23/2/2019
בנק יהב 3=11
טבע מעודכן
מופ"ת
סמינר הקיבוצים 12

משה"ח מקים מכון למנהיגות למנהלי בתי"ס

המכון הישראלי למנהיגות בית ספרית יוקם בחודש אפריל 2007, זאת לאחר שראש הממשלה אהוד אולמרט אימץ את החלטת שרת החינוך יולי תמיר בנושא זה. המכון ישמש כבית מקצועי למנהלי בתי הספר בישראל, כמוקד מומחיות עצמאי בתחום ניהול בתי ספר, וכזרוע ליישום מדיניות הממשלה בתחומי הפיתוח המקצועי של מנהלי בתי ספר. 
המכון יוקם ביוזמה משותפת למשרד החינוך ולקרן רוטשילד ('יד הנדיב'). המייסדים יעמידו לרשות המכון מימון של 140 מיליון ₪ לחמש שנים – פי ארבעה מהתקציב הנוכחי המוקדש להכשרה ולפיתוח מקצועי של מנהלי בתי ספר. המכון יסייע למשרד החינוך להגדיר את תפקיד ניהול בית הספר, תוך התייחסות לרצף הקריירה של המנהלים ומתן מענה לצרכיהם המקצועיים. המכון יפתח את קבוצת מנהלי בתי הספר כקבוצה מקצועית לומדת, משתפת, מחדשת, יוזמת, מובילה ומשפיעה במערכת החינוך בישראל וישמש כתובת מקצועית למנהלים. המכון יפעל באמצעות מוסדות אקדמיים ובאמצעות מומחים להפוך את הפיתוח המקצועי של מנהלי בית הספר כמנהיגים חינוכיים, המובילים את העשייה החינוכית לשיפור הישגי התלמידים תוך שימוש מיטבי במשאבים העומדים לרשותם. המכון יוקם במסגרת המרכז לטכנולוגיה חינוכית (מט"ח). מט"ח שהוקם לפי החלטת ממשלה, הוא מוסד חינוכי בעל יכולת מקצועית מוכחת וניסיון עשיר ומוצלח בשדה החינוך. מנהלי בתי ספר ייטלו חלק פעיל ומוביל במכון. הניסיון המעשי של מנהלי בתי ספר ישמש בבסיס פיתוח התכנים של המכון. מנהלי בתי ספר ישתתפו בגיבוש דרכו של המכון ובהחלטותיו. למכון ימונה וועד מנהל, ובראשו תעמוד שרת החינוך. חברי הוועד המנהל יהיו מבכירי משרד החינוך, מנהלי בתי ספר, ראשי ארגוני המורים, ונציגי הקרן ומט"ח. המכון מוקם בתיאום ובהסכמה עם ארגוני המורים, ובסיוע של רשת הון סיכוי לישראל. לקראת תום ארבע שנים מהקמת המכון תיעשה על-ידי הרשות הארצית למדידה והערכה, הערכה מקיפה של פעולות המכון לפי מדדים שיבחנו את תרומתו לשיפור יכולותיהם ותפקודם של מנהלי בתי הספר והישגי תלמידיהם. לאחר חמש שנים תסתיים השותפות והמכון יעבור לאחריותו המלאה של משרד החינוך.

 שאלות ותשובות;
 מהו החידוש והערך המוסף בהקמת מכון חדש?

המכון ישלב במקום אחד בין שלושה מרכיבים חיוניים שאינם קיימים היום: בית מקצועי למנהלי בתי הספר בישראל, מוקד מומחיות עצמאי בתחום של ניהול בתי ספר, וזרוע ליישום מדיניות משרד החינוך המכון יהיה 'הבית' של מנהלי בתי הספר. עד היום לא היה מוסד שהקדיש את כל כולו למנהלי בתי הספר, כבעלי מקצוע העומד בפני עצמו ומכבד את בעליו. מנהלי בתי ספר ישתתפו באופן פעיל ומוביל בגיבוש המכון ותכניו. כבר בפעולות ההכנה לקראת הקמת המכון שולבו ושותפו מנהלי בתי ספר בקבוצות עבודה אשר גיבשו את הרעיון להקמת המכון ואת דרך פעולתו. התכנים שיפתח המכון יישענו בראש ובראשונה על הניסיון המעשי של מנהלי בתי ספר, אשר יתועד ויפותח על-ידי מנהלי בתי ספר. המכון יסתכל על רצף הקריירה של מנהלי בתי הספר ויתאים את תכני הפיתוח והליווי המקצועי לשלבי ההתפתחות השונים שלהם - מועמדים לניהול, מנהלים בשנה ראשונה, מנהלים חדשים, מנהלים מנוסים, ומנהלים ותיקים.

