15/6/2024
בנק יהב
טבע מעודכן
מופ"ת
סמינר הקיבוצים 12

החלה הערכת המורים במסגרת רפורמת אופק חדש

15/04/2010

משה"ח החל בחודש האחרון בפיילוט ארצי להערכת מורים המשתתפים ברפורמת אופק חדש. בפורטל עובדי הוראה של  משה"ח מצוין, כי במשך שנים רבות מעריכים מנהלי בתיה"ס את המורים, כל אחד בדרכו; בזמנים שונים, בכלים שונים וביחס להיבטים שונים. עוד מצוין, כי אופק חדש מזמן הליך הערכה רציף, מסודר ואחיד לכלל המערכת, לצורך קידום או אי קידום של מורים. למטרה זו נבנה כלי אחיד להערכת מורים, המאפשר לזהות צרכים ברמת הפרט, ביה"ס והמערכת כולה.
לבקשת קו לחינוך נמסרו ממשה"ח פרטים נוספים על הכלי להערכת מורים, שבו נעשה שימוש בפיילוט.

מהמשרד נמסר, כי הכלי פותח על ידי הראמ"ה - הרשות הארצית למדידה והערכה, בשיתוף פעולה הדוק עם צוות מקצועי של משה"ח, נציגי המורים והמנהלים. בשלב הראשון נקבעו מדדי הצלחה למורים, המתייחסים לארבעה תחומי פעולה מרכזיים; תפיסת התפקיד, הידע בתחום הדעת, היבטים לימודיים וחינוכיים בשיעור והשתתפות בקהילת למידה. הכלי כולל תיאורים התנהגותיים של מורים בכל אחד מתחומים אלו ברמות ביצוע שונות, המבטאות סולם התפתחות מקצועית. הערכת המורה נקבעת על פי רמת הביצוע שלו בכל אחד מהתחומים.

ההערכה מתבצעת על ידי מנהלי בתיה"ס. כל מנהל מקיים תצפית אחת לפחות בשיעור, ובנוסף אוסף על המורה חומרים רלוונטיים אחרים, ומעריך את ביצועיו בארבעת התחומים. כל מורה המוערך מתבקש למלא הערכה עצמית בתחומים אלו. תהליך ההערכה נעשה באמצעות מערכת מתוקשבת, שפותחה במיוחד למטרה זו. התהליך כולל גם שיחת משוב של המנהל עם המורה, שבו נידונים הפערים בין הערכות המנהל וההערכות העצמיות של המורה.

ממשה"ח נמסר עוד, כי המשרד מקיים את הפיילוט ב-164 בתי"ס. בכל בי"ס מעריך המנהל שני מורים; מורה חדש ומורה בדרגות הגבוהות. במשרד מציינים, כי הפיילוט נועד לתקף את הכלי, ולכן לא תהיינה להערכות שיינתנו באמצעותו השלכות על הקידום המקצועי של המורים המשתתפים בו. כלי ההערכה יעודכן על ידי הראמ"ה לאור ממצאי הפיילוט.

עוד נמסר, כי בכוונת המשרד להפעיל את הכלי באופן הדרגתי בכל בתיה"ס שהצטרפו לאופק חדש. על פי ההערכה תיקבע קליטת מורים חדשים במערכת מחד והערכת מורים לדרגות הגבוהות מאידך. מהלך זה הוא חלק מהקידום המקצועי בהסכם אופק חדש.

יש לציין, כי הערכת המורים מעוגנת בהסכם אופק חדש עם הסתדרות המורים, ולכן היא תחול רק על מורים המשתתפים ברפורמה.

 

 

הדפסשלח לחבר
באנר שמאל 1 270 125
בנק יהב
אחוה תואר שני
השתלמויות מורים | לימודי חינוך | תוכניות העשרה | הפרעות קשב וריכוז | עיצוב סביבה לימודית | ספרי לימוד | עזרי לימוד | מחשבים בחינוך | ציוד עזרה ראשונה | קורס עזרה ראשונה | טיפול בעזרת בעלי חיים | למידה מתוקשבת | אומנויות הבמה | הצגות לילדים | רפואה משלימה | אימון אישי לילדים | יעוץ כלכלי | טיפול בהפרעת קשב | ספרי לימוד משומשים | אבטחת טיולים | תואר ראשון בחינוך | חינוך