22/7/2024
בנק יהב
טבע מעודכן
מופ"ת
סמינר הקיבוצים 12

מנהלי בתי הספר דורשים ממשרד החינוך לממן מיידית את הטיולים השנתיים

10/10/2012

לכבוד                              לכבוד

מר ארז אשל                     ד"ר חגית מאיר

מנהל מינהל חברה ונוער     מנהלת אגף ליישומי חוק ומדיניות

משרד החינוך                    משרד החינוך

י ר ו ש ל י ם                      י ר ו ש ל י ם

 

שלום רב,

 

הנדון :  השתתפות המדינה במימון עלות הטיולים - הודעות והנחיות

            מכתבכם מיום 24.09.2013

 

בשם הנהלת התאגדות המנהלים הנני מתכבד לפנות אליכם כדלקמן :

 

א. מכתבכם הנ"ל מבהיר כי 15% מתקציב ההשתתפות השנתי של המדינה בטיולים יועברו לחשבון הבעלות על בית הספר בתאריך ה - 1 באוקטובר 2012,  ו - 25% נוספים מתקציב השתתפות המדינה יועברו ב - 1 בדצמבר.  יתרת הסכום (60%) תועבר בחודש פברואר - מרץ 2013.

 

ב. מעבר לתהייה  האם הסכומים יועברו במועדם ומתי יגיעו לקופת בתי הספר, מתעוררת במלוא עוצמתה סוגיה קשה הרבה יותר :  מירב בתי הספר העל יסודיים מקיימים את מירב הטיולים לפני חודש מרץ 2013 כבר החל בחודש אוקטובר 2012, ולא ברור מהיכן יגיעו מקורות המימון לטיולים אלה, לאחר שאסרתם גביה מלאה של עלות הטיולים מההורים.

 

ג.  לא ניתן לממן את הטיולים מתקציב אחר (סל תרבות, רכישת שירותים מרצון וכו') כוון שהנחיות חוזר המנכ"ל אוסרות העברה מסעיף לסעיף בכספי ההורים, וגם כדי שלא נאלץ לעכב פעילויות מסעיפים אלה. ההצעה אותה קיבלנו בשעתו מגורמי משרד החינוך - לדרוש מחברות הטיולים להמתין עד קבלת כספי משרד החינוך אינה מציאותית ואינה ברת ביצוע.

 

ד. אנו מבקשים מענה דחוף ביותר לסוגיה, כדי שהמנהלים לא יאלצו לעכב את הטיולים שתוכננו מיד לאחר חופשת סוכות, עם כל המשתמע מכך.

 

ה.  תודתנו נתונה מראש על התייחסותכם המהירה והעניינית למכתבנו.

 

                                                                                                     ב   ב   ר   כ   ה

 

                                                                                                     ד"ר רמי אמיתי

                                                                                                      מנהל בית הספר

                                                                                          ס/יו"ר הנהלת התאגדות המנהלים

העתק :  גב' דלית שטאובר, מנהלת כללית

            גב' מיכל כהן, סמנכ"לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי

            מר משה שגיא, סמנכ"ל ומנהל מינהל כלכלה ותקציבים

            מר אלי שייש, מנהל אגף של"ח, ידיעת הארץ ומטה פולין

            מר אבי קמינסקי, יו"ר איגוד מנהלי מחלקות החינוך
הדפסשלח לחבר
השתלמויות מורים | לימודי חינוך | תוכניות העשרה | הפרעות קשב וריכוז | עיצוב סביבה לימודית | ספרי לימוד | עזרי לימוד | מחשבים בחינוך | ציוד עזרה ראשונה | קורס עזרה ראשונה | טיפול בעזרת בעלי חיים | למידה מתוקשבת | אומנויות הבמה | הצגות לילדים | רפואה משלימה | אימון אישי לילדים | יעוץ כלכלי | טיפול בהפרעת קשב | ספרי לימוד משומשים | אבטחת טיולים | תואר ראשון בחינוך | חינוך