15/6/2024
בנק יהב
טבע מעודכן
מופ"ת
סמינר הקיבוצים 12

בעקבות החלטת הממשלה השבוע: משרד החינוך פרסם הנחיות רישום לגנים לגילאי 3-4

13/01/2012

משרד החינוך פרסם הנחיות לרישום לגנים לילדים בגילאי 3-4 על פי ההחלטה החדשה של הממשלה שהתקבלה השבוע.על פי החלטה זו תספק המדינה חינוך חינם החל מתחילת שנת הלימודים תשע"ג, 26.8.2012, לילדים בגילאי 3-4 שילמדו בגני ילדים ציבוריים, כך שהורי הילדים יהיו פטורים מתשלום שכר לימוד.
גני ילדים ציבוריים כהגדרתם בהחלטה - גני ילדים שבבעלות רשות מקומית או בבעלות תאגיד (עמותה או חברה), הפועלים ברישיון.
בגנים אלו יספק משרד החינוך לגילאי 3-4 חינוך חינם כפי השתתפותו במימון בגני ילדים ציבוריים שבהם חל היום חוק לימוד חובה, ובתנאי שבאותם גנים לא ייגבה מההורים שכר לימוד.
מכיוון שהחלטת הממשלה לא תחול לגבי ילדים הלומדים בגני ילדים שאינם גני ילדים ציבוריים, נקראים מפעילי גנים אלו, המבקשים לאפשר לתלמידיהם חינוך חינם, לפעול להסדרת מעמדו של הגן כתאגיד. כמו כן, נדרשים המפעילים (שאינם רשות מקומית) לפנות בבקשה מתאימה לאגף לחינוך מוכר שאינו רשמי במשרד החינוך, לשם קבלת רישיון לבעלות החדשה.
כדי לאפשר את מימוש ההחלטה החל מתחילת שנת הלימודים התשע"ג, מתבקשים מפעילים של גנים שאינם מאוגדים, להתחיל בהליכי ההתאגדות ללא דיחוי. באפשרותם של אותם מפעילי גני ילדים, שטרם השלימו את התאגדותם להגיש בקשה לרישיון בבעלות תאגיד עד ל-30.3.2012, בתנאי שבקשה להתאגדות הוגשה לרשם התאגידים עד ל-29.2.2012. במשרד החינוך מבהירים, כי יישום החלטת הממשלה להעמדת כיתות גן חדשות לגילאי 3-4 ייעשה בתהליך הדרגתי של 3 שנים בכפוף לפתרונות בינוי.

טבלה: הנחיות לרישום ושיבוץ ילדים בגילאי 3-4 בגנים  טבלה: הנחיות לרישום ושיבוץ ילדים בגילאי 3-4 בגנים
הדפסשלח לחבר
השתלמויות מורים | לימודי חינוך | תוכניות העשרה | הפרעות קשב וריכוז | עיצוב סביבה לימודית | ספרי לימוד | עזרי לימוד | מחשבים בחינוך | ציוד עזרה ראשונה | קורס עזרה ראשונה | טיפול בעזרת בעלי חיים | למידה מתוקשבת | אומנויות הבמה | הצגות לילדים | רפואה משלימה | אימון אישי לילדים | יעוץ כלכלי | טיפול בהפרעת קשב | ספרי לימוד משומשים | אבטחת טיולים | תואר ראשון בחינוך | חינוך