28/2/2024
בנק יהב
טבע מעודכן
מופ"ת
סמינר הקיבוצים 12

- אומ"ץ חינוכי - אירגון מנהלים עצמאי של מנהלי בתי-הספר בישראל

אומ"ץ חינוכי – ארגון מנהלים עצמאי – הינו עמותה שנוסדה לפני שלוש שנים, במגמה לייצג את המנהלים* במערכת החינוך. היום כבר מוסכם, שהמנהלים הם דמויות המפתח שלאורן מתנהל בית הספר ואבן יסוד למערכת כולה. ציבור מנהלי החינוך בישראל מתאפיין באחריות, בידע וניסיון מקצועי נרחב והם בעלי יכולת ניהולית ברמה גבוהה. למנהלים יש ראייה מציאותית של טובת צרכני מערכת החינוך – מורים, הורים ותלמידים - והם מהווים גורם יציב שתפקודו נבחן  לאורך זמן.

מציאות החיים במאה ה-21 מחייבת להעמיד בראש המוסד החינוכי אדם בעל כישורים לנהל מערכת רבת-פנים, הקשורה למעגלי התייחסות רבים. השינויים הכלכליים, התרבותיים והמבניים הגלובאליים בחברה בכלל, ומעמדה המתערער של סמכות המשפחה בפרט, מחייבים את המוסד החינוכי להיות גורם מוביל בגיבוש הקהילה שסביבו ובעיצוב ההתבגרות של בני הנוער. הכרח זה מעצים את תפקיד המנהל ומחייב סמכויות נרחבות שתיצורנה חפיפה נכונה בינה לבין האחריות הרבה המוטלת עליו בעת הזאת.

מאז פרסמה ועדת דברת את מסקנותיה (ינואר 2005) עומדת במלוא עוצמתה שאלת ייצוגם של המנהלים. ארגון אומ"ץ חינוכי רואה בסוגייה זאת מפתח לשינוי, והוא חלוץ בתהליך מתמשך של התארגנות מנהלים לכדי היותם גורם עצמאי ורב-חשיבות במערכת החינוך. לאחר שביתת המורים האחרונה נראה שגוברת ההבנה בקרב המנהלים, שעליהם לקחת לידיהם את ההנהגה, ופעילות חשובה בכיוון זה מתנהלת בימים אלה ממש.

ייצוג המנהלים בידי ארגוני המורים הינו מצב אבסורדי שצריך להשתנות. הנושאים שארגון אומ"ץ חינוכי מקדם אינם מטופלים כראוי בגלל כפיפות בירוקרטית של המנהלים לארגוני המורים. אין ספק שהם גם לא יקודמו בהמשך ע"י ארגוני המורים, כי זה אינו מתפקידם. ביסוס מעמדם הציבורי של המנהלים צריך להיות מובל ע"י ארגון מנהלים עצמאי, שאינו כפוף לגורמים אחרים.

 

בדאגה לעתידה של מערכת החינוך החליטה קבוצת מנהלים, לפני שלוש שנים, להקים את  אומ"ץ חינוכי למימוש התכליות הבאות:

1.      דרישה להענקת משקל ראוי למנהלים בכל דיון על עתיד החינוך בישראל, בכדי לעשותם שותף בכיר במהלכים הממלכתיים בתחומי החינוך, גוף שרשויות השלטון ייוועצו בו בעניינים המכריעים שעומדים ויעמדו בפני המערכת החינוכית. המנהלים רואים עצמם בדין בני-בית במשרדי הממשלה ובכנסת לכל צורך ועניין שיעלו.

2.      אומ"ץ חינוכי ישמש כתובת למנהלים בנוגע לבעיות ולצרכים מסוגים שונים: ציבוריים, פדגוגיים, פרופסיונאליים ומשפטיים.

3.      אומ"ץ חינוכי יעסוק בגיבוש קוד אתי למנהלים, מלאכה שכבר החלה.

4.      אומ"ץ חינוכי יפעל לייצר, לקדם ולהפיץ  חומר מקצועי מטעם אנשים מהאקדמיה ומהשדה, תוך יצירת קונגרסים וימי עיון למנהלים בארץ ובמרחב הבינלאומי.

5.      אומ"ץ חינוכי יפעל ללמוד כיצד לטפח את מצוינות התלמידים במוסדות החינוך בישראל בתחומי השכלה, ערכים וחברה, ויגבש לשם כך תכנית פעולה לאומית.

6.      אומ"ץ חינוכי יפעל לקידום רפורמה ממשית בדפוסי עבודת המורים ובסמכויות המנהלים.

7.    אומ"ץ חינוכי יפעל לקדם אוטונומיה בית-ספרית של המנהלים בשיתוף צוות המורים ובדיאלוג עם התלמידים וההורים, שמטרתה גיבוש תכנית בית-ספרית ארוכת טווח, ובה הלימה בין מטרות למשאבים.


במהלך שלוש השנים של קיומו ביצע ארגון אומ"ץ חינוכי פעולות רבות, אולם תרומתו העיקרית לחינוך היא – הצבת נושא המנהלים גבוה על סדר היום של המערכת. הארגון ימשיך להוביל נושא חיוני זה עד אשר תושג המטרה של עצמאות המנהלים לקבל החלטות ולהיות מעורבים בתהליכים החינוכיים והפרופסיונליים, ללא תיווכם של ארגוני המורים.

אנחנו קוראים לכל המנהלים לגלות מעורבות בעתידם הציבורי, ולתמוך.

 

* אנחנו משתמשים במינוח "מנהלים" לצורך הנוחות, אבל הכוונה היא כמובן למנהלות ומנהלים כאחד.

                 

 

השתלמויות מורים | לימודי חינוך | תוכניות העשרה | הפרעות קשב וריכוז | עיצוב סביבה לימודית | ספרי לימוד | עזרי לימוד | מחשבים בחינוך | ציוד עזרה ראשונה | קורס עזרה ראשונה | טיפול בעזרת בעלי חיים | למידה מתוקשבת | אומנויות הבמה | הצגות לילדים | רפואה משלימה | אימון אישי לילדים | יעוץ כלכלי | טיפול בהפרעת קשב | ספרי לימוד משומשים | אבטחת טיולים | תואר ראשון בחינוך | חינוך