21/2/2024
בנק יהב
טבע מעודכן
מופ"ת
סמינר הקיבוצים 12

מסמך חדש; כ-40% מספרי הלימוד שבהם נעשה שימוש בחטיבה העליונה אינם מאושרים

25/11/2010

 

כ-30% מספרי הלימוד שבהם נעשה שימוש בכלל בתיה"ס בחינוך הרשמי אינם מאושרים על ידי משה"ח. בחטיבה העליונה התופעה בולטת במיוחד - כ-40% מספרי הלימוד שבהם נעשה שימוש אינם מאושרים. כך עולה ממסמך חדש, שחובר על ידי מרכז המחקר והמידע של הכנסת, עבור ועדת החינוך של הכנסת. כידוע, משה"ח מנחה את בתיה"ס להשתמש אך ורק בספרי לימוד שאושרו על ידו, לאחר שנמצא כי הם מתאימים לתוכנית הלימודים בתחומי הדעת השונים.
הנתונים במסמך מבוססים על ממצאי הבקרה המדגמית של משה"ח על השימוש בספרי לימוד מאושרים בבתיה"ס. את הבקרה עורך זכיין חיצוני. נציגי הזכיין מגיעים לבתיה"ס, ובודקים את ספרי הלימוד שבהם נעשה שימוש בכל שכבת גיל, מול רשימת ספרי הלימוד המאושרים לשכבה זו.
משה"ח העביר לעורכי המסמך את נתוני הבקרה לשנת הלימודים תשס"ט, מכיוון שנתוני הבקרה לשנת תש"ע עדיין לא אושרו. בבקרה נמצא שב-57% מבתיה"ס היסודיים בחינוך הרשמי נעשה אך ורק שימוש בספרי לימוד מאושרים. המצב בחינוך העל יסודי היה הרבה יותר גרוע -  רק ב- 18% מחטיבות הביניים וב- 20% מהחטיבות העליונות נעשה שימוש אך ורק בספרי לימוד מאושרים.
בבקרה לא נמצא הבדל משמעותי בשיעור השימוש בספרי לימוד לא מאושרים בין בתיה"ס הממלכתיים לבתיה"ס הממלכתיים-דתיים. כמו כן לא נמצאו הבדלים משמעותיים בשיעור השימוש בספרי לימוד לא מאושרים בין בתיה"ס במגזר היהודי לבתיה"ס במגזר הערבי.
מהמסמך עולה, כי "האשמה" על השימוש בספרי לימוד לא מאושרים בניגוד להנחיות משה"ח, מוטלת בחלקה על המשרד עצמו ולא רק על מנהלי בתיה"ס. הסיבה לכך - בחלק ממקצועות הלימוד, בעיקר בחטיבה העליונה, אין תוכניות לימודים מאושרות ולכן גם אין ספרי לימוד מאושרים. כך, למשל, במתמטיקה בחטיבה העליונה. עובדה זו מסבירה במידה רבה את ממצאי הבקרה על כך שבחטיבה העליונה נעשה שימוש בספרי לימוד לא מאושרים בהיקף גדול.
עוד מצוין במסמך, כי הזכיין החיצוני שערך את הבקרה, סיווג כספרי לימוד לא מאושרים גם ספרי עזר שבהם נעשה שימוש בבתיה"ס במקצועות שונים, כמו אנציקלופדיות ומילונים. ספרים אלו אינם מופיעים ברשימת הספרים המאושרים של משה"ח, המשרד אינו אוסר את השימוש בהם ואינו מחייב את הגשתם לאישורו.
במסמך מצוין, כי אגף ספרי לימוד במזכירות הפדגוגית הגביר בשנה האחרונה את הפיקוח על השימוש בספרי לימוד מאושרים בבתיה"ס. הגברת הפיקוח תבוא לידי ביטוי, כנראה, בגידול בשיעור השימוש בספרי לימוד מאושרים בממצאי הבקרה בשנת הלימודים הנוכחית. כיום נדרשים המנהלים לסמן את ספרי הלימוד שבהם ייעשה שימוש בבתיה"ס שלהם בקובץ ממוחשב, ומתבקשים להעבירו לאישור המפקחים הכוללים. האינפורמציה מועברת גם למנהל המחוז ולאגף עצמו - לצורכי מעקב. המנהלים מתבקשים גם לציין בקובץ ספרי לימוד וחומרי לימוד שאינם מאושרים, החיוניים לדעתם ללמידה בבית ספרם.
במסמך נבדקה גם הטענה, כי בבתיה"ס במגזר הערבי נעשה שימוש רב במיוחד בספרי לימוד וחומרי לימוד לא מאושרים, שמקורם במדינות ערב. כמו כן נטען, שחלק מספרי וחומרי לימוד אלו מביעים עמדות העוינות למדינת ישראל. בתגובה לטענה מציין הממונה על החינוך במגזר הערבי, עבדאללה ח'טיב, כי כל תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד שבהם נעשה שימוש בבתיה"ס הרשמיים במגזר הערבי מאושרים על ידי המזכירות הפדגוגית. לדברי ח'טיב, לאחרונה נודע לאגף שהוא עומד בראשו על כך שמספר מצומצם של מורים עושים שימוש בטקסטים ממדינות ערב, במסגרת הוראת השפה הערבית, בשל מחסור בחומרי לימוד בשפה זו. כמו כן ידוע למשרד, כי מורים להיסטוריה בבתי"ס על יסודיים במגזר הערבי משתמשים לעתים בספר לימוד ישן בערבית, בשם "ההיסטוריה של עם ישראל", שתוקף האישור שלו פג. הספר הוגש לאחרונה לאישור מחודש. ח'טיב מציין, כי גם כאן נעשה השימוש בשל מחסור בספרי לימוד מאושרים. מעבר למקרים אלו טוען ח'טיב, כי אין בבתיה"ס הרשמיים במגזר הערבי כל שימוש בחומרי לימוד לא מאושרים.

הדפסשלח לחבר הוסף תגובה
בנק יהב
באנר שמאל 1 270 125
אחוה תואר שני
השתלמויות מורים | לימודי חינוך | תוכניות העשרה | הפרעות קשב וריכוז | עיצוב סביבה לימודית | ספרי לימוד | עזרי לימוד | מחשבים בחינוך | ציוד עזרה ראשונה | קורס עזרה ראשונה | טיפול בעזרת בעלי חיים | למידה מתוקשבת | אומנויות הבמה | הצגות לילדים | רפואה משלימה | אימון אישי לילדים | יעוץ כלכלי | טיפול בהפרעת קשב | ספרי לימוד משומשים | אבטחת טיולים | תואר ראשון בחינוך | חינוך