17/10/2017

גורדון, המכללה האקדמית לחינוך בחיפה 

מי אנחנו?

גורדון, המכללה האקדמית לחינוך, הוא מוסד אקדמי המכשיר מורים ומעניק תארים אקדמיים המוכרים ע"י המועצה להשכלה גבוהה: תואר אקדמי ראשון B.Ed.+תעודת הוראה (כפל תואר) ותואר שני M.Ed.. כמו כן, מקיימת המכללה מכינה קדם אקדמית ייעודית.

למכללת גורדון מוניטין של 57 שנות איכות ומצויינות.

על סגל ההוראה במכללה נמנים רבים מבכירי אנשי החינוך בחיפה ובצפון הארץ. חלק לא מבוטל מבוגרי המכללה עוסק, בצד עבודתו החינוכית, גם בתפקידי מפתח במערכת החינוך, כגון: ריכוז מקצוע, הדרכת מורים עמיתים, ניהול ופיקוח על בתי ספר. אחרים פנו לקריירה עצמאית, הקימו גנים פרטיים, פתחו מכונים לאבחון דידקטי ועוד.

 

היכן אנו ממוקמים?

מכללת גורדון היא קמפוס עירוני הממוקם בכרמל הצרפתי בחיפה. המכללה נמצאת במקום מרכזי בחיפה, בין מרכז הכרמל לחוף הים. מהמכללה נשקף נוף מרהיב עין של מורדות הכרמל וחוף הים.

 


חזון המכללה

מכללת גורדון שואפת להכשיר מורים-מחנכים ומנהיגים מובילי חידושים בהוראה ובחינוך המגלים מעורבות בקהילה. ברוח זו מדגישה המכללה מצוינות אקדמית והבניית ידע פרופסיונאלי המתבסס על תיאוריות עדכניות ועל שילוב טכנולוגיות מתקדמות והתנסויות בהוראה.

 

המכללה מציבה את הלומד במרכז העשייה החינוכית, תוך מתן כבוד לשונות ולרב תרבותיות ותוך הקניית ערכים יהודיים והומניסטיים המהווים תשתית לפיתוח מודל התייחסות אישית. היא מכשירה את בוגריה ללמידה עצמאית לאורך החיים ולתפיסת העשייה החינוכית כייעוד ושליחות.

 

 

תואר שני .M.Ed

במכללת גורדון קיימות שלוש תכניות לתואר שני המתאימות לבעלי תואר אקדמי ותעודת הוראה.

 

א. הוראה ולמידה: פיתוח סגל לתפקידי הדרכה*

תכנית זו מיועדת למורים ולגננות בעלי תואר ראשון, שרכשו ניסיון בעבודה חינוכית ומעוניינים לעסוק בהנחיית צוותי הוראה והדרכת מורים. מטרת הלימודים היא להרחיב ולהעמיק את הידע ואת ההבנה בתהליכי הוראה ולמידה באמצעות לימודים אקדמיים מתקדמים שיאפשרו קידום מקצועי. תוכנית הלימודים תסייע למשתתפיה לפתח תובנות עשירות ומורכבות יותר על עבודתם החינוכית היום יומית ותכשיר אותם לתפקד כסוכני שינוי. מצופה שבוגרי התוכנית ישפיעו על התרבות הבית ספרית וישתלבו במערכת החינוך בתפקידי הדרכה והנחייה.

 

ב. ניהול וארגון מערכות חינוך**

תכנית זו מיועדת למורים ולגננות בעלי תואר ראשון, המתעתדים לשמש כמנהיגים בית ספריים או בניהול מערכות חינוך.

התוכנית תקנה הכשרה אקדמית ברמת תואר שני ותפתח יכולת להנהגה ולניהול של בתי ספר וארגוני חינוך אפקטיביים הפועלים בסביבה מתפתחת ומשתנה.

תהליכי ההוראה יתמקדו בפיתוח יכולת מנהיגותית, ידע פדגוגי וכישורי ניהול וארגון.

תוכנית הלימודים משלבת בין גישה עיונית - מחקרית עדכנית לבין גישה יישומית מעשית ומעניקה למשתתפים כלים ומיומנויות בקבלת החלטות ובהובלת שינויים.

 

תהליכי הלמידה בתוכניות אלו מתבססים על מגוון דרכי הוראה: הרצאות ותרגילים, דיונים בסמינרים, למידה עצמאית, התנסויות וסדנאות, סימולציות, כתיבת תלקיט וכד'. אנו מאמינים שדרכי הוראה אלה הן בעלות כוח מפתח ומעצב, ויסייעו לבוגר לגבש זהות מנהיגותית.

