14/7/2024
בנק יהב
טבע מעודכן
מופ"ת
סמינר הקיבוצים 12

למידה/הוראה פעילה בהכשרת מורים בקורס "יישומי מחשב לגיל הרך" בעזרת אתר מלווה קורס

 

רקע
     
במסגרת ההכשרה להוראה במסלול לגיל הרך  במכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה מתקיים הקורס יישומי מחשב לגיל הרך (ראה נספח מס'1). מטרת הקורס הינה להקנות מיומנויות לשימוש עצמאי בטכנולוגיות מידע ותוכנה ולשילובה בתהליך ההוראה והלמידה של הסטודנט. קורס זה מועבר תוך הקפדה על שילוב גישת הוראה/ למידה – פעילה. לקורס זה נבנה אתר מלווה המאפשר לסטודנט לגלות לחקור, ולהבנות מידע ומיומנויות באופן עצמאי.

 

הקדמה

      מכללות לעובדי הוראה נלמדים נושאים רבים ומגוונים שאמורים להכין את בוגריו ליישומם בשטח, לעיתים תכופות אנו רואים כי קיים פער גדול בין מה שלמדו הסטודנטים במסגרת ההכשרה לבין היישום בשטח.

    השאלה הנשאלת היא: מדוע ?

" על הסטודנטים לעשות יותר מאשר להקשיב........ עליהם לקרוא , לכתוב , לדון , להשתתף בפתרון בעיות ........ על הסטודנטים להשתתף באופן פעיל בעשייה של ממש ובחשיבה על עשייה זו " Chickering& Gamson, 1987))

הנני מאמינה שהתשובה טמונה בשיטות ההוראה המסורתיות הנהוגות בהוראה בכלל ובהוראת מבוגרים בפרט.

אנו עדים לרוב להוראה פרונטאלית המתבססת על הרצאות סיכומים ומבחנים.

הנני מאמינה שיש לבחון את האפשרות לגוון את שיטות ההוראה כדי לקדם את הלומד לקראת ישום הנלמד.

    השימוש בשיטות הוראה פעילות ומגוונות יובילו את הלומד לחקירה וגילוי, לשאילת שאלות, לפתרון בעיות ליישום הנלמד בכיתת ההתנסות תוך משא ומתן עם העולם הפיסי והאנושי, תוך הנאה מתהליך הלמידה.

 

רקע תיאורטי

דיואי (1938) טען שבית הספר הינה מסגרת של חיים, ולא רק הכנה לחיים, למידה הינה התנסות משותפת לילדים ולמבוגרים בפתרון בעיות של ממש. לטענתו הילד הינו ייצור פעיל, המגיב לסביבתו ונהנה להתמודד עם אתגרים שהסביבה מזמנת. המורה דואג לגירויים, מכוון, מסייע, אך נקודת המוצא היא הילד. תפקידו של המורה לתווך בין עולם הילד ועולם הדעת.

פיאז'ה (1977) טען כי תפקיד החינוך איננו להקנות שליטה באמיתות מוכנות, אלא תפקידו להוביל לגילוי האמיתות ודרך השימוש בהן. הלמידה צריכה להיות תהליך פעיל, לטענתו פדגוגיה טובה צריכה לכלול הצגה של מצבים, בהם הלומד עורך ניסויים, בא במגע ישיר עם אנשים בתהליך הלמידה. התנסות ישירה כבסיס ללמידה משמעותית.

רוג'רס טען כי אדם משכיל הוא מי שלמד ללמוד, לטענתו תפקיד המורה בבית הספר הוא לסייע ללמוד בלמידתו ולא ללמדו חומר.

סולמון ופרקינס (1996) טוענים כי "רכישה של ידע איננה פעולה פשוטה וישירה של העברה, צבירה או הפנמה, אלא עיסוק פעיל של הלומד באיסוף, בהרחבה, בשחזור, בפרוש, או במינוח רחב יותר, בבנייה של ידע בעזרת חומרי הגלם של הניסיון והמידע המסופק לו"

     ליפשיץ (תשנ''ו) מנסה להגדיר את המושגים:

הוראה פעלתנית- סגנון של אינטראקציה בין מורה לתלמיד, המעורר את הלומד לפעילות שיש בה כדי להשפיע על צמיחתו הרוחנית ועל תהליכי ההתפתחות שלו. פעילות המביאה ליצירת מושגים והרחבתם, להבנת עקרונות, להבנת תופעות והקשרים שביניהן, לחקירת תופעות ופתרון בעיות. פעילות המביאה לפיתוח תהליכים רגשיים וחברתיים. הוראה המביאה את הלומד לפעילות לימודית באמצעים מגוונים ובשיטות שונות.

