20/7/2024
בנק יהב
טבע מעודכן
מופ"ת
סמינר הקיבוצים 12

הראמ"ה; הפערים בהישגים בין תלמידים יוצאי אתיופיה לתלמידים האחרים עדיין גדולים

5/04/2011

הראמ"ה - הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, פרסמה השבוע ממצאים ראשוניים ממחקר שערכה. המחקר משווה בין הישגי התלמידים יוצאי אתיופיה בכיתות ה' וח' לבין הישגי התלמידים האחרים במגזר היהודי בשכבות אלו במבחני המיצ"ב. במחקר נבדקו הישגי התלמידים בבחינות באנגלית, עברית, מתמטיקה ומדע וטכנולוגיה. ההישגים נבדקו לאורך השנים תשס"ז-תש"ע. כתלמידים יוצאי אתיופיה הוגדרו תלמידים שנולדו באתיופיה או שלפחות אחד מהוריהם נולד במדינה זו. במחקר נמצא כי הישגי התלמידים יוצאי אתיופיה עדיין נמוכים במידה רבה מהישגי התלמידים האחרים בכל מקצועות המיצ"ב. נמוכים במיוחד ההישגים של תלמידים ילידי אתיופיה.
עם זאת נמצא במחקר, כי במהלך השנים שנבדקו הצטצמו הפערים בהישגים בין תלמידי כיתות ה' יוצאי אתיופיה לתלמידים האחרים בעברית ובמתמטיקה ובקרב תלמידי כיתות ח' - באנגלית.
כמו כן הושוו במחקר תשובות התלמידים יוצאי אתיופיה לתשובות התלמידים האחרים בשאלוני האקלים הבית ספרי והסביבה הפדגוגית המתקיימים במסגרת המיצ"ב. בשאלוני האקלים היו התשובות של התלמידים יוצאי אתיופיה דומות לאלו של התלמידים האחרים, למעט לגבי הערות גזעניות מצד תלמידים אחרים, שיוצאי אתיופיה סובלים מהן יותר בביה"ס. מהתשובות לשאלות הסביבה הפדגוגית עולה, כי התלמידים יוצאי אתיופיה מסתייעים פחות בשיעורים פרטיים ומשקיעים זמן רב יותר בהכנת שיעורי בית מהתלמידםי האחרים.
ממשה"ח נמסר, כי המשרד מפעיל, החל משנת הלימודים שעברה, תוכנית חומש לקידום ההישגים בלימודים של תלמידים יוצאי אתיופיה. התוכנית פועלת בשישה יישובים שבהם יש אוכלוסייה גדולה של יוצאי אתיופיה. במסגרת התוכנית ניתן לתלמידים ב-36 בתי"ס יסודיים תגבור לימודי במתמטיקה, שפה, מדעים ואנגלית. כמו כן נפתחו מרכזים לגיל הרך, שבהם מכינים את ילדי הגן והוריהם לקראת המעבר לכיתה א'. ממשה"ח נמסר, כי המשרד הקצה לתוכנית עד כה כ-20 מיליון ש"ח ויקצה לה כ-20 מיליון ש"ח נוספים בשנת הלימודים הבאה.
עוד נמסר, כי המשרד מתקצב תוכניות חינוכיות נוספות, כמו "הפרויקט הלאומי האתיופי" - שבמסגרתו מקבלים תלמידים יוצאי אתיופיה בחטיבות הביניים והתיכונים תגבור לימודי. תוכנית נוספת, הנקראת פאק"ט (
Parents and children together), מעניקה לתלמידים תגבור לימודי בעברית בתוך גני הילדים ובתיה"ס היסודיים. עוד תוכנית בשם מל"ת - מסגרת לימודית תומכת,  מעניקה תגבור לימודי לתלמידים בבתי"ס שבהם קיים רוב ליוצאי אתיופיה.
בשנים האחרונות גם מופעל מרכז היגוי, המכשיר ומלווה מגשרים הפועלים בבתי"ס שבהם ריכוז גבוה של תלמידים מאתיופיה. עבודת המגשרים מתמקדת בחיבור בין ההורים, התלמיד וביה"ס.
לדברי מנהלת האגף לקליטת תלמידים עולים במשה"ח, מאיה שריר, יש לזכור כי חלק מהתלמידים יוצאי אתיופיה מגיעים לבתיה"ס עם פערים בתחום האוריינות. לדבריה, שפת האם של תלמידים אלו היא אמהרית, אך התלמידים אינם נחשפים לקריאה וכתיבה בשפה זו. מסיבה זו מתקשים התלמידים במיוחד כאשר הם נדרשים בביה"ס להתמודד לראשונה עם קריאה וכתיבה בעברית.

 

הדפסשלח לחבר
השתלמויות מורים | לימודי חינוך | תוכניות העשרה | הפרעות קשב וריכוז | עיצוב סביבה לימודית | ספרי לימוד | עזרי לימוד | מחשבים בחינוך | ציוד עזרה ראשונה | קורס עזרה ראשונה | טיפול בעזרת בעלי חיים | למידה מתוקשבת | אומנויות הבמה | הצגות לילדים | רפואה משלימה | אימון אישי לילדים | יעוץ כלכלי | טיפול בהפרעת קשב | ספרי לימוד משומשים | אבטחת טיולים | תואר ראשון בחינוך | חינוך