20/6/2024
בנק יהב
טבע מעודכן
מופ"ת
סמינר הקיבוצים 12

סוגיות בנושא הסעות תלמידים בחינוך המיוחד

22/06/2010

בעקבות סקר שערכה הנהלת איגוד מנהלי מחלקות חינוך בארץ בנושא טיב הסעות תלמידים, עלו מספר סוגיות ובעיות המשותפות לרוב מחלקות החינוך.

 הקשיים שעלו, רובם נובעים מניסיון לחסוך בעלויות – אם על ידי הרשות ואם על ידי משרד החינוך – יש להם השלכה על טיב השרות לתלמידים ולהוריהם ויותר חשוב מזה, על איכות החינוך לו זוכה תלמיד בעל צרכים מיוחדים.

 

להלן הקשיים שעלו:

 1. התאמת הסעות לשעות הלימודים – סיום לימודים, פיצול ואורך מסלול
  א.       משרד החינוך אינו מאשר הסעות תלמידים מעבר לשעה 14:30. תלמידים בעלי צרכים מיוחדים המוסעים, אינם יכולים ליהנות ממועדונית המתקיימת לאחר שעות הלימודים בבית ספרם. זה קורה בבתי ספר להפרעות התנהגות, בבתי ספר ללקויי שמיעה ועוד. למותר לציין את חשיבות המועדונית עבורם הן מבחינה לימודית והן מבחינה חברתית ורגשית.                           |

  ב.    אין תיאום בין אישורי משרד החינוך לביצוע פיזור ההסעה לבין סיום שעות הלימודים של מוסדות חינוך, במיוחד כשמדובר במספר פיזורים של אותו בית ספר.

  ג.         רשויות מקיימות מסלול הסעה אחד למספר בתי ספר. הדבר מוזיל עלויות. כתוצאה מכך, משך הנסיעה ארוך, לעתים אפילו כשעה בין רשויות קרובות, והילדים מתעייפים. למותר לציין שהדבר פוגם באיכות הלמידה שלהם. איסוף תלמידים להסעה אחת ממספר מקומות גורם לעתים לאיחור בהגעה לבית הספר. בסוף יום הלימודים נאלצים תלמידים להמתין שעה ארוכה להסעה שתחזירם.

  ד.    לעתים שתי רשויות מתאחדות להסעות במסלול ארוך. ילדים עם צרכים  מיוחדים  נאלצים להחליף הסעה באמצע הדרך. מלבד אי הנוחות הנגרמת מסלול הנסיעה ומשכה מתארכים.

                                                 

 1.  בעיות במהלך ההסעה
  א.       לצורך חסכון בעלויות, עולים על הסעה אחת ילדים בעלי צרכים ולקויות שונים לעתים, יש אי התאמה בין הצרכים, דבר המקשה על הילדים ועל המלווה.

ב.       קושי במהלך הסעת מספר ילדים בעלי צרכים ייחודיים מורכבים במיוחד, ל לדים עם פיגור עמוק שפוגעים בעצמם ו/או ילדים עם תופעות קשות. אלה אינם

      יכולים ל"התחלק" בתשומת לב וטיפול ע"י מלווה אחד בנסיעות ארוכות.

ג.        ילדים בגיל הרך עם לקויות למידה/עיכוב התפתחותי מוסעים ללא מלווה (אישור משרד החינוך). מסוכן.

ד.        מאחר שאין מאושרת מלווה לילדי הגן, נאלצת סייעת הגן לצאת מהגן על מנת לקבל את הילדים היורדים מההסעה. בפרק זמן זה, עלולים להימצא בגן ילדים ללא השגחה. דקות אלה יכולות להיות קריטיות עבורם, במיוחד כשמדובר בילדים צעירים עם לקויות שונות.             

 

ה.      ילדים בבתי ספר עם פיגור קל/לקויות למידה מוסעים ללא מלווה. מתכון בדוק  לאלימות, עייפות, התחלת יום לימודים לא בצורה אופטימלית.

 

      ו.  תלמידים עם קשיי התנהגות מהווים סיכון בהסעה בעיקר בדרכם חזרה הביתה , עם תום יום הלימודים, כשהשפעת התרופה פגה. יש לחשוב על צמצום מספר

               ילדים כאלה בהסעה אחת ועל אורך הנסיעה.

                  ז.  רב גילאיות בהסעה – ילדים בוגרים עלולים לפגוע בצעירים מהם.

 3.    עלויות כספיות של הרשות בהסעות

 

א.         קיימת אי הלימה בין אישור אגף ההסעות במשרד החינוך למוסדות רחוקים, לבין                

             העלות המאושרת בפועל. עלות הנסיעה גבוהה, אך השתתפות משרד החינוך נמוכה.

ב.         ילדים בחנ"מ דתיים  - מוסדות חנ"מ למגזר החרדי מועטים והדבר מחייב הסעה ארוכה שעלותה גבוהה.משרד החינוך אינו מתחשב בכך ואינו משנה את אחוזי ההשתתפות.

ג.          מחירי קבלן לעומת מחירי משה"ח. – משרד החינוך קובע את מחירי ההסעה לפי מחירים מקובעים לשנים ולא מוכן לשנות, לעומת זאת מחירי הקבלן משתנים.  לדוגמא: עלות נסיעה ברכב אוטובוס זעיר  50 ₪ . משרד החינוך אמור לשלם 50% דהיינו 25 ₪  אך בפועל משולם רק 13.7 ₪  ז"א ההשתתפות היא 27.4% ולא כפי שנקבע 50%.