למידה פעילה - תהליך המוביל את הלומד לחקירה וגילוי, לשאילת שאלות ברמות שונות ולפתרון בעיות. כל זאת תוך משא ומתן עם העולם הפיסי והאנושי, והפקת הנאה מעצם התהליך, המלווה במוטיבציה פנימית ובנטילת אחריות על הלמידה. למידה פעילה היא אותה למידה, אשר תוך תהליך חוויתי מביאה את הלומד לביטוי הייחודי שבו, בהתאם לכישוריו ולסגנונו האישי, ומביאה אותו להיות לומד עצמאי וחושב רב כיוונית.

            הריסון וגלובמן , הרץ ולזרוביץ נותנים כווני יישום בלמידה פעילה:

הם טוענים שלמידה פעילה צריכה להיות מלווה ביחסים בין אישיים, שימוש במגוון של שיטות הוראה, גמישות בארגון הסביבה הלימודית, גישה דמוקרטית ביחסי סמכות וקבלת החלטות, מתן דגש על חשיבה ומיומנויות למידה  ושימוש בהערכה כמשוב ולא לצורך דירוג.

צ'רלס בונוול וג'יימס א' אייסון (1991 ) דנו בנושא– כיצד לשלב למידה פעילה במוסדות להשכלה גבוהה. הם טענו שיש לערב ולשתף את הסטודנטים באורח פעיל בתהליך הלמידה, על- ידי הכנסת שינוי בהרצאה המסורתית. הם מציעים דרכים שונות המסתמכות על מחקרים ומציעים: השתהות של שלוש פעמים במהלך ההרצאה, שיתוף הסטודנטים במהלך ההרצאה, מתן תרגיל כתיבה קצר, דיון כיתתי, עריכת שתי הרצאות קצרות וביניהן עבודה בקבוצות קטנות, עריכת הרצאות מודרכות שבהן הסטודנטים מאזינים במשך עשרים– שלושים דקות להרצאה מבלי לערוך רשימות, ולאחריה הם כותבים במשך חמש דקות את מה שהם זוכרים, את יתרת השיעור הם מעבירים בקבוצות עבודה קטנות, חקר של מיקרים, שימוש בחומרים חזותיים, משחקי תפקידים ופתרון בעיות.

 

תאור השיעור והאתר המלווה

לקורס יישומי מחשב לגיל הרך נבנה אתר מלווה, שליווה את הסטודנט בזמן השיעור ולאחריו. השיעור התקיים כשיעור פרונטאלי עם 40 סטודנטים, לכל סטודנט עמדת מחשב. השיעור נפתח בהרצאה קצרה בה מציג המרצה נושא חדש, ואו בעיה המוצגת על- ידי הסטודנטים, הנושאים שנבחרים על-ידי המרצה הם נושאים רלוונטיים לעבודתו של הסטודנט בכיתת ההתנסות, וניתנים ליישום בעזרת כלים פשוטים הנמצאים בכיתות ההתנסות. האתר מכיל מאמרים, הדרכות, אתרים, מטלות, והיצגים של המרצה ושל הסטודנטים.

בהמשך השיעור הסטודנטים מתרגלים וחוקרים את שהוצג בתחילת השיעור בעזרת מטלות, כלים ומידע המוצג באתר המלווה, והמרצה פנוי לסייע באופן פרטני, הסטודנטים יכולים להסתייע זה בזה ואו לבחור לעבוד לבד. האתר המלווה נותן לסטודנטים מאגר של כלים כדי שיוכלו באופן עצמאי לפתור בעיות לחקור ולבנות מערכי למידה לתלמידיהם.

המרצה הציג את התוכנה והאפשרויות שיש לתוכנה (הוספת תמונות, קולות, אפקטים קישורים ועוד..), התפתח דיון על האפשרויות שיש לתוכנה כדי לבנות מרכז למידה פעיל לילדים בגן, המרצה הציג מרכז למידה לילדי הגן ובו מוצגות כל האפשרויות של התוכנה. בהמשך השיעור כל סטודנט בחר נושא והחל לבנות מרכז פעילות המתאים לילדים בכיתת ההתנסות שלו, באתר המלווה הוא יכול היה למצוא דוגמאות למרכזי פעילות שנבנו על- ידי המרצה וסטודנטים, טיפים לבניית המרכז, אתרים מתאימים ועוד....
לסטודנטים ניתנה האפשרות לעבוד בזוגות או לבד, המרצה היה פנוי לעבור בין הסטודנטים להנחותם באופן אישי, בנושא הנבחר ובטכניקה לבניית המרכז.

