20/6/2024
בנק יהב
טבע מעודכן
סמינר הקיבוצים 12

תוכנית התקשוב הלאומית תלווה במחקר

8/09/2011

אשתקד החל יישום תוכנית התקשוב הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21. התוכנית עתירת תקציבים - כ-420 מיליון ש"ח בשנים 2011-2012 הוקצו להצטיידות, העסקת רכזי תקשוב בית ספריים והכשרה למורים. בשנה שעברה התוכנית יושמה בכ-200 בתי"ס יסודיים במחוז צפון ובמחוז דרום. השנה תורחב התוכנית למאות בתי"ס נוספים בשני המחוזות ובנוסף למחוז ירושלים. הוצאה גדולה בהרבה צפויה כשתורחב התוכנית לכלל מערכת החינוך.  בחודש שעבר ערך משה"ח כנס בנושא המחקר, שתערוך הראמ"ה - הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך. מצגות מהכנס הועלו לאתר מינהל מדע וטכנולוגיה.
על פי מצגת שהציגה בכנס ראש הראמ"ה, פרופ' מיכל בלר, השאלה המרכזית שיבדוק המחקר היא "האם בתי"ס המקבלים מהמשרד תקשוב מתקדם ומשאבים נלווים משתפרים במשך הזמן"? התחומים שבהם ייבדק השיפור הם; שימוש בתקשוב ואוריינות תקשוב,
תהליכי הוראה ולמידה, אקלים בית ספרי והישגים לימודיים. המחקר יתקיים בשנים תשע"ב ותשע"ג.
קבוצת הניסוי במחקר תכלול כיתות ד' ו-ה' ב-60 בתי"ס, המשלבים תקשוב בהוראה בארבעת תחומי הדעת - מתמטיקה, מדעים וטכנולוגיה, אנגלית ועברית. בתיה"ס שישתתפו במחקר יצוידו בתקשוב ברמה מתקדמת. כמו כן יקבלו בתיה"ס פיתוח מקצועי ממשה"ח, ליווי למדריכי התקשוב הבית ספריים מספק תוכן מתוקשב, למשל מטח או חברת עת הדעת, וחומרי לימוד ומערכות תוכנה מתוקשבים שפותחו על ידי ספקי התוכן.
בקבוצת הביקורת במחקר ישתתפו 60 בתי"ס נוספים, בעלי מאפיינים הדומים לקבוצת הניסוי, שלא יקבלו בשנתיים אלו את משאבי התקשוב וההדרכה. המחקר ייערך באמצעות שאלונים למורים, מנהלים ותלמידים, דיווחים על מיומנות תקשוב ואוריינות תקשוב, תצפיות בכיתות וראיונות משלימים עם מורים. התצפיות יבדקו את ניצול זמן השיעור, דרכי ההוראה, הוראה המעודדת חשיבה מסדר גבוה, ומידת השתתפות התלמידים. במחקר גם תיבדק ההשפעה של התקשוב על האקלים הבית ספרי, באמצעות שאלוני האקלים בבחינות המיצ"ב. כמו כן ייבדקו הישגי התלמידים, באמצעות מבחני ההישגים בארבעה תחומי הדעת.
כזכור, מערכת החינוך בישראל כבר ידעה השקעה מסיבית במחשוב, בשנות ה-90', שהתגלתה כלא יעילה. לא מפתיע לכן שבמשה"ח הוחלט שיישום התוכנית ילווה החל מהשנה במחקר לבחינת הצלחתה.

הדפסשלח לחבר
בנק יהב
באנר שמאל 1 270 125
אחוה תואר שני
השתלמויות מורים | לימודי חינוך | תוכניות העשרה | הפרעות קשב וריכוז | עיצוב סביבה לימודית | ספרי לימוד | עזרי לימוד | מחשבים בחינוך | ציוד עזרה ראשונה | קורס עזרה ראשונה | טיפול בעזרת בעלי חיים | למידה מתוקשבת | אומנויות הבמה | הצגות לילדים | רפואה משלימה | אימון אישי לילדים | יעוץ כלכלי | טיפול בהפרעת קשב | ספרי לימוד משומשים | אבטחת טיולים | תואר ראשון בחינוך | חינוך