22/7/2024
בנק יהב
טבע מעודכן
מופ"ת
סמינר הקיבוצים 12

- עוצמה - תכנית להכשרת מנחים לקבוצות ילדים עם בעיות התנהגות, בעיות חברתיות ולקבוצות הורים

 

 

 עוצמה היא עמותה מקצועית שעוסקת בפיתוח, יישום והפצה של תוכניות התערבות והכשרה המבוססות על גישת הפסיכולוגיה החיובית.
התוכניות עוסקות בהקניית מיומנויות של שליטה וניהול עצמי ובפיתוח מיומנויות חברתיות ורגשיות בקרב ילדים.


תוכנית לימודים 2009-10

מרכז עוצמה פותח את המחזור השישי להכשרת מנחים להפעלת קבוצות.

התוכניות מבוססות על מודלים שפותחו על ידי עוצמה, נחקרו, הופעלו ונמצאו יעילים. התכניות מופעלות במסגרות ציבוריות ופרטיות (משרד החינוך, משרד הרווחה, רשויות מקומיות ועוד)

כל התוכניות מכוונות להקניית מיומנויות, מבוססות על עקרונות הפסיכולוגיה החיובית ומשלבות גישות התנהגותיות-קוגניטיביות, מודלים של  שליטה עצמית ושל טיפול באומנויות.

מטרת הקורסים להכשיר מנחים להשתמש במודלים של 'עוצמה', לשם הפחתת בעיות התנהגות, לפיתוח מיומנויות חברתיות ולשיפור תקשורת בין הורים לילדים תוך שימוש באמצעים אמנותיים יצירתיים.

בראש הצוות המקצועי של התוכניות עומדים פרופ' תמי רונן ופרופ' מיכאל רוזנבאום. בצוות המלמד את התכנית אנשי מקצוע מומחים בתחום הטיפול, החינוך, עבודה קבוצתית וטיפול באמנויות.


קורסי הכשרת מנחים שיפתחו באוקטובר 2009:

1.      לקבוצות ילדים בנושא פיתוח שליטה עצמית לצורך הפחתת בעיות משמעת והתנהגות

2.      לקבוצות הורים בנושא הקניית מיומנויות להתמודדות עם בעיות התנהגות של הילדים

3.      לקבוצות  ילדים בעלי קשיים במיומנויות חברתיות

הלימודים יתקיימו בימי רביעי בין 1600 - 1930, החל מה- 14/10/09 ועד יוני 2010 במכללה האקדמית תל אביב יפו, רח' רבנו ירוחם 2 תל אביב

הקורסים משלבים לימוד תיאורטי וחווייתי, יישום המיומנויות בשדה והדרכה 

1. הכשרת מנחים לקבוצות ילדים  בנושא פיתוח שליטה עצמית לצורך הפחתת  בעיות  משמעת והתנהגות                                    

מטרת התוכנית: להכשיר מנחים לעבודה קבוצתית מובנית עם ילדים בנושא פיתוח מיומנויות שליטה עצמית וחשיבה חיובית  והפחתת בעיות משמעת והתנהגות

קהל היעד:  אנשי מקצוע מתחום הטפול והחינוך אשר עובדים עם ילדים, ומעוניינים לרכוש כלים וידע לגבי דרכים  לשינוי התנהגות בעייתית ופיתוח מיומנויות רגשיות-חשיבתיות והתנהגותיות חלופיות.

משך התוכנית: התוכנית תמשך 28 שבועות  בימי רביעי אחת לשבוע , בין השעות 16-20. (חודשים אוקטובר – יוני ) . ב- 13 השבועות הראשונים יתקיימו  מפגשי הרצאה,  הדגמות  ותרגול.  החל מהמפגש ה- 14 הלימודים יתקיימו במתכונת של שעתיים הרצאה ושעתיים הדרכה בקבוצות קטנות על הפעלת הקבוצות שנעשית במקביל.

שיטת הלימוד : הלימודים יכללו הרצאות תיאורטיות, סדנאות, תרגול והתנסות. כל משתתף יצטרך להקים קבוצת ילדים יחד עם שותף ללמודים (קו הנחיה)  ויקבל במסגרת התוכנית הדרכה על הפעלת קבוצה זו.

