18/5/2024
בנק יהב
טבע מעודכן
מופ"ת
סמינר הקיבוצים 12

אוריינות מתמטית; מדוע חיוני לפתח אותה במערכת החינוך (ולא רק בגלל מבחני פיזה)

1/03/2012

מערכות החינוך במדינות המפותחות החלו בשנים האחרונות להכיר בחשיבות לימודי "אורינות מתמטית". גם במערכת החינוך בישראל עוסקים בחשיבות לימודי האוריינות המתמטית, לא מעט מכיוון שנושא זה נכלל במבחני פיזה הבינלאומיים. סקירה חדשה בנושא "אוריינות מתמטית", שערך ד"ר עידו גל, מאוניברסיטת חיפה, עוסקת באוריינות מתמטית בארץ ובעולם. הסקירה נערכה עבור ועדת מומחים בתחום המתמטיקה, שהוקמה לאחרונה על ידי "היוזמה למחקר יישומי בחינוך", של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. מטרת הסקירה היא להסביר מהי אוריינות מתמטית, כבסיס לדיון עתידי בסוגיות הקשורות לפיתוחה במערכת החינוך ולהכשרת המורים. על פי הסקירה, המושג אוריינות מתמטית מתייחס לבסיסי הידע, המיומנויות, העמדות והמרכיבים המוטיבציוניים, הנדרשים כדי להתמודד עם מטלות חיים שיש להן מרכיב מתמטי או סטטיסטי. הציפייה היא, שמערכת החינוך תכין את התלמידים להשתלב בסביבות החיים הדינמיות והמורכבות של ימינו, הכוללות מרכיבים מתמטיים, סטטיסטיים וכמותיים.

אוריינות מתמטית כהכנה לחיים

בסקירה מצוין, כי במדינות רבות נתפס תפקידה המרכזי של מערכת החינוך כהכנה של התלמידים לניהול אחראי של חיים מוצלחים כאזרחים בוגרים. דוגמה בולטת לגישה זו היא התפיסה של מדינות הקהילה האירופית, שאושרה בהחלטת הפרלמנט האירופי ב-2006. על פי תפיסה זו, מערכת החינוך צריכה להקנות לתלמידים שמונה כשירויות בסיסיות לחיים. אחת מכשירויות אלו היא "מתמטית, מדעית וטכנולוגית". בסקירה נטען, כי בישראל לא זוכה הקשר בין לימודי המתמטיקה ובין החיים שמחוץ לביה"ס להדגשה יתרה. כך, בתוכנית הלימודים החדשה במתמטיקה לחטיבת הביניים, מ-2009, ובתוכנית הלימודים לחטיבה העליונה, אין ביטוי מהותי לקשר בין תכני הלימוד למטלות חיים כלליות. בסקירה מצוין, כי תוכנית הלימודים במתמטיקה בחטיבה העליונה מתמקדת אך רק בתוכן בחינות הבגרות. התייחסות לאוריינות מתמטית ניתן למצוא רק באוסף נפרד של מטלות העשרה, המיועדות לתלמידים הנבחנים במבחני פיזה ומותאמות לגילם.

אוריינות מתמטית בשוק העבודה

הכישורים המתמטיים הנדרשים מעובדים במקצועות שונים הם מוקד למחקרים שנעשים בעולם מזה כמה עשורים. ועדת SCANS, שהקים משרד העבודה האמריקני בשנות ה-90', הסתייעה במומחים, תעשיינים, נציגי ועדי עובדים ועוד, כדי להגדיר את מסגרת הכשירויות הנדרשות לתפקוד יעיל במקומות העבודה. בתחום המתמטיקה הבחינה הוועדה בין "כישורים אריתמטיים" בסיסיים ל"כישורים מתמטיים" מורכבים יותר. הוועדה מצאה, כי גם בתחומי תעסוקה פשוטים לכאורה, נדרשים העובדים למכלול רחב יותר של כישורים מתמטיים מאשר כישורים אריתמטיים בסיסיים.

אוריינות מתמטית לצרכנות ביקורתית

במדינות המפותחות, כמו בריטניה וארצות הברית, עולה בשנים האחרונות הדרישה לפתח אצל תלמידי תיכון וסטודנטים לתואר ראשון את האוריינות הכמותית והאוריינות הסטטיסטית. בבסיס הקריאה עומדת ההנחה, שתפקיד מערכת החינוך הוא להכין את התלמידים לחיים אפקטיביים בחברה דמוקרטית, שבה מתקיים שוק כלכלי חופשי. המושגים אוריינות כמותית ואוריינות סטטיסטית מתייחסים ליכולת להבין, לפרש ולהגיב באופן אפקטיבי למידע כמותי וסטטיסטי. מידע זה זורם דרך אפיקים מגוונים, כמו עיתונים, אתרי אינטרנט ופרסומים שונים של גופים ציבוריים ומסחריים.

