19/6/2024
סמינר הקיבוצים - מכללות ואוניברסיטאות
סמינר הקיבוצים - מכללות ואוניברסיטאות
סמינר הקיבוצים - מכללות ואוניברסיטאות
סמינר הקיבוצים - מכללות ואוניברסיטאות

מכון שכטר למדעי היהדותמכון שכטר למדעי היהדות
הינו מוסד אקדמי ישראלי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ומוסמך להעניק תואר שני -M.A  ביהדות.

המכון מציע תוכנית רב תחומית ייחודית  במדעי היהדות המשלבת לימוד מקורות יהדות תוך שימת דגש על משמעותם ויישומם בחיים המודרניים.

תכנית הלימודים  כוללת מגוון רחב של תחומים מרתקים לתואר שני במדעי היהדות ומיועדת למחנכים מורים, רכזי מקצוע, עובדים סוציאליים, מפקחים, מנהלי בית ספר ומתנ"סים ולכל אדם אשר מעוניין להעמיק את ידיעותיו במדעי היהדות ובתרבות ישראל.

תכנית הלימודים כוללת את תחומי הלימוד הבאים: מקרא, תלמוד והלכה, מדרש ואגדה, מחשבת ישראל, תולדות עם ישראל, לימודי ארץ ישראל: תרבות ומרחב, לימודי האישה והיהדות, האמנויות ביהדות, חינוך יהודי, חינוך חברתי, לימודי משפחה וקהילה, יהדות זמננו, יהדות ספרד וארצות האסלאם וספרות עברית ויהודית.

היתרונות שלנו:
• יום לימודים מרוכז במשך שנתיים או שלוש
• מלגה ייחודית הניתנת לסטודנטים בשנת הלימודים הראשונה*
• מלגות הצטיינות*
• מלגות מיוחדות לעובדי הוראה בעיירות הפיתוח*.
• הלימודים במכון שכטר מוכרים לצורכי גמולים מקצועיים על ידי משרד החינוך
• ניתן לשמוע קורסים בודדים במעמד של שומע חופשי  לצורך גמול השתלמויות
• קמפוס חדש ומרווח, הגעה נוחה  וחניה במקום בשפע.

*תקף לשנת הלימודים הקרובה בכפוף לתקנון.

מקרא
לימודי המקרא מכוונים להביא את התלמידים להבנת הצורות השונות של הספרות המקראית לפי הקשרן הספרותי וההיסטורי, לעודד פיתוח גישה ביקורתית וכן מסורתית אל הטקסט, ולבחון את תפקיד המקרא בלימודי היהדות ואת משמעותו כמשאב חינוכי. יש לשאוף ללמוד מגוון רחב של קורסים: תרגילי טקסט, קורסי חתך, קורסי נושא, וקורסים בפרשנות המקרא. כל מתמחה במקרא כתחום ראשי יתבקש ללמוד לפחות סמינריון מתקדם אחד במקרא במשך לימודיו.

תלמוד והלכה
ספרות התלמוד וההלכה היא אחת מהיצירות המרכזיות של העם היהודי המקרינה השפעה על החיים היהודיים בכל הזמנים. מטרת הלימוד בתחום היא להקנות לתלמידים כלים שיאפשרו להם לעיין בספרות התלמוד וההלכה בצורה מעמיקה וביקורתית. תוכנית הלימודים מתקדמת ממבואות לתרגילים בתלמוד, בספרות הפוסקים ובספרות התשובות לסמינרים בסוגיות אקטואליות כגון החינוך בספרות הרבנית, מעמד האשה בהלכה ורפואה והלכה.

מדרש ואגדה
ספרות האגדה של חז"ל מבטאת עולם רעיוני עשיר ומשקפת ערכי יסוד בעולמם של החכמים. המפגש בין עולם רעיוני זה ובין העיון המעמיק במקרא מוצא את ביטויו בצורות המדרש. מטרת הלימוד בתחום זה לחשוף את התלמידים למגוון הצורות הספרותיות ולדרכי הלימוד והעיון הכלולים בספרות המדרש והאגדה של חז"ל, ולהקנות להם כלים שיאפשרו קריאה מעמיקה וביקורתית בספרות זו. תוכנית הלימודים מפגישה את התלמידים עם חיבורים שונים, עם צורות ספרותיות מגוונות ודרכי ניתוחן, ועם נושאים ובעיות שהעסיקו את החכמים במאות הראשונות לספירה.

