28/5/2024
בנק יהב
טבע מעודכן
מופ"ת
סמינר הקיבוצים 12

הנהלת משרד החינוך

מרכזיה; 02-5602222

שר החינוך
02-5602330

 

סגן שר החינוך

02-5603925


מנהל כללית

מיכל כהן

02-5602242


הדוברות

02-5602710

 
חשב המשרד

02-5602420

 
יועצת משפטית

עו"ד דורית מורג

02-5603740

 
מדען ראשי

02-5602957

יו"ר המזכירות הפדגוגית

02-5602236

 
סמנכ"ל בכיר ומנהל המינהל הפדגוגי

02-5604013

סמנכ"ל ומנהל המינהל לכלכלה ותקציבים

02-5602253

סמנכ"ל ומנהל מינהל כוח אדם בהוראה, תאום ובקרה

מנחם כהן

02-5602245

 
סמנכ"ל ומנהל המינהל לעובדי הוראה

02-5603448

מנהל מינהל הפיתוח

02-5603351

 

חירום, ביטחון ובטיחות
02-5602274

 
מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומידע ויישום חופש המידע
02-5602551

מנהל מינהל החינוך הדתי

02-5604107

מינהל חברה ונוער
02-5603155

מינהל רישוי, בקרה ואכיפה
02-5601177

 
 מנהל אגף בכיר  משאבי אנוש

02-5602262

אגף בכיר קשרי חוץ ואונסקו
02-5603700

אגף בכיר מוסדות תורניים
02-5604501

אגף בכיר כוח אדם בהוראה
02-5604750

 

מנהל אגף חינוך לערבים
04-5604234

הממונה על החינוך הדרוזי

04-8632500

 
הממונה על החינוך הבדואי

02-5602881/6

חופש המידע

meyda@education.gov.il

האגף לפניות ותלונות הציבור

02-5602206/7

02-5602390

Info@education.gov.il

מרכז המידע של האגף לפניות ותלונות הציבור

1-800-250025

02-5602390
Info@education.gov.il

קו פתוח לתלמידים

1-800-222003

02-5603754
kav-patuach@education.gov.il

 

הממונה על יישום חוק זכויות התלמיד

02-5603185

02-5603159

tovabe@education.gov.il


חדר מצב לטיולים

02-6222211

02-6243774

 

"אוח" - אתר המשרד באינטרנט

owl@education.gov.il

 

אגף הבחינות 

שבטי ישראל 29 ירושלים.

02-5602489/585

פקס: 02-5602129

דאר אלקטרוני:

bechinot@education.gov.il

לנבחנים חיצוניים (אקסטרנים), בנוסף:

ilanaal@education.gov.il

ראמ"ה
03-5205503

חינוך התיישבותי
03-6898875

מנהל הטלוויזיה החינוכית
03-6415270

 

השתלמויות מורים | לימודי חינוך | תוכניות העשרה | הפרעות קשב וריכוז | עיצוב סביבה לימודית | ספרי לימוד | עזרי לימוד | מחשבים בחינוך | ציוד עזרה ראשונה | קורס עזרה ראשונה | טיפול בעזרת בעלי חיים | למידה מתוקשבת | אומנויות הבמה | הצגות לילדים | רפואה משלימה | אימון אישי לילדים | יעוץ כלכלי | טיפול בהפרעת קשב | ספרי לימוד משומשים | אבטחת טיולים | תואר ראשון בחינוך | חינוך