25/7/2024
1 בדים
1 2 בדים
1 3 בדים
1 4  בדים

פרויקט 'שווה ללמוד' –למידה בסביבות חקר מאתגרות

 

 

 

פרויקט 'שווה ללמוד' –למידה בסביבות חקר מאתגרות
 
מחקרים מוכיחים היום כי גישות הוראה מסורתיות כבר אינן תורמות לתלמידים בתקופה בה הידע משתנה במהירות האור. אי לכך מתחילים בתי ספר שונים לקדם כיום תפיסת למידה חדשה שתאפשר גיוון המעודד חקר והנאה ותורם להגדלת מוטיבציות הלמידה של כלל התלמידים, גם אותם אלה שעד כה 'פוספסו'.
 
פרוייקט 'שווה ללמוד – למידת חקר חווייתית להזדמנות שווה בחיים' הוקם על מנת לענות בדיוק על צרכי הלמידה בשנות
ה - 2000 המאתגרות.
 
בעבור הצלחת המיזם התאחדו המובילים בתחומי החינוך, האקדמיה והעיצוב החזותי וזאת מתוך הבנה שבעבור שינוי תפיסתי חינוכי דרושה הסתכלות הוליסטית כוללת.
 
הפרויקט מתמחה בבניית סביבת לימוד חווייתית וחוקרת המעודדת מוטיבציות בקרב כלל התלמידים והצלחתו מתאפשרת באמצעות תהליך ליווי בית הספר לתקופה ארוכה של שלוש שנים החל משלב הגדרת התוכנית ועד לשלב הטמעתה המלאה.
 
בתרשים הבא ניתן להתרשם מריבוי האפיקים בהם מפתח הפרויקט את המיומנויות השונות של התלמידים.
 
 
 
הרווחים של בית הספר
כיום בעידן התפוצצות הידע בעייתם של התלמידים הולכת ומחריפה, הם הולכים ונדחקים לשולי החברה כתוצאה מהפערים שהצטברו לאורך השנים ביכולת שליטתם הנמוכה בידע. ידוע כי הידע הטכנולוגי והמדעי הולך וגדל, ומצטבר עם הזמן לכמויות עצומות. כמו כן, תחלופת הידע בתחומים השונים היא מהירה, ותלך ותעשה מהירה עם השנים. ידע שייחשב לחשוב ורלוונטי במועד אחד, ייהפך במהרה למיושן. תופעת תחלופת הידע המהירה מחייבת בחינה   מחודשת של תפיסת הידע.

בית הספר חייב לפתח תפיסה פדגוגית בה התלמיד עומד במרכז ולא חומר הלימוד על ידי שינוי משמעותי בתפיסת תפקידו של התלמיד- מתפקיד פסיבי של נענה להוראות, מבצע מטלות, לתפקיד אקטיבי של: חושב, שואל, יוזם, מעורב ואחראי באופן ישיר לתהליך למידתו.

תפיסה פיידוצנטרית זו תתרום לשינוי בדמות הבוגר היוצא משערי בית הספר  (Perkins &salomon, 1989).
בכדי להתמודד עם כמויות המידע העצומות המאפיינות את ה עידן החדש יזדקקו התלמידים למיומנויות חדשות בעיקר בשלושה תחומים:
מיומנויות למידה- צוות המורים יעסוק בעיקר בלהורות לתלמיד כיצד ללמוד, תוך יישום שיטות למידה וארגון יעיל של חומרי הלמידה.
מיומנויות של יצירת קשרי אנוש ועבודת צוות- על ידי פיתוח קבוצות לימוד או משימה.
מיומנויות של בחירה ויזמות  (סלנט, 2000; דושניק וצבר 2000).

בפרויקט זה בית הספר זוכה להדרכה מקצועית המשפיעה ע איכות ההוראה של כלל המורים, בית הספר נתרם בסביבת למידה אותנטית ומשמעותית המשפרת את חזות בית הספר, אקלים, ואסטטיקה.

בית הספר פותח את שעריו לקהילה ומהווה בית חינוך. אפקט הילה הנוצר בבית הספר ומשפיע על תהליכי הוראה/למידה גאוות יחידה והעלאת רמת הציונים של בית הספר במבחני בגרות ומיצ"ב.
 


תרומת הפרויקט לבית הספר צוות המורים ולתלמיד

התרומה לבית הספר

פיתוח תלב"ס בנושא ייחודי המבדל ומייחד את בית הספר משאר בתי הספר ויוצר מיתוג ייחודי לבית הספר.
בניית סביבת למידה אותנטית מותאמת בבית הספר.
בניית תרבות חקר בבית הספר הכוללת פיתוח מיומנויות למידה וחקר המקרינות על תהליכי הלמידה של התלמידים בכל מקצועות הלימוד.
הנגשת תהליכי חקר בכלים ממוחשבים ועידוד למידת חקר ממוחשבת.
הדרכה ופיתוח הצוות הבית ספרי בהוראת מיומנויות למידה וחקר כלים המהווים תשתית להוראה/למידה בכל המקצועות.
בניית שפה בית ספרית וגאוות יחידה.
חיבור לקהילה ולסביבה באמצעות תהליכי למידה וחקר.
קשר הדוק עם הקהילה – בית הספר מהווה מקום העצמה לקהילה.
♠  פיתוח קשרים עם  קהילות אחרות בארץ ובחו"ל.
 