האתר אפשר לסטודנטים להתנסות בלמידה פעילה (רלוונטיות, חקירה, התנסות, פעילות, עצמאות  ...) ולהפיק תוצרים אישיים תוך הפנמה מרבית של הנושא.

הציון הסופי ניתן לכל סטודנט על- פי אוסף של מטלות שניתנו במשך כל הקורס, הסטודנט יכול היה לתקן את המטלות לשפרם ולעצב את הציון הסופי, לכל סטודנט תיק עבודות שונה בתוכנן ודומה בעיקרון, כאן ניתנה הבחירה לפתח את הנלמד לפי נקודות עניין אישיות, ולפי רלוונטיות לנושאים הנלמדים בכיתת ההתנסות של כל סטודנט וסטודנט.

 

תוכניות לעתיד:

     קורס זה זקוק למחקר שיבדוק את מידת הפנמת הנושאים בהשוואה לקורס פרונטאלי שבו אין אתר מלווה, ומחקר שיבדוק את מידת היישום של סגנון ההוראה הפעילה בכיתות ההתנסות של הסטודנטים.

 

 

ביבליוגרפיה

-           בירנבוים, מ. (1997). חלופות בהערכת הישגים. אוניברסיטת תל- אביב: רמות.

-           בר- אל, צ. ונוימאיר, מ. (1992). מפגשים עם הפסיכולוגיה .תל- אביב: רכס.

-           גולדשטיין, א', טורניאנסקי, ב' ובלאו, ח'. (2003). סגנונות למידה של סטודנטים.

             על הגובה, 2, 24-28.

 

-           ליפשיץ, ד. (תש''נ) . הוראה- למידה בתהליך הכשרת מורים. מכללת לוינסקי המרכז להוראה –למידה פעילה.

-           מילטון, ש. וראף, ג. (עריכה תש''מ ). פיאג'ה בכיתה. תל- אביב: ספרית הפועלים.

-           סלומון, ג. ופרקינס, ד. (1996). ללמוד בארץ הפלאות - מה מחשבים באמת מציעים לחינוך? חינוך החשיבה, 8, ירושלים: מכון ברנקו וויס לטיפוח החשיבה, משרד החינוך והתרבות.

-           פיאג'ה, ג. (1992).הפסיכולוגיה של הילד. תל- אביב: ספרית הפועלים.

-           פליבל, ג. (1978 ). הפסיכולוגיה ההתפתחותית של ג'אן פיאג'ה. תל- אביב: אוצר המורה.

-           שפטיה, ל. (1989). שיטות הוראה אלטרנטיביות לקראת שיפור התהליך החינוכי בבית הספר. מכון סאולד, משרד החינוך. ירושלים.

 

 

Brent G. Wilson (ed), (1996),  Constructivist Learning Envuronments, Educational Technology Pub. ,N.J  ”Problem based learning: an instructional model and its constructivist fram work”

 

Biber . B. & Winsor C.B. (1970).  An analysis of  the gidance function. In a graduate teacher  education program , Bank Street College of Publications.                                                                 

 

Bonwell, C. C. & Eison, J. A.. (1991). Active learning: Creating excitement in the classroom. ASHE-ERIC   Higher Education Report No 1. Washington D.C.: The George Washington  University, School of  Education and Huma  Development.

נספח מס' 1

סילבוס הקורס- "יישומי מחשב לגיל הרך"

 

שם הקורס: יישומי מחשב בגיל הרך

 

פרטים מזהים:

שם המרצה: צולמן עידית

סוג הקורס: סדנא

היקף הקורס: 2 ש"ש

משך הקורס: שנתי

שנת לימודים: ג'

מסלול הקורס: גיל רך

רכיב ההכשרה: לימודי חינוך

 

תנאי קדם:

מיומנויות מחשב.

           

מטרות הקורס:

-         הכרת מושגי יסוד: שילוב מחשב בתהליך ההוראה, לומדה, יחידת הלימוד כאוסף קבצים מאורגן ועוד.

-         הסטודנט יכיר סוגים שונים של לומדות ואת המאפיינים של כל סוג מבחינת תוכן, דידקטיקה והיבטים צורניים

-         הסטודנט יכיר דרכים לשילוב המחשב בתהליך ההוראה ויתנסה ביישומן.

