24/7/2024
בנק יהב
טבע מעודכן
מופ"ת
סמינר הקיבוצים 12

260 מיליון ש"ח יוקצו בשנתיים הקרובות לשיקום החינוך הטכנולוגי

7/10/2010

ביום שני הבא, 18.10.2010, יתקיים במרכז הפיתוח של רשת אורט בתל אביב סמינר של האיחוד האירופי בשם "Torino Process in Israel".

בסמינר ייחשפו לראשונה הממצאים והמסקנות של דו"ח על החינוך הטכנולוגי וההכשרה המקצועית במערכת החינוך בישראל והתוכנית של משה"ח לחיזוקם.

Torino Processהוא מרכז מומחים הפועל בטורינו שבאיטליה. מטרתו של המרכז היא לתרום לפיתוח מערכות החינוך המקצועי-טכנולוגי של המדינות השותפות באיחוד האירופי. בראיון לקו לחינוך מציין ראש המינהל למדע וטכנולוגיה במשה"ח, ד"ר עופר רימון, כי המרכז מקיים תהליך המסייע למדינות ללמוד אחת מהשנייה כיצד לשפר את החינוך הטכנולוגי-מקצועי. לדבריו, באירופה יש הרבה מאוד ידע בנושא זה, שעשוי לסייע לחיזוק החינוך הטכנולוגי בישראל.
ההצטרפות ל-
Torino Processהוא חלק ממהלך מקיף לשיקום החינוך הטכנולוגי, המתקיים לראשונה מזה שנים רבות, שאותו החל לאחרונה משה"ח. שרי החינוך הקודמים הצהירו אומנם לא אחת על חשיבות החינוך הטכנולוגי, אך לא נקטו פעולה משמעותית לחיזוקו. זאת ועוד, בעשור האחרון, בעיקר בתקופת השרה לבנת, חל קיצוץ שיטתי בתקציבי החינוך הטכנולגי. כתוצאה מכך צומצם מספרן של המגמות הטכנולוגיות, היקרות לאחזקה יותר מהמגמות העיוניות, והופסקה ההשקעה בסדנאות ובמכשור שהתיישנו. השינוי בגישה של קובעי המדיניות הנוכחיים במשה"ח ובממשלה לחינוך הטכנולוגי, יבוא לידי ביטוי בשנתיים הקרובות בתוספת תקציבית משמעותית של 260 מיליון ש"ח. תקציב זה יממן את יישומה של התוכנית האסטרטגית לקידום החינוך המדעי-טכנולוגי. לדברי ד"ר רימון; "החינוך הטכנולוגי חיכה לבשורה זו שנים רבות". לגיבוש התוכנית סייעו הרשתות הטכונלוגיות, התאחדות התעשיינים והמערך הטכנולוגי בצה"ל.
על שיתוף הפעולה עם המערך הטכנולגי של צה"ל הכריז משה"ח בחודש מאי שעבר (ראה גיליון 511 של קו לחינוך). במסגרת שיתוף הפעולה
הוקםמנגנוןתיאוםמשותף. לדברי ד"ר רימון, הוקמוצוותי עבודה לכל מפמ"ר במינהל למדע וטכנולוגיה, שבהם משתתפים מהנדסים מהמערך הטכנולגי בצה"ל. בצוותים הוגדרו משימות למפמ"רים בהתאם לרמת הידע שחסר לדעת נציגי צה"ל אצל בוגרי המגמות הטכנולגיות שמתגייסים, למשל בהנדסת תוכנה ואלקטרוניקה. רימון מדגיש, כי השינויים בתוכניות הלימודים בעקבות עבודת הצוותים לא יתבצעו במטרה להתאים את המגמות הטכנולוגיות לדרישות הייחודיות של הצבא, אלא מתוך הבנה שהידע הנדרש בצה"ל, כמו גם בתעשייה, הוא עדכני ורלוונטי למקצועות אלו במאה ה-21. לדבריו, בניתוח שנערך עם מהנדסי הצבא נמצאו ליקויים בחומרי הלימוד ובהוראה וגובשו המלצות. בנוסף התקיימו גם סיורים משותפים בבתי"ס, והמפמ"רים ביקרו בבסיסי צה"ל, שוחחו עם חיילים בוגרי המגמות הטכנולוגיות והפיקו מהם לקחים.
מנגנון תיאום דומה יוקם גם עם התאחדות התעשיינים.

לדברי ד"ר רימון, התוכנית האסטרטגית מקיפה שלוש רמות של תלמידים; תלמידים חלשים ובסיכון לנשירה, שאינם מסוגלים להגיע לתעודת בגרות מלאה, תלמידים המסוגלים להגיע ל"בגרות חלשה", שאין לה ערך תעסוקתי או אקדמי, ותלמידים מצטיינים. למעשה מדובר בשלוש תוכניות רוחב.

לתלמידים החלשים נבנתה תוכנית בשם "הזנק לתעשייה", בשיתוף עם הביטוח הלאומי, עמותת הזנק והתעשייה. במסגרת התוכנית ייבחנו התלמידים לפחות ב-14 יחידות לימוד, מה שיאפשר להם בעתיד להמשיך ללמוד לתעודת טכנאי או הנדסאי. בנוסף ללימודים תיאורטיים, ישולבו משתתפי התוכנית בלימודים מעשיים בתעשייה ביום בשבוע. החידוש העיקרי בתוכנית הוא, שהיא תיושם לא רק בבתי"ס מקצועיים אלא גם במקיפים, שעד כה הנשירו תלמידים מסוג זה. השנה תיושם התוכנית ב-20 בתי"ס.

