27/5/2024
סמינר הקיבוצים - מכללות ואוניברסיטאות
סמינר הקיבוצים - מכללות ואוניברסיטאות
סמינר הקיבוצים - מכללות ואוניברסיטאות
סמינר הקיבוצים - מכללות ואוניברסיטאות

המכללה האקדמית בית ברל

                                                     

בית ספר להשתלמויות מורים

 

במכללה פועל בית ספר להשתלמויות, המציע מגוון רחב של תכניות ללימודי תעודה, לפיתוח מקצועי ולהעשרת מורים כפרטים ולמוסדות חינוך כארגונים.


ביה"ס מורכב מאנשי חינוך ומרצים מהשורה הראשונה והלימודים בו מוכרים לגמול השתלמות.

התפיסה המנחה של בית הספר להשתלמויות היא של המורה כלומד מתמיד, ושל המוסד החינוכי כארגון לומד. תכניות הלימודים בבית הספר להשתלמויות יוצרות את החיבור המושכל בין הרעיון וההתרחשויות החינוכיות בשטח, לבין ידע אקדמי עדכני, מעמיק ומובחן.  המגוון המוצע מבוסס על אבחון צרכי השדה, על התפתחויות במחקר ובתיאוריה תוך דיאלוג עם מורים ומנהלים בבתי הספר.

 

א. פיתוח וקידום מקצועי

·        רכז הערכה בית ספרי – לימודי תעודה באישור הראמ"ה: הכשרת בעלי תואר שני בלבד לרכזי הערכה בית ספריים. מוכר ל"אופק חדש". ניתן לקבל החזר שכר לימוד

·        הנחיית קבוצות במערכות חינוכיות – לימודי תעודה: פיתוח מיומנויות הנחיה לעבודה עם קבוצות במערכות חינוכיות למימוש הפוטנציאל הטמון ביחיד ובקבוצה

·        חשיבה יוצרת ואוצרת:  תכנון, עיצוב והפקה של סביבות המשמשות בסיס ללמידה והוראה.

·        כלים להקמת בתי ספר: סוגיות מרכזיות בתחום הקמת בתי ספר ומתן כלים יישומיים למימוש ההקמה

·        יזמות חברתית חינוכית - מנוע הצמיחה של מערכת החינוך: שלבי פיתוח של מיזם חינוכי החל מרמת הרעיון ועד לרמת הביצוע

·        רכזי טיולים ולמידה חוץ בית ספרית – לימודי תעודה במימון משרד החינוך: הקניית כלים פדגוגיים בארגון הטיול  והלמידה החוץ בית ספרית תוך הקפדה על בטחון ובטיחות על-פי חוזר מנכ"ל


ב. חינוך מיוחד

·        לקות למידה – מורה נבוכים: הבנת התופעה של לקות למידה והכרת הדרכים לאבחון ולטיפול ראוי בה. הקורס מתאים גם להורים

·        הוראה מתקנת - דרכי התערבות וטיפול בתלמידים עם לקות למידה  – לימודי תעודה:  התמחות דו-שנתית במגוון דרכי התערבות בהוראה מתקנת בקריאה, בכתיבה ובמתמטיקה 

·        הוראה מתקנת באנגלית כשפה זרה – לימודי תעודה: אסטרטגיות וגישות להקניית אנגלית  כשפה זרה לתלמידים לקויי למידה

·        התמחות במתמטיקה למורי חינוך מיוחד לימודי תעודה בשיתוף עם האגף לחינוך  מיוחד והפיקוח על לימודי מתמטיקה:   תכנית דו-שנתית ללימודי מתמטיקה ודרכי התאמתה לאוכלוסיות שונות בחינוך המיוחד. ניתן לקבל החזר שכר לימוד

 

*****תקשורת מקדמת בחינוך מיוחד*****

תכנית ללימודי תעודת מנחה בעבודה חינוכית חברתית בשיטה של תקשורת מקדמת

בחברה של היום מהוות התקשורת והמדיה כלי ייחודי המאפשר התערבות חינוכית וחברתית בקרב תלמידים עם צרכים מיוחדים ובקרב נוער בסיכון. בבתי הספר, במסגרות החינוך הכוללות ובמסגרות החינוך המיוחד, נפתחות בשנים האחרונות, תכניות ומגמות ללימודי תקשורת ומדיה.

מטרת התכנית: להכשיר מורים, פרחי הוראה ואנשים העוסקים בעבודה חינוכית וחברתית עם תלמידים בבי"ס יסודי ועל יסודי, במסגרות חינוך כלליות ובהנחיית נוער וילדים בסיכון ומבוגרים במסגרות החינוך המיוחד כמנחי תוכניות חינוכיות חברתיות בתחום התקשורת והמדיה.