 

ג. חינוך משלב**

תמורות חברתיות, פילוסופיות וערכיות קידמו את רעיון שילובם של תלמידים ממגוון שונויות, ובכללם תלמידים מקבוצות אתניות שונות, בעלי צרכים מיוחדים ומגזרים שונים. שילובם של תלמידים אלה יצר מציאות חינוכית המקשה על מחנכים, ללא הכשרה מתאימה, לתפקד בכיתותיהם. לאור הקשיים הללו עולה צורך להכשרת מורים מומחים לשילוב, מתוך אמונה שעל כל מורה החובה ללמד כל אחד וכל יחיד.

  

תנאי קבלה

1. בעלי תואר ראשון (.B.Ed, .B.Aאו .B.Sc) ממוסד אקדמי מוכר

2. ציון ממוצע 80 לפחות בתואר ראשון

3. תעודת הוראה

4. ניסיון של שלוש שנים לפחות בהוראה

5. בעלי מיומנויות מחשב

6. סיום בהצלחה של קורס "אנגלית מתקדמים 2" בלימודי התואר הראשון

7. עמידה בראיון קבלה***

 

* ניתן אישור המל"ג להענקת התואר

** ניתן אישור המל"ג לפתיחת התוכנית

*** לראיון קבלה יזומנו רק מועמדים שיימצאו מתאימים ללימודי תואר שני עפ"י שיקולי הוועדה

 

 

 

לימודים לתואר אקדמי  - בוגר בחינוך B.Ed

גורדון היא מכללה אקדמית להכשרת מורים וגננות המעניקה תואר .B.Edבאישור המועצה להשכלה גבוהה. התואר המוענק הינו תואר ראשון, המאפשר כניסה ללימודי תואר שני באוניברסיטאות ובמכללות אקדמיות, כמקובל במעבר בין מוסדות אקדמיים.

משך הלימודים במכללה לקראת תואר ראשון ותעודת הוראה הוא ארבע שנים. 

החל משנת הלימודים הראשונה מתנסה הסטודנט בדרכי הוראה מגוונות ומתפתח כמנהיג חינוכי.

 

מבנה הלימודים

1. לימודי חינוך והוראה

2. לימודים בחוגים הדיסציפלינאריים

3. לימודי יסוד והעשרה

 

1.   לימודי חינוך והוראה:  תוכנית הלימודים כוללת:

1.1. לימודים עיוניים ( פסיכולוגיה, סוציולוגיה, פיתוח חשיבה וכו')

1.2. פדגוגיה ומתודיקה (יסודות בלמידה ובהוראה, אסטרטגיות הוראה)

1.3. התנסות בהוראה (אימוני הוראה) שנה א'- בסמסטר ב' ובשנים ב' ג' כל השנה

 

2. לימודים בחוגים הדיסציפלינאריים: הלימודים מתקיימים במתכונת דו- חוגית: על הסטודנט לבחור בשני חוגים. הלימודים בחוג לאנגלית ובמסלול הגן הם חד-חוגיים בלבד.

 

3. לימודי יסוד והעשרה: כתיבה אקדמית, הוראה ולמידה בסביבה מתוקשבת, לשון, חג ומועד ואנגלית לרמת פטור.

 

היקף הלימודים

לשם השלמת הלימודים לתואר ולתעודת הוראה חייב הסטודנט לצבור 95 ש"ש לפי הפירוט הבא:

 

שני חוגים (26 ש"ש לכל חוג)          52 ש"ש

לימודי חינוך והוראה                     21 ש"ש

התנסות בהוראה                         14 ש"ש

לימודי יסוד והעשרה                     8  ש"ש

סה"כ                                       95 ש"ש

 

במסלול הגן ובחוג לאנגלית חלוקת השעות שונה. היקף השעות - 95 ש"ש

 

מלגות לימודים

* מלגות לבעלי נתוני פתיחה מצוינים

* מלגות "איכות": מלגה בגובה 2,000 ₪ לבעלי ציון פסיכומטרי 525 ומעלה שאינם זכאים לקבלת מלגה נוספת ממשה"ח או מהמכללה ושעומדים בכל תנאי הקבלה למכללה.

* מלגת פר"ח: השתתפות בפרויקט פר"ח, פרויקט חונכות תלמידים, בהיקף של 4 שעות שבועיות, מקנה מלגה בשיעור של כמחצית משכר הלימוד.

* מלגות מותנות - משרד החינוך - (בהתאם להנחיות המשרד במהלך שנה"ל). סטודנטים הלומדים במכללות לחינוך זכאים למלגה מותנית ממשה"ח. המלגה הופכת למענק לאחר שהסטודנט עובד במערכת החינוך שנה אחת תמורת שנת מלגה. (עבודה תמורת שכר מלא). אם יחליט הסטודנט שלא לעבוד במערכת החינוך יהיה עליו להחזיר את ההלוואה (בתשלומים חודשיים) רק לאחר תום הלימודים. המלגות מיועדות לסטודנטים הלומדים בהתמחויות נבחרות במסלול ביה"ס היסודי (ע"פ קריטריוני משה"ח).