ד.         משרד החינוך מקזז במספר הרכבים הנדרש  כשמדובר  בהרבה מוסדות. השיקול לתוספת  רכב/ים היא מניעת איחורים בבוקר לבי"ס.

ה.         החזר עלות הסעות לילדי פנימייה והוסטלים הוא 100% אך עפ"י המחירון ישן. קושי לרשויות קטנות שבשטחן מספר מוסדות כאלה.

ו.          המועצה המקומית משתתפת ב – 50% מהוצאות ההסעה לחנ"מ בעוד שהשתתפות המועצות האזוריות הן 10% בלבד.

ז.          משרד החינוך אינו מאשר את הסכום שהרשות משלמת בפועל אלא לפי מכרז שאושר לפני שנים.

ח.       הסעות לטיפולים במהלך יום לימודים (לדוגמה, לטיפול הידרותרפי בבריכה) אינן ממומנות על ידי המשרד.

 

  4.   סוגיות בנושא ליווי הסעות

א.         חוסר קביעות של מלווה – רוב המלוות אינן זוכות בקביעות. חלקן מועסקות באמצעות קבלן. הדבר גורם ולתחלופה רבה, להעסקת מלוות חסרות ניסיון ובאיכות ירודה. ילדים בעלי צרכים מיוחדים הנקשרים למלווה, מוצאים עצמם נאלצים תדירות להסתגל לדמות חדשה.

            ב.        קושי בגיוס מלוות בשל: א. פיזור גיאוגרפי רחב - יש קושי  בגיוס כ"א לביצוע

                        עבודה  מפוצלת ללא תחבורה סדירה. יש להסיע את המלווה ממקום מגוריה    

                         בשעות הבוקר וגם בסוף יום הלימודים. ב. עקב שכר נמוך (שכר מינימום) ואופי

                        העבודה.

              ג.        הכשרה - המלוות אינן מחויבות בהכשרה ואין יודעות כיצד להתייחס לילדים הללו.

        ד.        עלויות כספיות של הרשות בשכר מלווה :

 *  משרד החינוך אינו מוכן לקחת על עצמו השתתפות כספית הולמת עבור המלווים ,  לדוגמא : באחת הרשויות, עלות שנתית של מלווה לביה"ס "הרצפלד" בחולון לתלמידה מרותקת לכיסא גלגלים  היא 65,000 ₪ לעומת השתתפות המשרד ב- 7,400 ₪. גם בהסעות שבהן ניתן לשלב מספר ילדים ע"מ להקטין את ההוצאות , הרשות משלמת הרבה מעבר לתשלומי משרד החינוך. 

* התקצוב למלוות מחייב עלויות גבוהות מאחר שיש לאסוף ולהחזיר את המלווה למקום מגוריה.

*  הרשות לא תמיד יכולה להעסיק מלווה כעובד רשות עקב מגבלות משרד הפנים. עלות העסקה באמצעות חברת כ"א הינה גבוהה.

* עלות מלווה -  מלווה עם ילד אחד מרוויח יותר ממלווה עם 5 ילדים ברכב.

 

הסוגיות שעלו פוגעות בשרות לתושב וגורמות לחוסר בטחון אצל ההורים. התלונות רבות. רשויות חזקות פותרות חלק מהבעיות על ידי תוספת מלוות, הכשרות עירוניות למלוות, צמצום מספר הילדים בהסעה.  פתרונות אלה יוצרים חוסר שוויון בטיב השרות והתמרמרות רבה יותר בקרב הורים המתגוררים ברשויות חלשות יותר. 

משרד החינוך פרסם נהלים ותקנות להסעות. לא כל מנהלי מחלקות החינוך מודעים לכל הכללים.

 

 

מומלץ:

       -    בחינת כל העלויות והתאמתן למציאות.

       - בניית מנגנון לפתרון בעיות קשות ומיוחדות בין הרשות למשרד החינוך

-          יום עיון למנהלי מחלקות חינוך.

-          הכשרת מלוות בשיתוף המרכז לשלטון מקומי.

-          בחינת אפשרות להענקת קביעות למלוות לאחר פרק זמן מסוים (בשיתוף המרכז לשלטון מקומי).

-          הגדלת תוספת תקציב להשתתפות מרד החינוך בהוצאת שכר המלווה

-          יש לשקול תוספת תקציב לתשלום התייקרויות לחברות ההיסעים

-          תוספת מלווה לילדים הרכים.

-          קביעת קריטריונים ברורים: אורך מסלול ופיצולו, מספר ילדים בהסעה, זמן ההסעה. על הקריטריונים לקחת בחשבון את איכות ההסעה.

-          קביעת העדפה תקציבית לרשויות שאין ברשותן מענה חינוכי ונזקקות למענה שהינו מעל 35 ק"מ.

 

הדפסשלח לחבר הוסף תגובה
בנק יהב
באנר שמאל 1 270 125
אחוה תואר שני
השתלמויות מורים | לימודי חינוך | תוכניות העשרה | הפרעות קשב וריכוז | עיצוב סביבה לימודית | ספרי לימוד | עזרי לימוד | מחשבים בחינוך | ציוד עזרה ראשונה | קורס עזרה ראשונה | טיפול בעזרת בעלי חיים | למידה מתוקשבת | אומנויות הבמה | הצגות לילדים | רפואה משלימה | אימון אישי לילדים | יעוץ כלכלי | טיפול בהפרעת קשב | ספרי לימוד משומשים | אבטחת טיולים | תואר ראשון בחינוך | חינוך