אוכלוסיית היעד: סטודנטים הלומדים לתואר  B.Ed בחינוך המיוחד, קידום נוער וחינוך בלתי פורמאלי יוכלו לשלב את לימודי התעודה בתוך תכנית הלימודים של המסלול והחוג. התכנית מיועדת גם למורים בעלי הכשרה בחינוך המיוחד.

 

תנאי הקבלה:  תואר ראשון בחינוך מיוחד או לימודים לקראת תואר ראשון בחינוך המיוחד, כולל תלמידי המסלולים קידום נוער וחינוך בלתי פורמאלי הלומדים חינוך מיוחד.

הפונים יעברו  גם ראיון קבלה.

תיאור התכנית: התכנית משתמשת ביסודות הקולנוע בכלי התקשורת – מצלמת וידאו ומצלמה - כשפה נוספת לתקשורת בין-אישית, חברתית וסביבתית ובעזרתם בונה אסטרטגיות חלופיות לפיתוח חשיבה ולמידה ביקורתית ויצירתית אצל התלמיד.  הסטודנטים ילמדו קורסים בתחום המדיה והתקשורת וכן קורסים מתוך התכנית תקשורת מקדמת, של בית ספר "ראיה"* כגון: תהליך של הפקת סרטים וצילום תמונות כדרך לפיתוח אסטרטגיות חשיבה ולמידה לקידום יכולות רגשיות וקוגניטיביות וכן כלים לפתרון קונפליקטים (רגשיים ומוסריים) פנימיים וחיצוניים.

משך הלימודים:  הלימודים נמשכים שנתיים (בהיקף  10 ש"ש).

 

* תכנית הלימודים היא בשיתוף עם בית הספר "ראיה" – תקשורת מקדמת

 


ג. הגיל הרך

·        דרכי התערבות וטיפול לילדי גן וכיתות א'- ב' בעלי צרכים מיוחדים – לימודי תעודה:  הכשרת גננות ומורים לכיתות א-ב להוראה מותאמת לילדים בעלי צרכים מיוחדים

·        ארגון וניהול גן – לימודי תעודה: הקניית מיומנויות למנהלות גנים פרטיים, פעוטונים ומשפחתונים בתכנון הוראה בגן, בניהול צוות, ניהול פיננסי, שיווק ופרסום

·        כישורי הנחיה לאנשי חינוך העובדים במסגרות הגיל הצעיר:  הכרת תהליכי שינוי ושיפור בתקשורת בין-אישית לעובדים במסגרות הגיל הרך

·        מובילי הערכה בגן ובכתה: הקניית כלים וידע להתמודדות עם הערכה מעצבת במסגרות הלימודים בגיל הרך

·        יצירה ועריכה דיגיטלית בגן הילדים:  הקניית מיומנויות ושימוש מושכל בכלים ממוחשבים בהתאמה למטרות הוראה-למידה בגן

·        מוסיכייף:  הכרת דרך המוסיקה לטיפוח ופיתוח מוטוריקה, קשר בין-אישי, ריכוז, סבלנות, סובלנות ויצירתיות בקרב ילדי הגן

·        המשחק  הסוציודרמטי כאמצעי ליצירת אקלים מיטבי בגן ובכתה:  יצירת אקלים מיטבי בכיתה ובגן תוך שימוש בטכניקות ובכלים מתחום המשחק הסוציודרמטי

 

ד. התמחות בהוראה – סטאז'

·        גננות חונכות ומורים חונכים – לימודי תעודה מטעם משרד החינוך: הכשרת חונכים למורים וגננות בשנת הסטאז' שלהם   

 

ה. התקשוב במעשה החינוכי

·        סביבת הרשת בהוראה  - למידה מרחוק: הכרת אפשרויות הגלומות ברשת האינטרנט לצורכי הוראה-למידה

·        Web2  בהוראה ובלמידה – למידה מרחוק:  הכרת סביבות  למידה מקוונות-שיתופיות והכרת ייחודן ביישום בהוראה-למידה בבית הספר   

·        בנייה ועיצוב אתר  - למידה מרחוק:  התנסות בתהליך תכנון, פיתוח ובנייה של אתר אישי תוך שילוב כלים לעריכה גרפית ולהפקת דפי רשת מעוצבים

·        ניהול ידע בבית הספר : הכרת תהליכי ארגון, תרבות וחברה בבית הספר לניהול ידע וללמידה ארגונית בית ספרית

·        תכנון ובניית פרויקט ממוחשב בית ספרי: הכרת כלים ודרכים לשילוב מדיה ומשאבים מתוקשבים מתקדמים בפרויקטים בית ספריים

·        הכנת חומרי הוראה מתוקשבים:  הקניית כלים פדגוגיים ויישומיים לבניית חומרי הוראה-למידה  מתוקשבים, החל מתהליך התכנון, דרך היישום ועד הבנייה עצמה

 