התחייבות הסטודנט לעבוד בהוראה – שנת עבודה בהוראה לכל שנת הלוואה מותנית. גובה המלגה: 3,000- 5,400 ₪.

בפתיחת שנה"ל יתפרסמו באתר המכללה הטפסים לבקשת המלגה.

אישור קבלת המלגה וגובה המלגות נקבעים ע"י משרד החינוך.

* מלגות למצטיינים - יינתנו בכל שנה לבעלי הציון הממוצע הגבוה בכל מסלול/התמחות. גובה המלגה 2,500 ₪.

* מלגות "אמץ לוחם"  לסטודנטים בעלי תעודת לוחם מצה"ל.

* מלגה מטעם קרן גרוס לחיילים משוחררים.

* מלגת קרן אייסף.

* מלגות עיריית חיפה: סטודנטים תושבי חיפה בלומדים במכללה זכאים להגיש בקשה למלגות ייחודיות מטעם העיר חיפה.


השתלמויות סמסטר ב' וקיץ

 

אמנות ככלי טיפולי (סמסטר ב')

 

קלפים טיפוליים (סמסטר ב')

 

חינוך לסובלנות – הכרת העדות הנוצריות בארץ הקודש (קיץ).

 

פגיעות מיניות – התמודדות ומניעה – הדינמיקה של מערכות יחסים אלימות במעגלי החיים (קיץ).

 

קידום שותפות מורים – הורים (קיץ).

 

העם היהודי בתפוצות – מורשת קהילות ישראל (קיץ)

 

תאטרון פלייבק – עבודה חינוכית באמצעות תאטרון (קיץ).

 

חבורת זמר – אליה ניתן להצטרף גם כעת.

     

 

 

 

 

 

נפתחה ההרשמה לאקדמאים ממגוון תחומי הדעת
תכנית מואצת להכשרת אקדמאים לגננים/ות

 

האקדמית גורדון

"האקדמית גורדון" מכירה בצורך הלאומי להכשיר גננים/ות באופן מיידי.

בעקבות החלטת הממשלה על החלת חוק חינוך חובה חינם לגילאי 4-3.

נאמנים לגישה זו, בעקבות פניית משרד החינוך  להצטרפות המכללות להכשרת עובדי הוראה לתכנית מואצת לגננים/ות, להלן הצעתנו לאקדמאים איכותיים בעלי תארים אקדמיים ממגוון תחומי הדעת:

 

התכנית כוללתקורסי תשתית אקדמיים ומעשיים אשר יציידו את הסטודנטים בתיאוריות ובכלים להתחלה מיטבית של ההוראה בגנים בהתאם לצרכי המערכת החינוכית ועל פי החלטת מפקחות גני הילדים במחוזות השונים.

 

תהליך המיון:

בהתאם להנחיות האגף להכשרת עובדי הוראה והאגף לחינוך קדם יסודי, תהליך המיון לתכנית יתבצע בשיתוף הפיקוח על גני הילדים במחוז חיפה.
בשלב ראשון יקבלו המועמדים  ייעוץ אקדמי מבעלי תפקידים במכללה[1] , ייבחנו נתוני הקבלה ותאושר  התאמתן ללימודים בתכנית המואצת.בשלב שני יתקיים ראיון אישי על ידי גב' רחל טרזי, מרכזת הפיקוח על גני הילדים במחוז חיפה,  לאישור קבלת המועמדים לתכנית המואצת.

 

על פי הנחיות משרד החינוך, לא יוכלו להשתלב בתכנית זו מורים בפועל העובדים במערכת החינוך בשלוש השנים האחרונות.

 

מבנה התכנית בסמסטר המואץ

 

לימודים עיוניים:
שלושה ימי לימוד (א' ו- ד'  אחה"צ, ו' בוקר).

התנסות בהוראה: שני ימי התנסות בהלימה לימי העבודה של הגננות המאמנות וימי ההדרכה של המדריכה הפדגוגית.

 

 

משך התכנית:

התכנית תחל בסמסטר מואץ החל מיום א' 22.4.12 עד ליום ו' 3.8.12

ותמשך בשנת הלימודים  תשע"ג, בהתאם למתווה ההכשרה להוראה (מתווה אריאב), שאושר ע"י המל"ג:

ימים א', ג', ד', ה' 19:45-15:05. יום התנסות נוסף בגן (לא במקום העבודה) 14:00-8:00.

 

שכר-לימוד:

המתקבלים לתוכנית יוכלו לקבל הלוואה מותנית בגובה 11,500 ₪, באמצעות בנק דיסקונט.

בתום 4 שנות עבודה במערכת תהפוך מחצית ההלוואה המותנית (5,750 ש"ח) למענק.

המחצית הנותרת תוחזר לבנק בתשלומים נוחים.

 

 

 

הרשמה בטל': 04-8590168 (גב' ורד ישראלי)

 

 

חדש בגורדון!!!

קורס גישור

במסלול הכשרה מקצועית המקנה לך כלי מעשי שהוא גם דרך חיים.

