סביבה לימודית | ספרי לימוד | עזרי לימוד | מחשבים בחינוך | ציוד עזרה ראשונה | קורס עזרה ראשונה | טיפול בעזרת בעלי חיים | למידה מתוקשבת | אומנויות הבמה | הצגות לילדים | רפואה משלימה | אימון אישי לילדים | יעוץ כלכלי | טיפול בהפרעת קשב | ספרי לימוד משומשים | אבטחת טיולים | תואר ראשון בחינוך | חינוך