14/4/2024
בנק יהב
טבע מעודכן
מופ"ת
סמינר הקיבוצים 12

הלמ"ס פרסם סקר שעות הוראה שהוכן עבור ה-OECD

14/10/2012

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום כי במהלך שנת הלימודים תשע"ב בוצע סקר בבתי הספר העל-יסודיים כדי לאמוד את שעות ההוראה השבועיות בישראל. הסקר נערך על ידי ארגון ה-OECD. מטרת הסקר היא לאסוף נתונים לצורכי השוואה בין המדינות החברות בארגון. הסקר הועבר בקרב מדגם מייצג של בתי"ס, ולא כלל את המגזר החרדי ואת החינוך המיוחד.

מן הסקר עולים הממצאים הבאים; 1. המקצועות הנלמדים ביותר בארץ הם מתמטיקה, אנגלית, עברית והיסטוריה. מתמטיקה – 5.2 שעות שבועיות לכיתה, אנגלית – 4.3 שעות שבועיות, עברית – 3.7 שעות שבועיות והיסטוריה - 2.8 שעות שבועיות.
2. קיימים הבדלים במספר השעות בין מגזרי החינוך השונים. המקצוע הנלמד ביותר בחינוך הדתי הוא לימודי יהדות – כ-6.9 שעות שבועיות. במגזר הערבי לומדים יותר מקצועות מדעיים – פיזיקה, כימיה וביולוגיה, מאשר במגזרים הממלכתי והממלכתי דתי.
 3. בחינוך הממלכתי ניתן לראות הבדלים בין הלומדים מקצועות מדעיים בהתאם לרמות הסוציו אקונומיות של היישובים שבהם מתגוררים התלמידים. למשל, ביישובים באשכולות 8-10 למדו כימיה כ-20% מהתלמידים, לעומת 3% בלבד ביישובים באשכולות 1-3. פיזיקה למדו 24% מהתלמידים באשכולות הגבוהים לעומת 13% באשכולות הנמוכים. ביולוגיה למדו 32% מהתלמידים באשכולות הגבוהים לעומת 20% באשכולות הנמוכים.
4. במקצועות אנגלית ומתמטיקה בחינוך הממלכתי עברי ניתן לראות הבדלים בממוצע השעות בחטיבה העליונה לפי הרמה החברתית כלכלית של היישוב; מתמטיקה למדו 5.4 שעות לכיתה באשכולות 8-10 לעומת 5.0 שעות לכיתה באשכולות 1-3, אנגלית למדו 4.5 שעות לעומת 4.7 שעות.
5. במקצועות הבחירה בחטיבה העליונה ניתן לראות הבדלים בשיעור התלמידים הלומדים מקצועות מדעיים; 26% לומדים בחינוך הערבי כימיה, ביולוגיה ופיזיקה, לעומת 15% בחינוך הממלכתי ו-7% בחינוך הדתי.
6. קיים הבדל בין התלמידים במקצועות המדעיים גם לפי המחוזות. במחוזות תל אביב והמרכז שיעור התלמידים הלומדים מקצועות אלו גבוה בהשוואה ליתר המחוזות –15%-20% לעומת 10%.
7. תנ"ך למדו בתשע"ב במגזר הממלכתי 86% מהתלמידים, וממוצע השעות בשבוע היה 2.7. במגזר הדתי למדו 98% את המקצוע וממוצע השעות היה 4.9.

נתונים מעניינם נוספים; במגזר הממכלתי למדו אמנויות 23% מהתלמידים בהיקף של 3.5 שעות בשבוע. במגזר הדתי למדו 24% בהיקף של 2.9 שעות בשבוע. תקשורת למדו במגזר הממלכתי 21% מהתלמידים בהיקף של 3.9 שעות בשבוע, לעומת 23% במגזר הדתי, בהיקף של 3.3 שעות בשבוע. במגזר הערבי למדו לימודי דת 73% מהתלמידים, בהיקף של 1.9 שעות בשבוע.

הדפסשלח לחבר
השתלמויות מורים | לימודי חינוך | תוכניות העשרה | הפרעות קשב וריכוז | עיצוב סביבה לימודית | ספרי לימוד | עזרי לימוד | מחשבים בחינוך | ציוד עזרה ראשונה | קורס עזרה ראשונה | טיפול בעזרת בעלי חיים | למידה מתוקשבת | אומנויות הבמה | הצגות לילדים | רפואה משלימה | אימון אישי לילדים | יעוץ כלכלי | טיפול בהפרעת קשב | ספרי לימוד משומשים | אבטחת טיולים | תואר ראשון בחינוך | חינוך