קורס הגישור הבסיסי פותח לך חלון אל עולם הגישור ומביא אותך במגע ראשוני עם מיומנויות הגישור.

CMS– "מערכות ניהול קונפליקטים" הינו אחד המרכזים המובילים בישראל בגישור .

משתתפי הקורס ילמדו ליישם את הגישור במסגרת העבודה, במסגרת המשפחה ובחיי היום יום.

בתום הקורס תוענק תעודת בוגר/ת קורס גישור בסיסי.

 

אם אתם -  מעוניינים ללמוד לנהל משא– ומתן באופן מקצועי.

אם אתם -  מעוניינים ללמוד לפתור בעיות בדרך של דיאלוג והידברות.

אם אתם -  מאמינים כי איכות החיים תלויה בהקשבה, הבנה,  בהתחשבות ובכבוד הדדי.

אם אתם -  בעלי חזון של חברה רב תרבותית שחבריה בעלי יכולת בניית הסכמות.

אם אתם - מעוניינים לפנות שבוע מרוכז בתחילת אוגוסט כדי ללמוד גישור

אז...

אתם מוזמנים להגיש מועמדות לקורס גישור


מטרות הפרויקט
:

* טיפוח מנהיגים והכשרתם לפתור סכסוכים תוך שימוש בכלים גישוריים .

* הטמעת תרבות הגישור כמודל לפתרון קונפליקטים העולים במגוון מישורי חיים :עבודה , משפחה , קהילה , חינוך ועוד...

* פתיחת ערוצי הידברות לתקשורת בין-אישית בונה לחיי הפרט בטווח הקרוב.

* פיתוחה של חברה מתוקנת בעלת יכולת לבניית הסכמות בחברה רב תרבותית בטווח הרחוק.

מבנה הפעילות:

* הקורס יערך במכללת גורדון , חיפה

* מועד קיום הקורס הוא מה29/7- 3/8 כולל

* שעות הלימוד הם א'-ה' -8:00 - 17:30 וביום שישי - 8:00 - 13:00

* השתתפות פעילה בכל פעילויות הקורס (סימולציות, תרגילים) - חובה!

* למעוניינים להמשיך ולהתפתח בתחום זה, בתום הקורס תינתן אפשרות להירשם לקורס התנסות מעשי בגישור (פרקטיקום) המתקיים בבתי המשפט וכן לקורסי המשך נוספים כגון : גישור קהילתי , גישור משפחתי, גישור פנים ארגוני וגישור בחינוך .

 

משך הקורס

סה"כ 60 שעות אקדמאיות.

  

פרקטיקום  - קורס התנסות מעשית בגישור
בסיום הקורס תעמיד חברת CMS, בפני המסיימים המתאימים בלבד, אפשרות להמשיך לקורס התנסות מעשית בגישור. מנחי הפרקטיקום הנם מגשרים בכירים בעלי ניסיון רב. ההשתתפות בקורס היא על בסיס מקום פנוי, מותנית בהמלצת צוות ההדרכה של הקורס הבסיסי, וכפופה להנחיות הנהלת בתי המשפט.

 

רקע כללי לגבי עו"ד יובל גיל מנחה הקורס

עו"ד יובל גיל. מורה זן, מגשר משפחה ועסקי. יובל עומד בראש CMS– מרכז גישור המתמחה בגישור בסביבה ארגונית. מאמן מגשרים משנת 1999 ויועץ מוסמך לגישור ארגוני. ליובל הכשרה נרחבת בתחום הגישור וניסיון של מאות תיקי גישור. יובל מוביל תהליכי הטמעה של הגישור בארגונים ציבוריים, בחברות עסקיות ובמערכת החינוך.

 

עלות הקורס
2200 ₪ + 100 ₪ דמי הרשמה (שלא יוחזרו).

 

הימים שבהם יתקיים הקורס
ימי א' - ה' - 29/7/12- 3/8/12
, 8:00- 17:30
יום ו' - 8:00 - 13:00למידע נוסף על הקורס - לחצו
 


חדש בגורדון!!!

קורס תקשורת בין תרבותית - נשות חינוך כחלוצות של דיאלוג

 

30/7/12- 8/8/12

האקדמית לחינוך גורדון בשיתוף עם כפר רעות סדאקה

 

שם המנחות:
רימונדה מנסור, מנחת קבוצות, יועצת חינוכית

רויטל יונאי, מנחת קבוצות, פסיכותרפיסטית הוליסטית


מספר שעות: 56 שעות -2 ש"ש


סוג הקורס: הרצאות +סדנאות


דרישות קדם: אין.

 

מטרות: העצמת המורות כסוכנות חיברות ושינוי חברתי. המפגש יהווה הזדמנות עבור המשתתפות לביטוי  של מחשבות ורגשות – בהיותן נשים המשתייכות לשני לאומים שונים, להעמקת המודעות לתהליכים המתרחשים בחברה הישראלית, ולחידוד הבנת זהותן המגדרית ומעמדן ותפקידן בחברה.

