2/3/2024
בנק יהב
טבע מעודכן
מופ"ת
סמינר הקיבוצים 12

35% מבתיה"ס היסודיים ו-55% מחטיבות הביניים חורגים בהקצאת השעות לבעלי תפקידים

18/03/2010

35% מבתיה"ס היסודיים ו-55% מחטיבות הביניים חורגים בהקצאת השעות לבעלי תפקידים. כך מצוין במסמך בנושא "ניצול שעות ההוראה במערכת החינוך", שהכין מרכז המחקר והמידע של הכנסת עבור ועדת החינוך של הכנסת. המסמך מתבסס על נתונים מהדו"ח השנתי של בקרת התקן לשנת תשס"ח, שערך משה"ח במדגם של בתי"ס יסודיים וחטיבות ביניים. בקרת התקן אינה נערכת בתיכונים.

משמעות החריגה היא העברת שעות המיועדות להוראה בפועל לביצוע תפקידים אחרים בביה"ס. כתוצאה מכך התלמידים מקבלים פחות שעות לימודים מהנדרש.

כידוע, במסגרת תקן השעות של כל ביה"ס, מאשר משה"ח הקצאה של שעות הוראה למספר תפקידים, כמו ניהול, סגנות ניהול וחינוך. ההקצאה מוענקת על פי מפתח, המבוסס על גודל ביה"ס ומרכיבים נוספים.

על פי הדו"ח, ניתן לחלק את החריגות בניצול שעות ההוראה בבתיה"ס לשני סוגים; חריגות ארגוניות וחריגות פדגוגיות. חריגות ארגוניות הן, למשל, חריגות בשעות התקן, שעות התפקיד ומספר כיתות האם שקבע משה"ח. חריגות פדגוגיות הן בשעות האורך - מספר השעות הנדרשות בפועל לביצוע תוכנית הלימודים, שעות התגבור והשעות המיועדות ללימוד מקצועות הליבה. ב-96% מבתיה"ס שנבדקו בבקרה נמצאו חריגות ארגוניות ופדגוגיות כאחד.

בבקרה נמצאה חריגה בשעות התקן ב-11.3% מבתיה"ס היסודיים שנבדקו. משמעות החריגה היא שבתיה"ס העסיקו מורים בהיקף שעות גדול יותר מזה שאושר להם על ידי משה"ח.

עוד נמצא בבקרה, כי ב-29.4% מהכיתות בבתיה"ס היסודיים וב-46% מהכיתות בחטיבות הביניים שנבדקו, לא ניתן לתלמידים מספר שעות האורך המינימאלי הנדרש מתקציב משה"ח. בשני שלישים מהכיתות בבתיה"ס היסודיים שבהם נוצר מחסור בשעות אורך, הן הושלמו בתקצוב של מקורות אחרים, למשל באמצעות תל"ן - תוכנית לימודים נוספת, הממומנת על ידי ההורים.

לגבי המחסור בשעות אורך בחטיבות הביניים, מודגש בדו"ח הבקרה כי מדובר בממצא חמור. הסיבה לכך - אי ביצוע כל שעות האורך הנדרשות גורם לנזק משמעותי להישגים הלימודיים של התלמידים בחטיבת הביניים ואף בתיכון.

בבקרה נמצאה גם חריגה בשעות שהוקדשו בבתיה"ס היסודיים לביצוע תוכנית הליבה. במרבית בתיה"ס החריגה התבטאה במחסור בשעות לימוד במקצועות חובה,שבהם ההישגים חשובים פחות לביה"ס, כמו לימודי חברה וחינוך גופני. מכך הסיקו מחברי דו"ח הבקרה, שמרבית השעות החסרות במקצועות אלו הועברו למקצועות "נדרשים" יותר, שבהם נערכות בחינות חיצוניות.

עוד נמצא בבקרה כי בכ-52% מבתיה"ס היסודיים וב-40% מחטיבות הביניים, שמשה"ח הקצה להם שעות תגבור קבועות לתלמידים מתקשים או עולים חדשים, לא נעשה בפועל שימוש בשעות למטרה זו. השעות שימשו בדרך כלל להוראה רגילה בכיתה או לביצוע תפקידים.

בבקרה גם נמצא כי ב-34.4% מבתיה"ס היסודיים שנבדקו נפתחו כיתות אם עודפות, מעבר למספר הכיתות אשר קבע משה"ח בהתאם למספר התלמידים ונתונים נוספים. ב-25% מבתיה"ס היסודיים נעשה גם שימוש עודף בשעות מילוי מקום.

במסמך של מרכז המחקר והמידע של הכנסת מצוין, כי ממצאי בקרת התקן מעידים על חריגות נרחבות מצד בתיה"ס היסודיים וחטיבות הביניים מהנחיות משה"ח לגבי לניצול שעות התקן.

עוד מצוין במסמך, כי החריגות בשעות האורך ובשעות להוראת מקצועות הליבה עשויות להצביע על מחסור ממשי בשעות הוראה המוענקות בפועל לתלמידים, תופעה אשר פוגעת בהישגיהם. לעומת זאת, בבתי"ס רבים קיימת הקצאה עודפת של שעות הוראה לתפקידים שונים. במסמך מוערך, כי החריגה בהקצאה לתפקידים בבתיה"ס היסודיים ובחטיבות הביניים נאמדת בכ-18,600 שעות שבועיות, שערכן הכספי הוא כ-90 מיליון ש"ח בשנה.

הדפסשלח לחבר
באנר שמאל 1 270 125
בנק יהב
אחוה תואר שני
השתלמויות מורים | לימודי חינוך | תוכניות העשרה | הפרעות קשב וריכוז | עיצוב סביבה לימודית | ספרי לימוד | עזרי לימוד | מחשבים בחינוך | ציוד עזרה ראשונה | קורס עזרה ראשונה | טיפול בעזרת בעלי חיים | למידה מתוקשבת | אומנויות הבמה | הצגות לילדים | רפואה משלימה | אימון אישי לילדים | יעוץ כלכלי | טיפול בהפרעת קשב | ספרי לימוד משומשים | אבטחת טיולים | תואר ראשון בחינוך | חינוך