-         הסטודנט יפתח יכולת להערכת לומדות מבחינת איכותן והתאמתן לשילוב בתהליך ההוראה.

-         הקניית מיומנות לשימוש עצמאי בטכנולוגית המידע ושילובה בתהליך ההוראה.

 

פירוט תכני הקורס:

-          מושגי יסוד: לומדה, ארגון קבצים, טכנולוגית מידע.

-          מושגי יסוד לילדים בגן: המחשב – חלקיו ואפיונם.

-          לומדות ומושגים לפיתוח חשיבה.

-          לומדות ומשחקים המעודדות יצירתיות.

-          לומדות מותאמות למקצועות הלימוד: חשבון, קריאה והבנת הנקרא,  מדעים, חגים ומועדים.

-          תרגול ואבחון באמצעות לומדות.

-          ארגז הכלים האישי של גננת/מורה שנמצא בתפריטי המחשב בגן ובכיתה.

-          לומדות באינטרנט.

-          הוראה והערכה של לומדות מחשב.

 

דרכי ההוראה והלימוד:

-          הרצאות.

-          צפייה מודרכת.

-          הוראת עמיתים.

-          אתר מלווה קורס http://info.sakhnin.ac.il/home/home.exe/16349

 

חובות הקורס ושקלול הציון:

-           השתתפות פעילה - 10%.

-           תרגילים    - 50%.

-           עבודה מסכמת - 40%.

 

ביבליוגרפיה:

חובה:

-         זמר, ה. (1996). תכנון לימודים בעידן ממוחשב ומתוקשב. בתוך: מחשבים בחינוך, (גיליון 37), רבעון לטכנולוגיה מתקדמת בחינוך.

-          חן, ד. (1995). בין פדגוגיה וטכנולוגיה. מחשבים בחינוך, גיליון  35, 15-22.

-          משרד החינוך ותרבות. (1994). קטלוג לומדות מאושרות. האגף למדע וטכנולוגיה-אגף למחשבים בחינוך, ירושלים.

-          חטיבה, נ. (1997). מחשב בהוראה ולמידה. בתוך: קשתי, י., אריאלי, מ. ושלסקי, ש. (עורכים). לקסיקון החינוך וההוראה, תל-אביב: רמות, עמ' 264-266.

-          חן, ד. (1997). תקשוב בחינוך. בתוך: קשתי, י., אריאלי, מ. ושלסקי, ש. (עורכים). לקסיקון החינוך וההוראה. (עמ' 342-348), הוצאת רמות, תל-אביב.

-          פלד, ה. (1993). מחשב ידידותי אפור ואמנותי. סטודיו, 31, עמ' 28-31.

 

רשות

-          נחמיאס, ר' ומיודוסר ד'. (2001). שילוב אינטרנט בחינוך. עיונים בטכנולוגיה ובמדעים , 4 , 3-6 .

-          ניר עופרה. ( 1999) . השימוש במחשב בגיל הרך בתווך מבוגר או בלעדיו – לקידום פעילותם הקוגניטיבית של ילדים. דפים , 29 עמ' 76-100 .

-          ניר- גל עפרה , נור טליה. (2001). תפיסת מושג האינטרנט אצל ילדים בגיל הרך. דו''ח מחקר . ת''א : מכון מופ''ת והמכללה האקדמית לחינוך

      אחווה .

-          עידן, א. (1995). המחשב כאמצעי למהפכה בחינוך. בתוך: מחשבים בחינוך, 31.

-          קרינסקי, א. (1996). הדגם של ה"התקבלות" בהוראת הספרות, למידה בסביבה מתוקשבת. תל-אביב: מכון מופ"ת.

-          Evans, E. (Ed.) (1992). Young Readers, New Readings. Hull University.

 

 


 

הדפסשלח לחבר הוסף תגובה
השתלמויות מורים | לימודי חינוך | תוכניות העשרה | הפרעות קשב וריכוז | עיצוב סביבה לימודית | ספרי לימוד | עזרי לימוד | מחשבים בחינוך | ציוד עזרה ראשונה | קורס עזרה ראשונה | טיפול בעזרת בעלי חיים | למידה מתוקשבת | אומנויות הבמה | הצגות לילדים | רפואה משלימה | אימון אישי לילדים | יעוץ כלכלי | טיפול בהפרעת קשב | ספרי לימוד משומשים | אבטחת טיולים | תואר ראשון בחינוך | חינוך