מחשבת ישראל
מטרת הלימודים במחשבת ישראל, היא לפתח אצל התלמידים התמצאות ביצירות המופת של המחשבה היהודית לדורותיה, ולהקנות להם כלים ומיומנויות לניתוח מקורותיה. כמו כן, נועד תחום זה לשפר את יכולת התלמידים לדון בבעיות דתיות, קיומיות, ותרבותיות המעסיקות את המחשבה היהודית בימינו. במסגרת זו יושם דגש על הזיקה הקיימת לאורך כל התקופות בין מחשבת ישראל לבין מחשבת העמים, ובין הרעיונות ודפוסי החשיבה המאפיינים את המחשבה היהודית בזמן מסויים לבין המציאות ההיסטורית באותה תקופה.

תולדות עם ישראל
מטרת הלימוד בתחום זה היא להפגיש את התלמידים עם תולדות עם ישראל מתוך גישה ביקורתית. מטרה נוספת היא להבחין בין השיטות השונות של חקר וכתיבת ההיסטוריה ולעמוד על מאפייניהם. התוכנית מציעה מבחר של קורסים בתקופות השונות.
לימודי ארץ ישראל: תרבות ומרחב
תוכנית זו מיועדת לאלה אשר עיסוקם המקצועי קשור בלימודי ארץ ישראל, תולדותיה ותרבויותיה וכן לכל המעוניינים להעמיק את ידיעותיהם בלימוד היצירה התרבותית, הרב-לאומית והרב-גונית שבמרכזה ארץ ישראל. יתקבלו בעלי תואר ראשון באחד התחומים הקשורים בלימודי ארץ ישראל (גיאוגרפיה, היסטוריה, ארכיאולוגיה, לימודי ארץ ישראל, מקרא וכדומה).

לימודי האשה והיהדות
חוגים ותוכניות ללימודי האשה הקיימים באוניברסיטאות בארץ בדרך כלל חסרים דגש מיוחד על היהדות. זאת התוכנית הראשונה בארץ המציעה תואר שני במדעי היהדות עם תחום התמחות בלימודי האשה והיהדות.

האמנויות ביהדות
בניסיון להבין את מהותה של ההוויה היהודית מול החוויה היצירתית ייחשפו הסטודנטים למגוון של קורסים העוסקים בחיבורים שבין האמנות הפלסטית והיהדות, המוסיקה, המבע הקולנועי, התיאטרון ומקצועות היהדות.
הלימוד, העיון והצפייה ילוו בחוויה יצירתית במסגרת של סדנאות כגון סדנא בבית האמן בשיטת "מדרש במו ידיך" - וסדנא חווייתית במוזיקה היהודית.
מטרת מסלול הלימודים של תחום זה היא להנחיל הערכה לכוח היצירתי הרב הטמון בחיבור שבין מקצועות היהדות ותחומי האמנויות השונים ולהקנות כלי עזר לשילוב מעין זה בתחומי ההוראה והחינוך, הלימוד וההעשרה הכללית.

יהדות ספרד וארצות האסלאם
לימודי תחום זה יפגישו את הסטודנטים עם העולמות המגוונים שהתפתחו בקהילה היהודית הספרדית, בעולמם של מגורשי ספרד וכן בקהילות היהודיות בארצות האסלאם בימי הביניים ובעת החדשה. הלימודים בתחום זה יהיו בעלי אופי רב - תחומי - הם יתבססו על קורסי חובה שיאפשרו לסטודנטים להתוודע לחוויה ההיסטורית ולמעגל החיים היהודי בקהילות אלו. בנוסף, יתווספו עליהם מגוון קורסי בחירה בתחומי ההיסטוריה היהודית, מחשבת ישראל, הספרות, ההלכה, האמנות, המגדר ועוד.

יהדות זמננו
מטרת הלימודים בתחום היא לחשוף את הסטודנטים למגוון פניה של החוויה היהודית מראשית המאה העשרים ועד ימינו ולאתגרים שחוויה זו העמידה ומוסיפה להעמיד בפני העולם היהודי.
בתקופה זו התרחשו מספר אירועים שעיצבו מחדש את העולם היהודי: תהליכי משבר והתחדשות בקרב היהודים בעולם הישן (באירופה בארצות והאסלאם), השמדת המרכזים היהודים באירופה בשואה וכן עלייתן של קהילות חדשות בראשן שני המרכזים החדשים בישראל ובארה"ב. תמורות מעצבות אלו הולידו שאלות חדשות בתחומי האמונה, ההלכה, החברה, התרבות והפוליטיקה היהודית.
הלימודים בתחום יהדות זמננו יהיו בעלי אופי רב תחומי – הן בתחומי הדעת (דיסציפלינות) והן בתכני הלימוד. הם ישלבו בין עיון היסטורי בהיבטים המרכזיים של החוויה היהודית במאה השנים האחרונות לבין קורסים במחשבת ישראל ובתחומי דעת נוספים. בכך יתוודעו הלומדים לדרכי ההתמודדות המגוונות של היהודים עם מציאות חדשה זו.