במקביל המשתתפות תיחשפנה להרצאות ומתודות שונות ללמידה והעמקה בנושאי נשיות ורב-תרבותיות ותבחן שאלת הקשר ביניהם.

 

אוכלוסיית יעד: הקורס פתוח לנשים ממגוון המגזרים בקהילה, הרואות עצמן כסוכנות שינוי ומובילות תהליכים בחינוך, בקהילה ובחברה הישראלית.

 

מבנה התכנית: תכנית זו בנויה לשמונה מפגשים רצופים בני שבע שעות אקדמיות כל מפגש (סה"כ 56 ש"א). בכל מפגש תתקיים הרצאה, ובעקבותיה סדנאות לעיבוד ודיון. 

 

מועדי הקורס: בין התאריכים  30.7.12-8.8.12 , משעה 8:30 עד שעה 14:45

עלויות: דמי הרשמה- 150 ₪.

50 ₪ עבור סיור לימודי (עלויות אוטובוס והדרכה)

 

דרכי ההוראה:

* הרצאות פרונטליות

* סדנאות חווייתיות

* קריאת טקסטים

* סיור

* במהלך ההשתלמות יתקיים דיון בשתי רמות. האחת: בדיקת המקום האישי של כל משתתפת בדיאלוג רב-תרבותי. השניה: בדיקת תפקידי כמחנכת לרב-תרבותיות וסוכנת שינוי.

 

חובות המשתלמת:

1. נוכחות בכל ימי ההשתלמות. (ניתן להיעדר ממפגש אחד בלבד).

2. מטלת סיכום: כל משתתפת תבחר אחד מהתכנים שנדונו במהלך ההשתלמות. העבודה תכלול :

א. סקירה ספרותית של שלשה מקורות מידע אקדמאים באופן אינטגרטיבי ובמילים של הכותבת בלבד.

ב. שלשה מערכי שיעור בנושא העבודה  או בתחום המשיק לנושא העבודה.

ג. חצי עמוד של  סיכום - עמדה אישית כמחנכת לגבי שאלות מהותיות ביישום חינוך רב-   תרבותי.

העבודה בהיקף של 7-10 עמודים תוגש בגופן 12-14  ועם  אזכורים ביבליוגרפיים כמקובל.

העבודה תוגש עד ה19/8/07 לתא של ארנת טורין במכללת גורדון, לאחר מכן  לא יתקבלו עבודות.

 

הרצאות

כל יום יורכב משתי סדנאות והרצאה אחת, כמה דוגמאות להרצאות אשר יועלו במסגרת זו :

א. הבדלים בין תרבותיים בדפוסי אימהות וחינוך- ד"ר רונדה סופר ברגר

ב. יצירת דיאלוג בין תלמידים יהודים וערבים באמצעות קולנוע- איבנה רטנר ( דוקטורנטית בלימודי שלום).
ג. ייצוג הסכסוך הלאומי בקולנוע הישראלי ( ד"ר ארנת טורין).
ד.  העימותים סביב תכנית הלימודים באזרחות  ( גב' אביטל ספיבק, משרד החינוך|).

ה. סיור  ( חברון). 


למידע נוסף על הקורס - לחצו


פיתוח מקצועי למורים מתחילים וגננות מתחילות (בשנה הראשונה לאחר שנת הסטאז') – תשע"ג
כחלק מהתמיכה המוענקת למורים מתחילים וגננות מתחילות בשלב הכניסה למקצוע, הוחלט להרחיב את מערך התמיכה לאחר שנת ההתמחות (סטאז') לשנתיים.

במסגרת זו יחשפו מורים מתחילים וגננות מתחילות לשנת תמיכה נוספת.

 


היקף הלימודים: 
60 - שעות
40 שעות לימוד פרונטליות - הפרושות על פני שלושה עשר מפגשים, כל מפגש בן 3 שעות אקדמיות (כאשר מפגש הסיום ארוך יותר וימשך ארבע שעות אקדמיות). במידה ויחול שינוי באופן פריסת המפגשים, תעודכנו בהתאם.
20 שעות ליווי אישי (על ידי מורה / גננת מלווה). בכל מוסד חינוכי יתקיים מודל שונה לבחירת המורה / גננת המלווה.

מודל תהליך הליווי במכללת גורדון:
* מורה מלווה בוגר תוכנית M.Ed. במכללת גורדון בתוכנית "פיתוח סגל לתפקידי הדרכה".
* מורה מלווה בוגר קורס חונכים.
* מורה מלווה - עמית מתוך סגל ביה"ס בתחום הדעת של המורה המתחיל על פי המלצת המורה המתחיל.
* מורה מלווה שהומלץ ע"י מנהל בית הספר. 
  
מוזמנים להירשם עובדי הוראה החל משנת עבודתם הראשונה - שנה לאחר שנת הסטאז'.