למען קבוצת התלמידים השנייה תורחב מאוד תוכנית טו"ב - טכנאי ובגרות, שהחלה במערכת החינוך לפני מספר שנים בקנה מידה קטן, של 15 כיתות. לדברי ראש המינהל למדע וטכנולוגיה; "מיפינו ביחד עם התעשייה מקצועות שחסרים בהם טכנאים והנדסאים כמו מכונאות, חשמל ואלקטרוניקה". לדבריו, תוכנית טו"ב נחשבת כהצלחה והישגי המחזור הראשון, שסיים אותה בשנת הלימודים האחרונה, היו טובים. ד"ר רימון מוסיף, כי במסגרת התוכנית האסטרטגית יקבלו משתתפי תוכנית טו"ב תגבור משמעותי בשעות לימוד ובתיה"ס יקבלו תקציבים לרכישת הציוד הנדרש לתוכנית. התוכנית מקיפה השנה כ-100 כיתות.

לתלמידים המצטיינים תוצא במסגרת התוכנית האסטרטגית תוכנית לימודים שש שנתית, החל מכיתה ז'. מטרת התוכנית היא להגדיל את מספר התלמידים המסיימים תיכון עם תעודת בגרות מדעית-טכנולוגית מוגברת, מ-14,000 כיום ל-25,000 תוך חמש שנים. "אנחנו רוצים שהתוכנית תיושם בכל רחבי הארץ ובכל המגזרים ולא רק במרכז", אומר ד"ר רימון.

לדבריו, במסגרת התוכנית יזוהו מוקדם ככל האפשר תלמידים בעלי פוטנציאל גבוה, שיוענקו להם שעות לימודים תוספתיות ושעות תגבור כדי שיגיעו לתעודת בגרות של חמש יחידות לימוד במתמטיקה, פיזיקה, אלקטרוניקה או מחשבים ואנגלית.

במסגרת התוכנית ייבחרו 25 תלמידים מצטיינים מכיתות ז' בחטיבות הביניים בכל בי"ס מקיף. בחטיבות ביניים, שבהן כבר קיימת כיתת מצוינות, תיפתח כיתה נוספת. התלמידים יקבלו בחטיבה תוספת של שתי שעות שבועיות ללימודי מדעים, בדגש על כימיה ופיזיקה, שתי שעות שבועיות ללימודי טכנלוגיה מתקדמת, בדגש על מדעי המחשב, ושעה אחת לחינוך ערכי, שבה תוענק להם גם תמיכה חברתית ורגשית.
בחטיבה העליונה יקבלו משתתפי התוכנית 8-12 שעות שבועיות נוספות של תגבור לימודי, בהתאם לצרכים של כל אחד מהם. גם כאן תוקדש שעה שבועית לחינוך ערכי. בשנת הלימודים הנוכחית כבר החלה התוכנית ב-60 כיתות ז' בחטיבות הביניים וכיתות י' בחטיבות העליונות, מתוך כוונה שתוך שלוש שנים, במקום שש שנים, יווצר בה רצף של כיתות ז'-י"ב.
בנוסף לשלוש תוכניות רוחב אלו, כוללת התוכנית האסטרטגית גם מספר תוכניות אורך תומכות.

אחת מהתוכניות היא להקים שני מרכזים טכנולגים אזוריים - בצפון ובדרום, בשיתוף עם התאחדות התעשיינים. למטרה זו יקצה המשרד 50 מיליון ש"ח. המרכזים יאפשרו לבתי"ס מקיפים בפריפריה, שאין להם תשתיות וציוד המתאימים להקמת מגמות טכנולוגיות, להצטרף לתוכנית האסטרטגית. התלמידים יגיעו ללמוד במרכזים שבהם יהיו תשתיות טכנולוגיות מתקדמות.

תוכנית נוספת היא להעצמת תחום הרובוטיקה. לדברי ד"ר רימון, מדובר בתחום העומד להיות "הדבר הבא" בעולם ההיי-טק, מכיוון שהרובוטיקה תהפוך לנפוצה גם בשימוש הביתי. ייתרון נוסף של תחום הרובוטיקה הוא השילוב של שלושה תחומי דעת טכנולוגיים - אלקטרוניקה, מחשבים ומכניקה. תחום הרובוטיקה יועצם בכיתות ז'-י"ב באמצעות תוספת תחרויות ומגמות ובהמשך גם בחינוך היסודי. גיבושה של התוכנית בנושא זה כמעט והסתיים. משה"ח יקצה לתוכנית תקציב תוספתי של שני מיליון ש"ח וגורם עסקי שיהיה שותף לה -  סכום דומה. התוכנית ברובוטיקה תושק בכנס ב-7.11.2010, שיתקיים במוזיאון המדע בחיפה.

הדפסשלח לחבר הוסף תגובה
באנר שמאל 1 270 125
בנק יהב
אחוה תואר שני
השתלמויות מורים | לימודי חינוך | תוכניות העשרה | הפרעות קשב וריכוז | עיצוב סביבה לימודית | ספרי לימוד | עזרי לימוד | מחשבים בחינוך | ציוד עזרה ראשונה | קורס עזרה ראשונה | טיפול בעזרת בעלי חיים | למידה מתוקשבת | אומנויות הבמה | הצגות לילדים | רפואה משלימה | אימון אישי לילדים | יעוץ כלכלי | טיפול בהפרעת קשב | ספרי לימוד משומשים | אבטחת טיולים | תואר ראשון בחינוך | חינוך