אוריינות פיננסית

בעשור האחרון גוברת החשיבות שמעניקות הממשלות במערב ליכולתם של האזרחים להבין, לפרש ולקבל החלטות מורכבות לגבי ניהול חייהם הכספיים. האזרחים נדרשים לקבל החלטות לגבי ניהול חייהם ועתידם הכספי בעולם כלכלי לא יציב. מדובר במיוחד בנושאים כמו אשראי, הלוואות, חיסכון, כספי גמלאות וביטוח פנסיוני. כפועל יוצא, קיימת הציפייה, שמערכות החינוך יניחו תשתית נכונה לחיים כלכליים עצמאיים של בוגריהן, באמצעות חיזוק ההבנה של סוגיות פיננסיות עוד בביה"ס. בשל חשיבות הנושא, החליטו מדינות ה-OECD לשלב את האוריינות הפיננסית כנושא נפרד לראשונה במבחני פיזה 2012. בסקירה מפורטים תחומי חיים נוספים, שבהם נדרשת כיום אוריינות מתמטית, כמו תחומי הבריאות והמדעים.

ומה בישראל?

בסקירה מצוין, כי על פי תוצאות מבחני פיז"ה 2009, שפורסמו השנה, 39% מהתלמידים הישראלים נמצאים ברמות בקיאות נמוכות מאוד באוריינות מתמטית, מתחת לרמה 2 מתוך 6 רמות, לעומת 22% מהתלמידים בממוצע במדינות OECD. מחבר הסקירה מציין, כי על פי נתונים אלו, תמונת ההון האנושי בישראל בכל הנוגע לאוריינות המתמטית, לפחות של התלמידים, היא מדאיגה בלשון המעטה, ומראה על פערים רבים ורחבים. לדבריו, למצב זה יש השלכות חברתיות וכלכליות רבות. מתוצאות מבחני פיזה ניתן להבין, שלתלמידים רבים בישראל, המתקרבים לסיום לימודיהם, יש תשתית רעועה להתמודד עם משימות בעולם המבוגרים, הדורשות אוריינות מתמטית. כמו כן, אין בסיס מוצק לציפייה שהתלמידים יבצעו בקלות העברת כישורים מכיתות הלימוד הנוכחיות למשימות החיים הדורשות אוריינות מתמטית. בסקירה מובע החשש, כי תוכניות הלימודים הקיימות במתמטיקה אינן מסוגלות לכסות בצורה מספקת את מכלול המרכיבים של האוריינות המתמטית. בשל חשיבותה של האוריינות המתמטית בחיי האדם הבוגר, ראוי שמערכת החינוך תפעל ותתכנן התנסויות למידה ספציפיות וייעודיות, שיאפשרו לכל התלמידים להגיע לרמות גבוהות ככל האפשר של אוריינות מתמטית. מהמורים תידרש גמישות ונכונות להתמודד עם תהליכי למידה ותוצרים שהם פתוחים ודינמיים. כמו כן יידרש מהמורים לשלב מאמצים עם מורים מתחומי דעת אחרים כדי לתמוך באופן הדדי בפיתוח האוריינות המתמטית.

את המאמר כולו ניתן לקרוא באתר; http://education.academy.ac.il תחת הכותרת; גל, ע' (2012) אוריינות מתמטית, סקירה מוזמנת כחומר רקע לעבודת הוועדה "מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת מתמטיקה"?

הדפסשלח לחבר הוסף תגובה
באנר שמאל 1 270 125
בנק יהב
אחוה תואר שני
השתלמויות מורים | לימודי חינוך | תוכניות העשרה | הפרעות קשב וריכוז | עיצוב סביבה לימודית | ספרי לימוד | עזרי לימוד | מחשבים בחינוך | ציוד עזרה ראשונה | קורס עזרה ראשונה | טיפול בעזרת בעלי חיים | למידה מתוקשבת | אומנויות הבמה | הצגות לילדים | רפואה משלימה | אימון אישי לילדים | יעוץ כלכלי | טיפול בהפרעת קשב | ספרי לימוד משומשים | אבטחת טיולים | תואר ראשון בחינוך | חינוך