בתשע"ג יתקיימו הלימודים בימי ד', החל מ – 31.10.12.

ישנה אפשרות ללמוד בקבוצת בוקר, בין השעות 8:30-11:00, או בקבוצת ערב, בין השעות 17:00-19:30.
שעות ההשתלמות מוכרות לאופק חדש.
 
הלימודים ממומנים על ידי משרד החינוך.
 
לפרטים נוספים: 1-800-30-88-33.

 

 

עקרונות החינוך המיוחד – התאמה להוראה לעובדים פארא רפואיים – תשע"ג
מטרת הקורס הינה התאמה להוראה לעובדים במקצועות הבריאות, העובדים במסגרות החינוך. הקורס יקנה למטפלים במקצועות הבריאות ידע בתחומי הוראה ויאפשר יצירת שפה משותפת עם צוותי ההוראה במסגרות החינוך.
 
זכאים להשתתף בקורס העובדים במקצועות הבריאות שאושרו על ידי האגף לחינוך מיוחד במשרד החינוך, והעוסקים במקצועות הבאים:
קלינאות תקשורת, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, טיפול בהבעה ויצירה (אמנות חזותית, תנועה, מחול, דרמה, מוסיקה, בבליותרפיה, פסיכודרמה).
 
תנאי הקבלה:
* עבודה במערכת החינוך.
* תואר ראשון (ומעלה) המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
* סיום חובות לימודי ההכשרה.
* צירוף כתב חיוב מכח אדם במחוז, הכולל חוות דעת המפקח (לתשומת לבכם - ללא הנ"ל לא ניתן ללמוד בקורס).
 
נושאי הלימוד:
* חוק החינוך המיוחד.
* תכניות לימודים ושיטות הוראה.
* תכנון סביבה לימודית.
* תכניות שפ"י ואתיקה מקצועית של עובדי הוראה.
* שיתוף פעולה ותקשורת בבית הספר ומחוצה לו.
* עבודת צוות רב מקצועי.
* הקשר עם התלמיד והוריו.
* מחשבת החינוך.
 
חובות הקורס:
* נוכחות ב - 80% משעות הלימוד לפחות.
* הגשת עבודת סיכום וקבלת ציון (ציון 60 כציון עובר).
 
היקף הקורס: 150  שעות אקדמיות, על פני 30 מפגשים (5 שעות אקדמיות לכל מפגש).

יום הלימוד: יום רביעי, בין השעות 19:45-15:30. פתיחת הלימודים בתשע"ג ב- 24.10.12
לתשומת לבכם - הקורס כולל סיורים לימודיים. בסמוך לפתיחת הלימודים תפורסם תכנית הקורס המלאה, הכוללת את מועדי הסיורים. נא היערכו בהתאם.
 
עלות הלימודים: 350 ש"ח.

תעודת סיום:  לעומדים בדרישות הלימודים בהצלחה תנתן תעודת סיום מטעם מכללת גורדון. תעודה זו יש להגיש לאגף כ"א להוראה במשרד החינוך לשם קבלת אישור התאמה להוראה.

בנוסף, הלימודים מוכרים לגמול השתלמות לעובדי משרד החינוך.
 
לפרטים נוספים: 1-800-30-88-33
            
 פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים.
 
 
המכללה האקדמית גורדון מזמינה אתכם : בואו להיות מעצבי המחר....

"האתמול מכין את היום, והמחר כרוך בהיום..." דוד בן- גוריון


מכללת גורדון, באישור משרד החינוך, פותחת בשנה"ל תשע"ג מסלול מיוחד להרחבת רישיון הוראה במקצוע החדש "תרבות ישראל ומורשתו" בשנת לימודים אחת
 
אם אתם רוצים לראות את עצמכם כאנשי מפתח מובילים בקידום תהליך חינוכי בעל משמעות בעיצוב תחושת הזהות של תלמידיכם, בואו להתפתח בלימודי "תרבות ישראל ומורשתו" מקצוע חובה חדש במערכת החינוך.
 
פיתוח מקצועי של מורים להוראת מקצוע "תרבות ישראל ומורשתו" נועד להעמיק את ידע הלומדים
ואת תחושת ההתמצאות שלהם בתרבות ישראל, ליצור תחושת שייכות ואחריות לעם ולמדינה ולהעניק כלים לגיבוש זהות יהודית, ציונית, ישראלית. מבנה לימודים מרתק עם טובי המרצים, ימי סיור במוזיאונים ואתרי
מורשת, והתפתחות אישית דרך חקר עולם החוויה של הלומדים סביב תכני הקורס.
 
תעודה: למסיימים בהצלחה תוענק תעודת גמר מטעם המכללה האקדמית גורדון, המרחיבה את רישיון הוראתם למקצוע "תרבות ישראל ומורשתו" .