ו.  חושבים מתמטיקה

·        מגוון  קורסים להעשרה ולהעצמה של המורה למתמטיקה בבית הספר היסודי ובחטיבת הביניים

 

ז. תקשורת ואימון אישי

·        הכשרת מאמנים אישיים קהילתיים – לימודי תעודה: הקניית כלים להעצמה ומיקוד יכולות של תלמידים וצוות בית הספר ליצירת תקשורת ממוקדת בעבודה היומיומית

·        אימון אישי מתקדם:  קורס המשך לקורס הבסיסי של הכשרת מאמנים אישיים

·        הכשרת מאמנים אישיים לתלמידים לקויי למידה – לימודי תעודה: הכשרת עובדי הוראה בחינוך המיוחד כמאמנים אישיים לעבודה עם תלמידים לקויי למידה ועם הוריהם

·        הכשרת מאמנים אישיים לתחום הגיל הרך– לימודי תעודה: הכשרת עובדי הוראה בגיל הרך כמאמנים אישיים לעבודה עם תלמידים צעירים ועם הוריהם

·        פיתוח מנהיגות צעירה: היכרות עם תחום פיתוח המנהיגות בכלל ולילדים ונוער בפרט

·        שימוש בצילום ותצלום בחינוך: מסע להתבוננות עצמית ולתקשורת עם האחר באמצעות הצילום

·        דיאלוג בשפת הרגש: ניהול שיח אישי כאמצעי להבנת העולם הפנימי של הילד וכפועל יוצא מכך שיפור האקלים הבית ספרי

·        משחיקה לצמיחה: התנסות חוויתית בהכרה ובהקשבה לקול הפנימי בזמן שחיקה תוך קבלת כלים המאפשרים שינוי והעצמה אישית

 

ח. חברה תרבות ופנאי

·        הכיתה הדמוקרטית:  פיתוח של מודל עבודה הוליסטי בכיתות היסוד תוך הכרת השפה הדמוקרטית ושימוש בה בשאלות חברתיות ולימודיות בהן עסוקה הכיתה

·        הפוליטיקה של הכיתה והלא מודע החברתי: הקניית היכולת לראות באופן מפוקח את הכיתה כמרחב בו מתרחשת פוליטיקה בין האנשים השונים השייכים לה

·        טיפוח השיח שבין אדם לתרבותו : תהליך לימודי המאפשר מפגש עם האחר באופן בלתי אמצעי סביב סוגיות הקשורות בעיצוב הזהות היהודית-ישראלית שלנו

·        לוח השנה היהודי, הנוצרי והמוסלמי:  הכרת המשמעויות השונות העולות בלוחות השנה היהודי, הנוצרי והמוסלמי

·        סיפורי התנ"ך בתיאטרון סיפור:  מפגש בין סיפורי התנ"ך לתיאטרון סיפור תוך שימוש באביזרים המאפשרים שילוב בין החזותי לסיפורי

·        ייצוגים של נשים ונשיות במיתוסים ואגדות:  דיון בסוגיות מרכזיות בחיי נשים באמצעות קריאה במיתוסים ואגדות

·        יופי של אירוע: סדנה לעיצוב אירועים:  הכרה הלכה למעשה את מעשה התכנון והעיצוב של אירועים שונים בחיי בית הספר

·        תרבות עם ישראל וחינוך אזרחי – לימודי תעודה: תכנית דו-שנתית המכשירה מורים להוראת תרבות עם ישראל וחינוך אזרחי

·        חינוך למיניות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים – לימודי הסמכה מטעם משרד החינוך בשיתוף אשלים: הכשרת עובדי הוראה לחינוך מיוחד לעבודה עם בעלי צרכים מיוחדים בנושא 'מיני חברתי'

 

ט. לימודי שפה

·        ספרדית בהנאה:  רכישת ידע בספרדית המאפשר להינות מהשפה ולתקשר בה ברמה בסיסית

·        הוראת אנגלית תלמידים דוברי אנגלית בבתי ספר יסודיים וחט"ב:  הכרת שיטות  ואסטרטגיות להוראת אנגלית לתלמידים דוברי אנגלית בבית הספר היסודי ובחט"ב

  
 

                            

שלח דואר
הראה טלפון

השתלמויות מורים | לימודי חינוך | תוכניות העשרה | הפרעות קשב וריכוז | עיצוב סביבה לימודית | ספרי לימוד | עזרי לימוד | מחשבים בחינוך | ציוד עזרה ראשונה | קורס עזרה ראשונה | טיפול בעזרת בעלי חיים | למידה מתוקשבת | אומנויות הבמה | הצגות לילדים | רפואה משלימה | אימון אישי לילדים | יעוץ כלכלי | טיפול בהפרעת קשב | ספרי לימוד משומשים | אבטחת טיולים | תואר ראשון בחינוך | חינוך