20/7/2024
בנק יהב
טבע מעודכן
מופ"ת
סמינר הקיבוצים 12

ועדת החינוך תפעל לעיגון מעמדו של מנהל ביה"ס בחקיקה

16/09/2011

ועדת החינוך של הכנסת תפעל לעיגון מעמד מנהל ביה"ס בחקיקה. לדברי יו"ר הוועדה, חבר הכנסת אלכס מילר; "צריך שיהיה כתוב בחוק לא 'מורה פלוס', אלא 'מנהל בית ספר'. הגיע הזמן אחרי 60 שנה". כידוע, למנהלי בתיה"ס אין הגדרה נפרדת בחוק והם נכללים בהגדרה של עובד הוראה בניגוד למדינות לא מעטות בעולם המערבי שבהן קיימת הגדרה נפרדת בחוק למנהל בי"ס. דיון שערכה הוועדה לאחרונה עסק במעמדו של המנהל והאם נדרשת הסדרתו בחוק. בדיון הועלתה הטענה, כי הסמכויות והאחריות שמוטלות על המנהל הן גדולות מאוד, אך למרות זו אין לו כל מעמד משפטי. כתוצאה מאי-הגדרת מעמד המנהל, סמכויותיו ואחריותו בחוק, עסקו בתי המשפט בתביעות משפטיות, פלילויות או אחרות שבהן נתבעו מנהלי בתי"ס, במונח ה"מנהל הסביר". בתי המשפט ביקשו לבחון האם התנהג המנהל על פי מה שמצופה ממנהל סביר. בדיון בוועדת החיונך של הכנסת נטען, כי באין חוק המגדיר את האחריות של המנהל, קשה לקבוע מהו "מנהל סביר" ומהי האחריות האישית, המינהלית והפלילית שלו לבביה"ס ולביצוע חוזרי המנכ"ל. עוד נטען, כי כאשר תהיה הגדרה ברורה בחוק לפרופסיה של המנהלף ניתן יהיה להגדיר בצורה מדויקת יותר את אחריותו וסמכויותיו.  כיום מעוגנות סמכויותיו של המנהל בחוזרי מנכ"ל. בנושא זה הועלתה הטענה שחוזרי מנכ"ל משתנים, ואיתם גם הסמכויות והאחריות, לפי לשיקול הדעת של שר כזה או אחר, דבר המסרבל את התנהלות מערכת החינוך.
כנגד טענות אלו השיבה היועצת המשפטית של משה"ח, דורית מורג, כי קיימות תקנות של המשרד מכוח חוק חינוך ממלכתי, שמדברות על ההיררכיה בביה"ס. לדבריה, היתרון של חוזר מנכ"ל שהוא הרבה פחות קשיח מחוק, ולכן אפשר להתאים אותו לנסיבות המשתנות מעת לעת. ההנחיות של תפקידי המנהל נעשות בדרך זאת.
נושא נוסף שמעלים מנהלים, בעיקר של תיכונים מקיפים, הקשור להגדרת מעמד המנהל הוא שכעובד הוראה חייב המנהל לשמש בפועל כמורה מספר שעות שבועיות. המנהלים טוענים, כי האחריות הגדולה המוטלת עליהם ,הכרוכה בניהול הפדגוגי והארגוני של ביה"ס, גוזלת את כל זמנם והדרישה ללמד בנוסף בכיתות מקשה עליהם.
רפורמות אופק חדש ועוז לתמורה מחזקות אמנם את מעמד מנהל ביה"ס, אך לא מבטלות את הדרישה שימש גם כמורה. על פי נתונים שהועברו לקו לחינוך ממשה"ח, מנהלי בתיה"ס באופק חדש מלמדים שעות פרונטאליות בכיתות בהתאם לרמת המורכבות של ביה"ס. רמת המורכבות נקבעת לפי מספר התלמידים, מספר כיתות רגילות ומספר הכיתות לחינוך מיוחד בביה"ס. כך מנהל של בי"ס ברמת מורכבות נמוכה, נדרש ללמד תשע שעות שבועיות מתוך 40 שעות המשרה שלו. מנהל בי"ס במורכבות הגבוהה ביותר (דרגה ארבע) נדרש ללמד שש שעות שבועיות. זאת ועוד, מנהלת המוגדרת כ"מורה אם" זכאית אמנם להפחתה של 2.5 שעות שבועיות משעות עבודתה, אך לא משעות ההוראה הפרונטאליות. ברפורמת עוז לתמורה יידרשו המנהלים ללמד שלוש עד-שש שעות הוראה פרונטאלית, על פי קביעה של משה"ח.

הדפסשלח לחבר הוסף תגובה
בנק יהב
באנר שמאל 1 270 125
אחוה תואר שני
השתלמויות מורים | לימודי חינוך | תוכניות העשרה | הפרעות קשב וריכוז | עיצוב סביבה לימודית | ספרי לימוד | עזרי לימוד | מחשבים בחינוך | ציוד עזרה ראשונה | קורס עזרה ראשונה | טיפול בעזרת בעלי חיים | למידה מתוקשבת | אומנויות הבמה | הצגות לילדים | רפואה משלימה | אימון אישי לילדים | יעוץ כלכלי | טיפול בהפרעת קשב | ספרי לימוד משומשים | אבטחת טיולים | תואר ראשון בחינוך | חינוך