ספרות עברית ויהודית
העם היהודי כונה 'עם הספר', ואכן הספר, וההבעה האמנותית המילולית על גווניה הרבים, מלווים את העם היהודי במשך כל תולדותיו. תחום הלימודים המוצע בספרות עברית ויהודית במכון שכטר מתמקד  ביצירה הכתובה הרב-גונית של יהודים בשפה העברית ובשפות אחרות (ביניהן יידיש, לאדינו ואנגלית), עם דגש על העת החדשה. מטרתו היא לאפשר היכרות עמוקה בגווני ההבעה השונים של יהודים והשפעתן של הבעות אלה על הספרות היהודית בת-זמננו. הקו המנחה את התחום, המכוון את מבחר החיבורים והקורסים הנלמדים בו, הוא הבנת היצירה הספרותית כמשקפת את השאלות הקיומיות של היהודים במשך הדורות ואת חיפוש זהותם הייחודית והשתלבותם בין העמים.
בהתאם למטרות אלה, יושם דגש על הקשרים האינטר-טקסטואליים בין יצירות מודרניות ובין יצירות מופת בעלות השפעה מיוחדת במשך הדורות. העיון הספרותי ייעשה תוך נקודות השקה לתחומים אחרים הנלמדים במכון שכטר. לכן יילמדו מוטיבים וז'אנרים ספרותיים בעלי עניין לצד זרמים מחשבתיים, היסטוריים, חברתיים ואסתטיים שהשפיעו על אופני היצירה הספרותית היהודית ועל תכניה בעת החדשה. קורסי הבחירה ייבחרו, בין השאר, מתוך מבחר הקורסים של התחומים האחרים במכון שכטר.

חינוך יהודי
ההתמודדות עם האתגר של החינוך היהודי במדינה יהודית ודמוקרטית מעסיקה את העם היהודי למעלה ממאה שנה. הקורסים בתחום הזה יפגיש את הסטודנטים עם סוגיות מרכזיות בהתמודדות זאת: זהות יהודית-ישראלית, חינוך לערכים, חזון בחינוך יהודי, תוכניות לימודים ואידיאולוגיות, מגדר בחינוך יהודי, תולדות החינוך היהודי, פילוסופיה של החינוך, ועוד.

חינוך חברתי
האתגר של חינוך לערכים מעלה שאלות רבות וגם מחלוקות. תחום זה מיועד לאלו אשר עוסקים בחינוך חברתי/ערכי ובלתי פורמאלי, המעוניינים להרחיב את ידיעותיהם בתחום זה, בשילוב מדעי היהדות, ולמצוא דרכים לשלב בין שני התחומים בעבודתם.

לימודי משפחה וקהילה
המשפחה והקהילה הם שני מבני יסוד חברתיים הממלאים תפקיד מרכזי ברמה האוניברסלית, בתרבות המערבית ובעולם היהודי בפרט. במסגרת לימודי התחום נבחן את מעמדו של הפרט אל מול מבנים אלה בפתחה של המאה ה-21, דור האינטרנט והגלובליזציה, עידן המעמיד את מושגי הזהות הקולקטיבית המוכרים לנו במבחן.
התוכנית פותחת צוהר גם אל עולם הקהילה והמשפחה היהודית. נעיין בשאלת אופיין וייחודן של הקהילה והמשפחה הישראלית והיהודית - בערכים ובהגות, במסורות ובדרכי ההתמודדות הטיפוסיות להן. עיון זה יתבסס על מגוון של מקורות החל מן המקורות היהודים הקלאסיים וכלה במקורות ישראלים ותיאוריות עכשוויות. 


ימי ייעוץ:


 

6.7.12 – יום ו' – 10:00-13:00

 

17.7.12 – יום ג'  - 14:00-17:00

 

26.7.12 – יום ה'-  14:00-17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

שלח דואר
הראה טלפון
שם איש קשר: לחצו על כפתור שלח דואר ונחזור אליכם בהקדם - מכון שכטר למדעי היהדות

השתלמויות מורים | לימודי חינוך | תוכניות העשרה | הפרעות קשב וריכוז | עיצוב סביבה לימודית | ספרי לימוד | עזרי לימוד | מחשבים בחינוך | ציוד עזרה ראשונה | קורס עזרה ראשונה | טיפול בעזרת בעלי חיים | למידה מתוקשבת | אומנויות הבמה | הצגות לילדים | רפואה משלימה | אימון אישי לילדים | יעוץ כלכלי | טיפול בהפרעת קשב | ספרי לימוד משומשים | אבטחת טיולים | תואר ראשון בחינוך | חינוך