התרומה לצוות המורים
פיתוח מקצועי של צוות בית הספר בהיבטי למידת חקר ופיתוח חשיבה
בניית שפה משותפת בהיבטים פדגוגיים ודיסצפלינאריים.
בניית קשר מורה תלמיד המבוסס על למידת עמיתים והנחייה אישית.
 
רווחים לתלמיד

למידה אותנטית ומשמעותית המבוססת על תחומי עניין.
העצמה אישית ומתן לגיטימציה לאופנויות למידה המותאמות לאינטליגנציות שונות.
פיתוח מיומנויות למידה המהוות בסיס ללמידה משמעותית בכל מקצועות הלימוד.
תוכנית המאפשרת לתלמיד לראות את הנושא בו זמנית ממספר נקודות מבט  לחקור אותו על פי תחומי העניין הקרובים ללבו, כתוצאה מכך נוצרת הבניית הידע בתהליך הלמידה (התיאוריה הקוסטרוקטיביסטית, ברוקס & ברוקס 1997; DOUGIAMAS, 1998).
תוצרי הלמידה יוצגו בפני צוות המורים, עמיתי הכיתה וקהילה, בדרך ובשיטה המתאימה לתלמיד באופן אישי. סוג למידה מעין זה מפתח בתלמיד את יכולות הלמידה שלו ומזמן בפניו הצלחות.
חווית למידה משמעותית והעשרת יכולותיו האינטלקטואליות של התלמיד.
שיתוף הבית והקהילה בתהליך הלמידה והחקר.
למידת עמיתים ובניית קשר מורה- תלמיד פורה.
 
 
צוות פרויקט 'שווה ללמוד'
 ד"ר ענת רביב מנהלת חברת "רביבים" יעוץ והנחיה בע"מ, וויליאם פרג'ון מנהל חברת "אפקט" המובילה מזה שנים תהליכי הוראה/למידה ותפיסה בפיתוח חשיבה ומיומנויות למידה ושמוליק וליבי חפר אומנים, מעצבים חזותיים וגרפיקאים המלווים את פיתוח סביבות הלמידה בפרויקט, יצרו שילוש עוצמתי שכבר הצליח לחולל שינויים מבורכים במערכת החינוך ובמערכת התרבות באילת וממשיך לעשות זאת באופן יצירתי ומקצועי כאחד.
 
 
ד"ר ענת רביב – חברת "רביבים" ייעוץ והנחייה בע"מ.
בעלת חברת 'רביבים ייעוץ והנחייה בע"מ המובילה בתחומה בפיתוח מערכות חינוך יישוביות והנחיית צוותים במגוון היבטים בתחום דרכי הוראה למידה והערכה.  ד"ר ענת רביב בעלת ידע וניסיון של 30 שנה במערכת החינוך מביאה את כל הידע והניסיון העשיר שצברה לאורך השנים במגוון מחקרים, סדנאות ותוכניות התערבות בארגונים ובמוסדות שונים לרבות משרד החינוך, אל תוך פרויקט 'שווה ללמוד'.
 
פרויקטים בולטים בראשם עמדה: בשנים האחרונות שמשה כיועצת ארגונית וסיפקה מתן שרותי פיתוח ומחקר עבור: קרן אבי חי, עמותת תפוח, עיריית נצרת עילית, אגף החינוך במרום הגליל, תמרה,חצור, אשקלון ועוד.  שותפה להערכת פרויקטים של משרד החינוך, הסוכנות היהודית ושותפות 2000 באזור הגליל ונצרת. חלק מהפרויקטים הוצגו בכנסים בינלאומיים ופורסמו בירחונים מקצועיים ברחבי העולם.
 
השכלה ותפקידים: Ph.d בחינוך- בתחום אסטרטגיות למידה והערכה על פי תפיסת הל"ה, מנכ"ל חברת רביבים ייעוץ והנחייה בע"מ, מרצה במכללת תל-חי בחוג לחינוך ושירותי אנוש( מרצה מצטיינת לשנה"ל תשע"א), יועצת אקדמית באגפי חינוך של במחוז הצפון, מנהלת מחקרים בעבור גופים שונים בתחומי חינוך, שינוי חברתי מלכ"רים ועוד.

 

 

 

 

 

 

שלח דואר
הראה טלפון

השתלמויות מורים | לימודי חינוך | תוכניות העשרה | הפרעות קשב וריכוז | עיצוב סביבה לימודית | ספרי לימוד | עזרי לימוד | מחשבים בחינוך | ציוד עזרה ראשונה | קורס עזרה ראשונה | טיפול בעזרת בעלי חיים | למידה מתוקשבת | אומנויות הבמה | הצגות לילדים | רפואה משלימה | אימון אישי לילדים | יעוץ כלכלי | טיפול בהפרעת קשב | ספרי לימוד משומשים | אבטחת טיולים | תואר ראשון בחינוך | חינוך