25/5/2024
בנק יהב
טבע מעודכן
מופ"ת
סמינר הקיבוצים 12

ארגון גני הילדים הפרטיים: ההורים והגננות מצויים בחוסר ודאות ובחוסר אונים

2/02/2012
ארגון גני הילדים הפרטיים בישראל הגיש למשרד החינוך נייר עמדה מפורט ומגובה בייעוץ משפטי וכלכלי. המסמך מתריע על הבלבול וחוסר האונים השוררת בכל הליך הרישום של פעוטות לגנים לאור ההכרזה על יישום חוק חינוך חינם בגילאי 3-4, ומציע פתרונות אופרטיביים ליישום מוצלח יותר של החוק. "השטח בוער", מתריעה דוברת ארגון גני הילדים הפרטיים, שולמית ביסמנובסקי, "הורים וגננות מצויים בחוסר וודאות ובחוסר אונים והאנדרלמוסיה ברשויות רבה". "קיימת בשטח ציפייה להתאמות ולשינויים משמעותיים בדרישות, תוך שיח פתוח ומתואם עם ארגון הגנים הפרטיים", מוסיפה ביסמנובסקי. מנכ"לית משרד החינוך היתה אורחת כנס החרום שקיים ארגון גני הילדים הפרטיים לפני כשבוע, אולם, הגננות ובעלי הגנים שהגיעו למפגש טוענים, כי משרד החינוך לא נתן מענה מספק וחד משמעי לשאלותיהם. לאור זאת, קיבל הארגון החלטה לא להמתין לתשובות משרד החינוך, ולהגיש למשרד נייר עמדה המציע חמישה פתרונות ליישום החוק ובהסתמך על חוות דעת משפטיות וכלכליות שקבלו הגננות החברות בארגון.
בנייר העמדה מציגה ביסמנובסקי, את הבעיות העיקריות העומדות בפני הגנים הפרטיים בבואם להיכנס לתהליך הרישוי והתקצוב עבור ילדי גיל 3-4 . כמו כן , מוצגות מספר הצעות אופרטיביות לפתרון הבעיות או למזעורן. "יש לציין", אומרת ביסמנובסקי ,"כי ארגוננו מבקש לעודד את הגננות להיכנס לתהליך אולם הקשיים האובייקטיביים רבים והמכשולים גבוהים מתמיד".
תהליך קבלת הרישיון – ארגון גני הילדים דורש הגשת הבקשה לרישיון בהליך מהיר שתחייב צירוף מסמכים הכרחיים בלבד ובתמורה, יינתן רישיון מותנה. בנוסף, מבקש הארגון הבטחה כי רישיון מותנה לא יבוטל במהלך השנה אלא בסיום שנת הלימודים והתקציב לבעלות לא ייפגע בשל כך.

תהליך התאגדות כחברה או עמותה –
הארגון דורש ויתור על התהליך של ההתאגדות ואפשרות לתשלום התקצוב ישירות להורים באמצעות שוברים. לחילופין, עקב לוחות הזמנים, ניתן להסתפק בהגשת אישור של הגננות על כניסתן להליך התאגדות תחת תעודות רישום כעמותה/חברה. בנוסף, מציע ארגון גני הילדים הפרטיים לראות בגננת ובחברה שהקימה גורם אחד ובעלות אחת לצורך הרישיון - ולוותר על הדרישה להגשת בקשה שלמה להעברת בעלות.

תקצוב הגנים הפרטיים –
על פי נייר העמדה, יש לחשב מחדש את סכום התקצוב פר ילד בגן פרטי, שכן, לפי תחשיב שערכו הגננות הפרטיות, התיקצוב האמיתי לילד עומד על כ 1,500 ש"ח לחודש ולא על על 700 ש"ח כפי שקבע משרד החינוך. סכום זה מבוסס על תחשיב שערכה כלכלנית מטעם הארגון. לחילופין - ניתן לעשות אחד מהשניים: להקטין מיסוי ועלויות ולתת פטורים, דבר שיגרום הפחתת העלויות. או לתקצב את ההורים במקום את הגנים. כלומר – לתת תיקצוב אישי להורים , באמצעות שוברים על גובה הסכום שנקבע, מה שיאפשר להם את זכות הבחירה בגן, בתנאי שהגן הנבחר יהיה בפיקוח וברישיון של משרד החינוך (ללא התאגדות) ובתנאי שתתאפשר גביית תשלומי הורים נוספת עד לסכום העלות הריאלית של הפעלת הגן.

העברת התקציבים לבעלויות –
מרגע אישור הקמת התאגיד וקבלת הרישיון, נאמר בנייר העמדה, יועבר התקצוב לידי התאגיד, באופן רטרואקטיבי מתחילת שנת הלימודים ולא מרגע קבלת הרישיון כפי שקיים כיום. זאת, גם אם הרישיון התקבל רק באמצע השנה שלא באשמת הגננת. צורך בקבלת היתר לשימוש חורג לשם הפעלת גן ילדים בדירות מגורים- לאור התפיסה, כי מסגרת לפעוטות הינה שטח טבעי משלים לאזור מגורים – משרד החינוך מתבקש על ידי ארגון גני הילדים הפרטיים לסייע להעביר בכנסת את הצעת התיקון לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה כך שייעוד קרקע למטרת מגורים יכלול גם היתר להפעלת גן ילדים לילדים ולפעוטות עד גיל 6. זאת כמובן תוך שמירה על אינטרסים מסוימים של הציבור , שיוגדרו מראש ובהתחייבות הבעלות על כך. בכך יתייתר הצורך בקבלת ההיתר והחסם הגדול הזה, יעלם סוף סוף מהעולם.
"אני מאמינה" מציינת ביסמנובסקי בסיום נייר העמדה," כי המשרד יזדרז לקבל ולאמץ הרעיונות שלנו ובכך יסייע ליישום מהיר של החוק ולהצטרפות הגננות הפרטיות למערך הגנים הציבוריים. אם לא תתקבלנה הצעותינו, ישקלו הגננות את עצם הצטרפותן לחוק".
התחשיב של עלות ילד בגן פרטי לחודש  התחשיב של עלות ילד בגן פרטי לחודש
הדפסשלח לחבר
השתלמויות מורים | לימודי חינוך | תוכניות העשרה | הפרעות קשב וריכוז | עיצוב סביבה לימודית | ספרי לימוד | עזרי לימוד | מחשבים בחינוך | ציוד עזרה ראשונה | קורס עזרה ראשונה | טיפול בעזרת בעלי חיים | למידה מתוקשבת | אומנויות הבמה | הצגות לילדים | רפואה משלימה | אימון אישי לילדים | יעוץ כלכלי | טיפול בהפרעת קשב | ספרי לימוד משומשים | אבטחת טיולים | תואר ראשון בחינוך | חינוך