22/4/2024
בנק יהב
טבע מעודכן
מופ"ת
סמינר הקיבוצים 12

פיצוי על גביית יתר לקרנות הפנסיה? רק למורי העל יסודי החברים בקרנות הפנסיה החדשות

8/12/2009

בתחילת חודש אוקטובר התפרסמו ידיעות בעיתונות, שבישרו למורי החטיבות העליונות החברים בארגון המורים בשורה משמחת. על פי הידיעות, בית הדין לעבודה הורה למדינה להחזיר לכ-40 אלף מורי הארגון פיצוי על גביית יתר לקרנות הפנסיה, החל מינואר 2004. הכספים נגבו על פי החוק, אך בניגוד להסכם השכר הקיבוצי, שעליו חתם הארגון עם הבעלויות שנים רבות קודם לכן. בידיעות צוין, כי כל מורה חבר הארגון, שעבד במערכת החינוך משנת 2004 ואילך, יקבל סכום של כ-7,000 ש"ח עד לסוף חודש נובמבר 2009. הסכום חושב על פי החזר רטרואקטיבי של גביית יתר בקרנות הפנסיה, בסך 1.5% לחודש למשך שש שנים. הידיעות בעיתונות הסתמכו כנראה על הודעת ארגון המורים, ולא על עיון יסודי בפסק הדין עצמו.

בשבועות שלאחר הפרסום החלו מורים לעלות תהיות בפורומים שונים באינטרנט, כמו פורום ארגון המורים ופורום "רוח חדשה בארגון המורים", בקשר לאי-דיוקים במידע על היקף הפיצוי הרטרואקטיבי. בפורומים הועלתה הטענה, כי פסיקת בית הארצי לעבודה מתייחסת למורים החברים בקרנות הפנסיה החדשות בלבד. אולם ארגון המורים המשיך לטעון כי כל המורים המבוטחים בקרנות הפנסיה הצוברת - ותיקות וחדשות כאחד, זכאים לקבל את התוספת.

קן לחינוך עיין בפסיקת בית הדין לעבודה ומצא, כי המורים חברי קרנות הפנסיה הוותיקות אכן אינם זכאים לפיצוי הרטרואקטיבי. בפסיקה מצוין בין היתר; "בהתאם לתשתית שהונחה לפנינו כיום, לא ניתן לקבוע כי הפרשות המורים ומעסיקיהם לקרנות הוותיקות, נכון להיום, אינן עולות בקנה אחד עם דרישות הדין, ובכללן תקנה 19 לתקנות קופות הגמל". בית דין אמנם אינו שולל לחלוטין את האפשרות שגם מהמורים החברים בקרנות הוותיקות נגבתה גביית יתר לפנסיה, אך מדגיש כי בפניו לא הובאו לכך הוכחות מספיקות.

וסוגיה נוספת בפרשה זו; בחודש שעבר הועלה לאתר האינטרנט של הלשכה לתנאי שירות עובדי הוראה במשה"ח חוזר תש"ע/1. בחוזר מפרט סמנכ"ל משה"ח ומנהל מינהל כוח אדם ובקרה, מנחם כהן, הנחיות לבעלויות בנושא "ביצוע פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בעניין הפרשות לקרנות פנסיה עבור עובדי הוראה". בחוזר מצוין במפורש, כי את ההחזר החד פעמי יקבל רק עובד הוראה המועסק בבי"ס על יסודי, המבוטח בקרן פנסיה חדשה. והנה, ימים ספורים בלבד לאחר פרסומו, הורד החוזר מאתר משה"ח. בבדיקה שערך קו לחינוך התברר, כי החוזר הורד מהאתר לבקשת יו"ר ארגון המורים, רן ארז. מידע זה אף אושר על ידי גורם במשה"ח. לנו לא נותר אלא לתהות מה הוביל למהלך  שכזה. יש לציין, כי כספי הפיצוי החד פעמי עדיין לא הועברו למורים, גם אלו החברים בקרנות החדשות, למרות  שהמועד להעברתם נקבע על ידי בית הדין לסוף חודש נובמבר לכל המאוחר.

ממשה"ח נמסר בתגובה, כי בימים הקרובים יפרסם המשרד חוזר לבעלויות בנושא זה. במשרד מציינים, כי התשלום למורים אמור להינתן על ידי הבעלות על מוסד החינוך.

מארגון המורים נמסר בתגובה; "פסיקת בית הדין הארצי לעבודה בתביעה שהוגשה על ידינו הינה הישג גדול לארגון המורים, אשר היה ער לשינויים ולהשפעתם על ציבור המורים המבוטחים בקרנות הפנסיה הצוברות - ותיקות וחדשות".

עוד נמסר מהארגון; "על פי הפסיקה, מורים המבוטחים בקרנות הפנסיה החדשות ישלמו לקרן הפנסיה 5.5%, והמעסיקים יעלו את השכר למורים ב-1%. המשמעות - שיפור שכר בשיעור 1.5% מידי חודש.

כן נפסק שיוחזרו למורים תשלומי היתר שנגבו מהם, כלומר 1.5% לחודש מינואר 2004 ועד היום.

לגבי המורים המבוטחים בקרן הוותיקה -  נקבע שהתשלומים המשולמים על ידם לקרן הפנסיה יפחתו ב- 1.5% לעומת מה שהם משלמים כעת (5.5% במקום 7%). גם לגבי מורים אלה מדובר בתוספת שכר מעתה ואילך".

לגבי זכאות המורים המבוטחים בקרנות הוותיקות לפיצוי חד פעמי מודה הארגון; "בית הדין לא פסק לגבי התשלומים הרטרואקטיביים למורים המבוטחים בקרן הוותיקה". עם זאת טוען הארגון; "מתוך פסק הדין ניתן להבין: התשלומים צריכים להיות נמוכים ב-1.5%; המורים לא צריכים להיפגע; יש להחזיר למורים תשלומים שנגבו ביתר".

בארגון המורים מוסיפים; "מסקנתנו מהדברים הללו היא, שגם המורים המבוטחים בקרן הוותיקה זכאים לתשלומים רטרואקטיביים, זאת לאור העקרונות שנפסקו בפסק הדין. מאידך, משרד האוצר מתעקש שאם בית הדין לא כתב במפורש לגבי הפנסיות הוותיקות את שכתב לגבי החדשות, אזי לא חייבים לשלם.

מנכ"ל משה"ח והממונה על השכר במשרד האוצר הסכימו לבצע את פסק הדין ככתבו וכלשונו לגבי המורים המבוטחים בקרנות החדשות, ולגבי התשלום מעתה ואילך לגבי המבוטחים בקרנות הוותיקות.

יחד עם זאת, כדי שהנושא ימוצה כולו וכדי שיוכלו לבצע תשלום רטרואקטיבי למורים  בקרנות הוותיקות, ביקשו לפנות לבית הדין הארצי ולבקש הבהרות בסוגיה זו בלבד".

הדפסשלח לחבר
באנר שמאל 1 270 125
בנק יהב
אחוה תואר שני
השתלמויות מורים | לימודי חינוך | תוכניות העשרה | הפרעות קשב וריכוז | עיצוב סביבה לימודית | ספרי לימוד | עזרי לימוד | מחשבים בחינוך | ציוד עזרה ראשונה | קורס עזרה ראשונה | טיפול בעזרת בעלי חיים | למידה מתוקשבת | אומנויות הבמה | הצגות לילדים | רפואה משלימה | אימון אישי לילדים | יעוץ כלכלי | טיפול בהפרעת קשב | ספרי לימוד משומשים | אבטחת טיולים | תואר ראשון בחינוך | חינוך