16/6/2024
בנק יהב
טבע מעודכן
מופ"ת
סמינר הקיבוצים 12

ירידה של 18% חלה במדדי האלימות בבתי הספר שבהם מופעלת התוכנית המערכתית לטיפול באלימות

9/06/2010
משרד החינוך מפעיל בבתי ספר תוכנית מערכתית לקידום אקלים בטוח וצמצום אלימות, המבוססת על נתוני מיצ"ב ושאלוני אח"מ - אקלים חינוכי מיטבי, ממוחשבים. התוכנית החלה ב- 500 בתי ספר והורחבה ל- 1,300 בתי ספר עם כניסתו של שר החינוך, גדעון סער, לתפקידו. התוכנית מותאמת לכל בית ספר בהתאם לתוצאות השאלונים הראשוניים. יישום התוכנית בבית הספר מלווה בהדרכה של מדריך משפ"י - השירות הפסיכולוגי-היעוצי, המתמחה בבניית תוכניות התערבות לקידום אקלים בטוח וצמצום אלימות.
ממשרד החיונך נמסר, כי לקראת סוף שנת הלימודים הנוכחית הועברו שאלונים חוזרים ב- 279 בתי ספר שהפעילו את התוכנית המערכתית. השאלונים הועברו לראשונה בבתי הספר כשעדיין לא הופעלה התוכנית, והועברו בשנית לאחר שנתיים בהן הופעלה התוכנית. הדו"חות המשווים בדקו את השינוי ברמת האלימות, בין המדידה שלפני הפעלת התוכנית לבין המדידה השנייה. בהשוואה נמצאה ירידה ממוצעת של 18% בכל מדדי האלימות: אלימות פיזית- מכות, דחיפות , שימוש בנשק, אלימות מילולית, גניבה וסחיטה. בעקבות השינוי, החל המשרד לבדוק מה היו הגורמים המשמעותיים שהובילו את בתי הספר להצלחה זו ולשם כך נשכרו שירותיו של מומחה חיצוני, ד"ר רוזינר, לביצוע מחקר איכותני בנושא זה. המחקר בחן את התהליכים הארגוניים-חינוכיים המתרחשים בעת ההתערבות, במגמה להעריך את האפקטיביות והדרכים האפשריות לשיפור התהליך. המחקר נערך ב-13 בתי"ס,בכל שכבות הגיל, המהווים מדגם מייצג של בתי ספר. המחקר התבסס על ראיונות עם 69 מנהלים, יועצות, מורות ותלמידי בתיה"ס ועל בחינת מסמכים רלוונטיים. הממצאים מאפשרים לתאר את תרבות בתי הספר שבחרו להפעיל את התכנית המערכתית, לאפיין את בתי הספר שהצליחו להפחית אלימות ולשפר את האקלים וכן להבין את התהליך המאפשר את השינוי. תוצאות המחקר העלו כי קיימים גורמים משותפים לכל בתי הספר שהפעילו את התוכנית, וכי יש גורמים נוספים המאפיינים את בתי הספר שהצליחו להוריד את רמת האלימות באופן מיוחד.
הגורמים המאפיינים בתי ספר שהצליחו במיוחד כפי שעלו במחקר:
מעורבות המנהל/ת - בכל בתי הספר שנדגמו במחקר המנהלים הם דמויות חזקות ודומיננטיות ומעורבות בתהליך. יתרה מכך, בבתי ספר בהם השינוי היה רב יותר המנהלות היו מעורבות יותר באופן אישי בתהליך התכנון ויישום השינוי.
דיאלוג מורה תלמיד וקידום שייכות - בתי"ס שעבדו לחיזוק קשר הדיאלוג בין מורה לתלמיד ופעלו לקידום תחושת השייכות של התלמידים במינונים גבוהים, בנוסף להצבת גבולות הצליחו ליצור שינוי גדול יותר.
מעורבות תלמידים והפעלתם - בבתי"ס בהם היה שינוי גדול יותר, תלמידים דיווחו על רמת מעורבות גבוהה בפעילויות בית ספריות. פעילות תלמידים בתחומים שונים יוצרת תחושת משמעות, אתגר ומטרה דבר שמפחית שימוש באלימות. מעורבות הורים - בתיה"ס שדיווחו על שינוי גדול יותר ברמת האלימות מאופיינים על ידי מעורבות ושותפות הורים בתחומי העשייה השונים בביה"ס.
הממצאים עולים בקנה אחד עם ממצאי מחקרים בעולם העוסקים בירידה ברמת האלימות בבתי הספר.
הדפסשלח לחבר
השתלמויות מורים | לימודי חינוך | תוכניות העשרה | הפרעות קשב וריכוז | עיצוב סביבה לימודית | ספרי לימוד | עזרי לימוד | מחשבים בחינוך | ציוד עזרה ראשונה | קורס עזרה ראשונה | טיפול בעזרת בעלי חיים | למידה מתוקשבת | אומנויות הבמה | הצגות לילדים | רפואה משלימה | אימון אישי לילדים | יעוץ כלכלי | טיפול בהפרעת קשב | ספרי לימוד משומשים | אבטחת טיולים | תואר ראשון בחינוך | חינוך