 האם המכון יפעיל קורסים והכשרות בעצמו, ומה לגבי מוסדות הכשרה קיימים (מונופול)?
המכון יפעל בשיתוף פעולה עם תכניות ההכשרה הקיימות במוסדות להשכלה גבוהה ואחרים. ככלל, המכון לא יפעיל בעצמו קורסים והכשרות, אלא יפעל באמצעות מוסדות קיימים. המכון יעודד מגוון גישות ודעות (פלורליזם) בתהליכי ההכשרה והפיתוח של מנהלי בתי ספר. מעת לעת המכון יתנסה בהפעלה של מודלים חדשניים של פיתוח מקצועי, ויעקוב אחר הצלחתם מקרוב, כדי ללמוד האם וכיצד להרחיב את הפעלתם באמצעות מוסדות קיימים, המכון יפעל בשים לב למדיניות משרד החינוך בנושאים הנוגעים לניהול בתי ספר ולתפקידו של מנהל בית הספר.

כיצד ומדוע נבחר המרכז לטכנולוגיה חינוכית כדי להוביל את הקמת המכון?
שרת החינוך יולי תמיר הציעה להקים את המכון כיחידה אוטונומית במרכז לטכנולוגיה חינוכית. מט"ח הוא מוסד ללא כוונת רווח, אשר הוקם על-ידי יד הנדיב לפני כ-35 שנה, בשיתוף פעולה עם הממשלה ולפי החלטת ממשלה. מט"ח הוא מוסד חינוכי מוביל בישראל, בעל ניסיון רב שנים בעבודה משותפת עם השדה החינוכי, משרד החינוך ויד הנדיב. המכון יהיה יחידה עצמאית, ימונה לו מנהל נפרד, ופעולתו תפוקח ותבוקר בידי וועד מנהל, שבראשו תעמוד שרת החינוך. המכון יעבוד בשיתוף פעולה עם כל בתי הספר לחינוך באוניברסיטאות, יעודד אותם לבצע מחקרים בתחום של ניהול בתי ספר וישתתף עימם בשיפור מתמיד של תכניות ההכשרה והפיתוח של מנהלי בתי ספר.

 כיצד תובטח השפעתו של משרד החינוך?
הכוונה של משרד החינוך היא להשקיע במנהלי בתי ספר יותר מאי-פעם בעבר, ולהגדיר מדיניות ברורה, עקבית וממוקדת בתחום ניהול בתי ספר. המכון ייעץ למשרד בתחומים אלו ויסייע לו בביצוע המדיניות. למכון יוקם וועד מנהל שבראשו תעמוד שרת החינוך יולי תמיר ויהיו חברים בו בכירים בהנהלת משרד החינוך, מנהלי בתי ספר, ראשי ארגוני המורים ונציגי יד הנדיב ומט"ח. ההחלטות החשובות של המכון, ובהן מינוי המנכ"ל, התקציב השנתי ותכנית העבודה, יחייבו את הסכמת שרת החינוך. הרשות הארצית למדידה והערכה (ראמ"ה) תלווה ותעריך את פעילות המכון החל מהקמתו. עם תום חמש שנים להקמת המכון יהיה המכון באחריות משרד החינוך (הממשלה).

האם ארגוני המורים עדיין מתנגדים להקמת המכון?
ארגוני המורים תומכים בהקמת המכון וראשיהם יהיו חברים בוועד המנהל של המכון.

מדוע מוקם המכון בשותפות עם גורמים פילנתרופיים?
משרד החינוך מברך על ההזדמנות לשתף פעולה עם גורמים פילנתרופיים. השותפות להקמת המכון מדגימה כיצד שיתוף פעולה בין ממשלה ובין קרן פילנתרופית מביא לכדי מימוש את התפקיד והיכולת של כל צד. השותפות תאפשר לממשלה לממש את אחריותה ולגבש מדיניות בנושא חשוב, תוך כדי פיתוח איכותי של תכנים ויכולות וריכוז מאמץ באופן יציב ועקבי. יד הנדיב (קרן רוטשילד) היא קרן פילנתרופית ותיקה, הפועלת זה שנים למען החינוך והחברה בישראל. בין היתר, הקרן הקימה בשיתוף פעולה עם הממשלה את האוניברסיטה הפתוחה, המרכז לטכנולוגיה חינוכית והטלביזיה החינוכית. משרד החינוך ויד הנדיב מודים ומברכים את רשת הון סיכוי לישראל, אשר הייתה מהיוזמים של הרעיון, ואשר מלווה את הקמת המכון מן היסוד.

הדפסשלח לחבר הוסף תגובה
דרונט בניית אתרים
השתלמויות מורים | לימודי חינוך | תוכניות העשרה | הפרעות קשב וריכוז | עיצוב סביבה לימודית | ספרי לימוד | עזרי לימוד | מחשבים בחינוך | ציוד עזרה ראשונה | קורס עזרה ראשונה | טיפול בעזרת בעלי חיים | למידה מתוקשבת | אומנויות הבמה | הצגות לילדים | רפואה משלימה | אימון אישי לילדים | יעוץ כלכלי | טיפול בהפרעת קשב | ספרי לימוד משומשים | אבטחת טיולים | תואר ראשון בחינוך | חינוך