מסיימי הקורס יצברו 60 שעות בשנה לקידום מקצועי במסגרת "אופק חדש".
 
אוכלוסיית היעד:
בעלי תעודת או רישיון הוראה ותואר ראשון בתחום היהדות, החברה, הרוח או ידיעת הארץ. 
 
היקף שעות וימי הלימוד:
180 שעות במשך שנת לימודים אחת: 35 מפגשים בני 4 שעות אקדמיות, בימי חמישי בין השעות 15:30 - 19:00. ארבעה ימי סיור בימי חופשה מהוראה בבתי הספר וחמישה שיעורים מתוקשבים.
 
מועד פתיחה: כ"ה תשרי, תשע"ג, 11.10.2012 מועד סיום: כ"ו תמוז, תשע"ג, 4.7.2013
 
שכר לימוד: התוכנית כרוכה בתשלום שכר לימוד (3500 ₪) ודמי הרשמה (390 ₪).
החזר שכר לימוד לזכאים על פי קריטריונים של משרד החינוך.
 
 
פיתוח מקצועי לדרגות 7-9 –במסגרת "אופק חדש" – תשע"ג

במסגרת רפורמת "אופק חדש" תינתן הכרה של משרד החינוך ויושם דגש ייחודי על הובלת יוזמה חינוכית וחקר השדה, כחלק מההתפתחות המקצועית של המורים בדרגות הגבוהות.
 
מורים המתפתחים לקראת דרגה 7, יעסקו ביוזמה, פיתוח והובלה של פרוייקט חינוכי במערכת.
מורים המתפתחים לקראת דרגה 8, יעסקו בהובלת מחקר סביב סוגיה ייחודית שיזהו בשדה עבודתם.
מורים המתפתחים לקראת דרגה 9 ישתלבו השנה בפיתוח יוזמה או מחקר שדה (מהתכנית בדרגות 7,8).
 
להלן מתווה הלימודים המוצע לקראת שנת תשע"ג:
 
אוכלוסיית היעד: מורים בדרגות 8-6 בעלי תואר ראשון לפחות  בהתאם לנהלי הפיתוח המקצועי ב"אופק חדש".
עובדי הוראה הנמצאים בדרגה 7-9 ילמדו בשנה"ל תשע"ג על פי בחירתם - מדרגה 7 או מדרגה 8.
 
הנחיות:
* יש ליידע את מנהל/ת בית הספר בדבר לימודיך אצלנו לפיתוח מקצועי לדרגות הגבוהות.
* על המורה להימצא בדרגה 6-8, בהתאם לנהלי "אופק חדש..
* המורה בעל/ת תואר אקדמי ראשון או שני ממוסד מוכר.
*  הנהלת התכנית תזמן את המורים לראיון אישי עפ"י שיקול דעתה.
           
מבנה הלימודים בתשע"ג:
סה"כ 75 שעות, בחלוקה הבאה:
45 שעות לימוד פרונטליות.
15 שעות ליווי (מתוקשבות).
15  שעות למידה עצמית של המורה וזמן שימוש בספריה.
 
הלימודים בתשע"ג יתקיימו בימי חמישי,  בין השעות 19:00-16:30,  כל מפגש בן 3 שעות אקדמיות.
מועד פתיחת הלימודים בתשע"ג - 25.10.12
           
למסיימי הלימודים בהצלחה ינתן מכתב סיום לימודים מטעם המכללה. יש להגיש מכתב זה למשרד החינוך לצורך הקידום בדרגה.

הלימודים ממומנים ע"י משרד החינוך.
לפרטים נוספים 1800-30-88-33
 
 
הכשרת מורים להערכה והתאמת אסטרטגיות למידה לתלמידים מתקשים
קורס דו שנתי ללימודי תעודה.
 
המונח הוראה מתקנת הינו מונח שנוי במחלוקת.
האם באמת ישנו ילד שדורש תיקון? בכל זאת, אם בהוראה מתקנת אנו מתכוונים לשיטות הוראה חלופיות המותאמות לתלמידים בעלי קשיים, אז אכן הגעתם לקורס המתאים.
 
בקורס זה ילמדו עקרונות התואמים להגדרה המקובלת של מושג ההוראה המתקנת.
הסטודנטים יוכשרו לטכניקות למידה אישית המתואמת לצרכי הילד המתקשה תוך אבחון צרכיו והקשיים הספציפיים הנוגעים לו.
במהלך הלימודים יוכשרו הלומדים הן בזיהוי התלמיד המתקשה והן בבניית סביבת לימוד ודרכי הוראה המתאימות לו.

הקורס יועבר על ידי צוות המתמחה בתהליכי למידה אלטרנטיביים, ליקויי למידה ואבחון דידקטי.


יום הלימוד לתשע"ג:
- ימי שלישי בין השעות  15:30-19:45

פתיחת הלימודים ב - 23.10.12 . סה"כ 30 מפגשים בני 5 שעות אקדמיות כל אחד.  
            

