23/7/2024
בנק יהב
טבע מעודכן
מופ"ת
סמינר הקיבוצים 12

מרחבים - המכון לקידום אזרחות משותפת בישראל


 
מרחבים- המכון לקידום אזרחות משותפת בישראל
יעוד
לסייע ל 7.6 מיליון אזרחיות ואזרחי מדינת ישראל לחיות יחדיו ברב - קיום הוגן יותר באמצעות פיתוח וקידום החינוך לאזרחות משותפת.
אנו פועלים לסייע לתלמידות ולתלמידים בעלי רקע שונה להכיר את האחר, להעריך שונות, לפתח תודעה אזרחית משותפת וליצור כיתות, בתי ספר, וקהילות הוגנים יותר.


תחומי פעילות
* פיתוח תכניות ופרויקטים באזרחות משותפת מגילאי הגן ועד בית הספר התיכון עבור ארבעת זרמי החינוך המרכזיים: 
ממלכתי, ממלכתי-דתי, ממלכתי-ערבי וחרדי
.

* הקניית שפת האזרחות המשותפת לצוותי הוראה בבתי הספר והגנים באמצעות מערך השתלמויות, בשיתוף משרד החינוך ומחלקות החינוך ברשויות המקומיות.

* סיוע בהפעלת תכניות אזרחות משותפת בבתי הספר והגנים ע"י הדרכה מקצועית, עזרים וחומרי הוראה ויצירת תנאים
למפגשים בין בתי הספר מזרמי החינוך
השונים.

* ביצוע תהליכי הערכה איכותית וכמותית, מעצבת ומסכמת, למדידת רכישת הידע ושינוי העמדות בתחום האזרחות המשותפת.

1. מטרות הטמעת תוכניות האזרחות המשותפת בבית הספר:
* לסייע לקהילת הגן או ביה"ס (תלמידים, מורים והורים) לחוש בנוח עם שונות ועם רב גוניות, לא לפחד מהן ולאפשר קיום שונות זו בסביבתם הקרובה ולאחר מכן במעגלים חברתיים רחבים יותר. יכולות אלו תצמחנה בעקבות העמקת המודעות של כל אחד ואחת לזהות האישית שלו והכרות משמעותית עם זהויות אחרות.

* להקנות למורים ולתלמידים ערכים של הוגנות, באמצעות בחינת מידת הנגישות הניתנת לזהויות שונות בסביבה הקרובה והרחוקה. הקנית ערכים אלו תסייע ביצירת אקלים הוגן יותר בתוך הכיתה, בבית הספר ובקהילה.להקנות למורים ולתלמידים כלים שיאפשרו להם  לדון בהסכמות ובאי הסכמות ולחיות איתן.

* אזרחות משותפת פעילה משמעותה בין היתר, הקניית מוטיבציה ודרכי פעולה לשינוי מציאות של חוסר הוגנות ואי קבלה כלפי ילד או קבוצה מסוימת בכיתה, בביה"ס, בישוב ובעתיד – בחברה בישראל. על פי תפיסת המודל, קיימת חשיבות רבה ליוזמה ולעשייה.

2
. עקרונות להתפתחות הרצף הרב-גילאי בחינוך לאזרחות משותפת
דרכי חשיבה ושפה של אזרחות משותפת ניתנים ללמידה בכל גיל החל מגיל הגן ואילך. לפיכך, קיים עיסוק במושגי המודל בכל שכבת גיל באופן מותאם, בדרך חווייתית והתנסותית.

דרכי חשיבה ושפה של אזרחות משותפת ניתנים ללמידה דרך מקצועות שונים ודרך נושאים שונים. לפיכך, ניתן למצוא חומרי למידה בנושאים שונים על פני רצף של התפתחות גילאית.

רצף התפתחות התכנים והנושאים מתפתח מהקרוב והמוכר אל הרחוק והאחרדהיינו, בגילאי הגן והיסודי נתמקד במתרחש בכיתה וככל שנעלה בשכבת הגיל נעסוק גם בזהויות הקשורות לקהילה, ליישוב ולחברה הישראלית.

3. פעילויות מרכזיות
בשנת הלימודים תשע"א (2010-11) אנו נמצאים בקשר עם כ-400 בתי ספר וגנים מכל זרמי החינוך– ממלכתיים, ממלכתיים-דתיים וממלכתיים- ערביים

1
. השתלמויות אזרחות משותפת בנות 15, 30 ו60 שעות.

2
. הדרכה וליווי.

3. תוכניות וחומרי למידה – לכלל שכבות הגיל.

4
. מפגשי חשיפה לפעילויות המכון.


 

שכבת גיל

תוכניות וחומרי למידה
(התכנים קיימים בעברית וערבית)

קדם יסודי ויסודי

בואו נשחק ברחוב סומסום
ערכה חינוכית לילדי הגן לקידום אזרחות משותפת

בואו נדבר
תוכנית לימודי ערבית תקשורתית לקידום אזרחות משותפת.

 

מרחבים של אזרחות משותפת
מערכי שיעור לביה"ס היסודי

על יסודי

נתיב החיים ומעגל השנה*
העמקת לימודי המורשות בחברה רב תרבותית

מרחבים של אזרחות משותפות *
ערכה לחינוך הממלכתי

בואו נכיר
עולם הערבים והאסלאם
מערכי שיעור ללימודי ערבית בכיתות ז' ע"פ תוכנית הלימודים "לשון ערבית לכיתות ז'-י"ב לבתי הספר העבריים"

 נגישות זה הוגן *
ערכה להיכרות, מודעות ופעולה אזרחית

מרחבים של אזרחות משותפת
אוסף כתבות וקטעי מידע

 

"אקסס"  Access and Shared Citizenship In American History
ערכה חינוכית ללימודי אנגלית בנושא נגישות ואזרחות משותפת בהיסטוריה האמריקאית.

"והוציא כאור צדקך" (תהילים ל"ז)*
על זהות ונגישות בכיתה ובחברה
מערכי אזרחות משותפת לחינוך הממלכתי-דתי


* חוברות אלו מיועדות בין השאר ליחידות העמקה לכיתות ט'.

** לפרטים נוספים ניתן לבקר אותנו באתר הבית אשר כתובתו נמצאת בתחתית העמוד **

 

 

 

 

 
שלח דואר
הראה טלפון
שם איש קשר: מכון מרחבים
כתובת: רחוב נחום סוקולוב 21,

השתלמויות מורים | לימודי חינוך | תוכניות העשרה | הפרעות קשב וריכוז | עיצוב סביבה לימודית | ספרי לימוד | עזרי לימוד | מחשבים בחינוך | ציוד עזרה ראשונה | קורס עזרה ראשונה | טיפול בעזרת בעלי חיים | למידה מתוקשבת | אומנויות הבמה | הצגות לילדים | רפואה משלימה | אימון אישי לילדים | יעוץ כלכלי | טיפול בהפרעת קשב | ספרי לימוד משומשים | אבטחת טיולים | תואר ראשון בחינוך | חינוך