היקף הקורס: 150 שעות בשנה.

הקורס מוכר לגמול השתלמות. בכל שנה יוכרו 30 שעות ל"אופק חדש" למורים בחינוך הרגיל
ו-60 שעות למורים בחינוך המיוחד.

עלות הקורס: 2,900 ₪ 

דמי הרשמה: 100 ₪  (אינם כלולים בשכר הלימוד).
 
חובות לימודיים:
* עמידה בחבות נוכחות ב80% משעות הלימוד לפחות.
* הגשת מטלה מסכמת שתקבל את הציון 60 ומעלה.
 
פתיחת הלימודים מותנית במספר הנרשמים.
לפרטים נוספים: 1-800-30-88-33.


 

אומנות ככלי טיפולי - קורס העשרה חינוכי - סמסטר א' שנה"ל תשע"ג

החומר האומנותי מהווה גשר בין הפנים לחוץ, דרך ביטוי ותקשורת עוצמתית ללא מילים.

בכל מפגש ניצור, נתנסה ונכיר טכניקות עבודה חדשות, כשהלמידה נעשית באמצעות התנסות אישית בחומרי האומנות השונים.

קהל היעד:

מורים, עוסקים בשדה החינוך ובעלי עניין בתחום האומנות והטיפול (לרבות עובדים סוציאליים), אשר מעוניינים בהרחבת המיומנויות היצירתיות ו"סל הכלים" הטיפולי-חינוכי-אומנותי באמצעות התנסות,  חשיפה לטכניקות עבודה והכרות עם חומרי האומנות השונים.
הקורס מתאים כקורס בסיסי וגם לסטודנטים אשר למדו בעבר אומנות ככלי ומעוניינים ברכישת כלים נוספים בתחום.

מטרות הקורס:

* הרחבת מיומנויות היצירתיות באמצעות התנסות, חשיפה לטכניקות עבודה והכרות עם חומרי האומנות השונים

* פיתוח יכולות התבוננות בתהליך היצירתי כנקודת מוצא להבנה עצמית והבנת הילד

* התנסות בביטוי ועיבוד רגשי אישי באמצעות כלים השלכתים אומנותיים

* הרחבת הידע התיאורטי הנוגע לתהליך היצירה, למשמעות החומר ולהשלכותיו

* יישום - שילוב התכנים הנלמדים בסדנא במסגרת עבודת המורה

* רכישת ידע בסיסי על טיפול באמצעות אומנות ומקומו במערכת החינוך

* העשרת 'סל הכלים' האישי שלו תוך חשיפה לטכניקות טיפול שונות

* פיתוח יכולת רפלקציה, מודעות עצמית וחברתית תוך כדי התנסות פעילה 

דרישות ההשתלמות:

* השתתפות פעילה ב 80% משעות הלימוד לפחות

* קריאת מאמרים

* עבודה מסכמת (בה יש לקבל ציון 60 לפחות (

יש להצטייד במחברת מלווה קורס לשם ניהול כתיבת יומן ובמצלמה. ניהול יומן שוטף ישמש לתהליך העמקה ורפלקציה, לביטוי מחשבות ורגשות.

מבנה ההשתלמות:

56 שעות אקדמיות, על פני 14 מפגשים (כל מפגש בן 4 שעות אקדמיות(

בשנה"ל תשע"ג הלימודים יתקיימו בימי שלישי בין השעות .14:30-17:30

פתיחת הלימודים ב - 23.10.2012

עלות הלימודים:

דמי הרשמה -  200 ש"ח (כולל עלות חומרי יצירה)

שכר לימוד - 750 ש"ח

המנחה:  גב' עינב אפוטה-אסף, בעלת תואר שני בתרפיה באומנות, תואר ראשון במדעי ההתנהגות במגמת פסיכולוגיה, תעודת הוראה בפסיכולוגיה.

למסיימים את הלימודים בהצלחה תינתן תעודה מטעם האקדמית גורדון. בנוסף, שעות הלימוד מוכרות לגמול השתלמות רגיל של משרד החינוך (לא לאופק חדש(.

** פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים.

 

צור קשר ישיר עם מכללת גורדון

 


 

הראה טלפון
שם איש קשר: גב' טליה גפן
כתובת: טשרניחובסקי 73, חיפה

דרונט בניית אתרים
השתלמויות מורים | לימודי חינוך | תוכניות העשרה | הפרעות קשב וריכוז | עיצוב סביבה לימודית | ספרי לימוד | עזרי לימוד | מחשבים בחינוך | ציוד עזרה ראשונה | קורס עזרה ראשונה | טיפול בעזרת בעלי חיים | למידה מתוקשבת | אומנויות הבמה | הצגות לילדים | רפואה משלימה | אימון אישי לילדים | יעוץ כלכלי | טיפול בהפרעת קשב | ספרי לימוד משומשים | אבטחת טיולים | תואר ראשון בחינוך | חינוך