המודל: תוכנית ההכשרה מבוססת על  מודל עצמה שפותח במסגרת  מרכז: "עוצמה לילד ולמתבגר"  בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל-אביב, בשיתוף עם אשלים וקרן פראט. מודל זה הנו מודל אינטגרטיבי המבוסס על הגישה ההתנהגותית-קוגניטיבית, מודל להקניית מיומנויות שליטה עצמית והטיפול באומנויות. המשתתפים יקבלו תדריכים מובנים שעל פיהם ינחו את הקבוצות.

תעודת סיום: תנתן לבוגרי התוכנית מטעם עוצמה – המרכז לפסיכולוגיה חיובית יישומית, והיא תכלול אישור על מלוא שעות הלימוד וההדרכה. בוגרי התוכניות יורשו לעבוד על פי המודלים של עצמה.

לבוגרי התוכנית תוצע שנת התמחות נוספת שתתמקד בהדרכה על הפעלת קבוצות בשדה והרחבת המודל לעבודה עם הורים.

הלימודים יתקיימו במכללה האקדמית תל אביב יפו, רח' רבנו ירוחם 2 יפו

 

2. הכשרת מנחים לקבוצות הורים להקניית מיומנויות להתמודדות עם בעיות ההתנהגות של הילדים

הבסיס התיאורטי של התוכנית: התוכנית מבוססת על הגישה ההתנהגותית קוגניטיבית, בכלל, ועל מודל שליטה עצמית בפרט. לפי גישה זו קיים קשר בין המחשבות, הרגשות וההתנהגות של האדם. ההורה לא תמיד מזהה את תחושותיו ורגשותיו השליליים, הוא מפרש לא נכון את התנהגות ילדו ואינו מגיב לכך בדרך שמחזקת התנהגות חיובית. פיתוח הכלים אצל ההורה לזיהוי התחושות שלו ולזיהוי התחושות של ילדו, לשינוי פרשנויות שלו ולשינוי פרשנויות אצל ילדו ולפיתוח תגובות הולמות המחזקות התנהגות רצויה אצל הילד ומפחיתות תסכולים וחוסר הבנות, תאפשר הרחבה של טווח הפתרונות למצבים מורכבים ולפיתוח מיומנויות שליטה עצמית- הן אצל ההורה והן אצל הילד.

מטרת התכנית: להכשיר מנחים לעבודה קבוצתית עם הורים שנועדה לסייע להם לשנות את ההתנהגות המפריעה או הלא רצויה של ילדם, להתגבר על רגשות כעס ועוינות שלהם ושל ילדם ולהתמודד טוב יותר עם הקשיים הניצבים מולם.

משך התוכנית: התוכנית תמשך 28 שבועות  בימי רביעי אחת לשבוע , בין השעות 16-20. (חודשים אוקטובר – יוני ) . ב- 13 השבועות הראשונים יתקיימו  מפגשי הרצאה,  הדגמות  ותרגול.  החל מהמפגש ה- 14 הלימודים יתקיימו במתכונת של שעתיים הרצאה ושעתיים הדרכה בקבוצות קטנות על הפעלת הקבוצות שנעשית במקביל.

שיטת הלימוד : הלימודים יכללו הרצאות תיאורטיות, סדנאות, תרגול והתנסות. כל משתתף יצטרך להקים קבוצת הורים (מומלץ  יחד עם שותף ללמודים בקו הנחיה)  ויקבל במסגרת התוכנית, הדרכה על הפעלת קבוצה זו.

תעודת סיום: תנתן לבוגרי התוכנית מטעם עוצמה – המרכז לפסיכולוגיה חיובית יישומית, והיא תכלול אישור על מלוא שעות הלימוד וההדרכה. בוגרי התוכניות יורשו לעבוד על פי המודלים של עצמה

הלימודים יתקיימו במכללה האקדמית תל אביב יפו, רח' רבנו ירוחם 2 יפו
 

 

3. הכשרת מנחים לקבוצות ילדים להקנייה ופיתוח מיומנויות חברתיות

 

מטרת התוכנית: להכשיר מנחים לעבודה קבוצתית מובנית עם ילדים מסוגרים, המתקשים ביצירת קשרים חברתיים ובשימורם.

קהל היעד:  אנשי מקצוע מתחום הטפול והחינוך אשר עובדים עם ילדים, ומעוניינים לרכוש כלים וידע לגבי דרכים  להקניית מיומנויות חברתיות ופיתוח מיומנויות רגשיות-חשיבתיות והתנהגותיות חלופיות.

משך התוכנית: התוכנית תמשך 28 שבועות  בימי רביעי אחת לשבוע , בין השעות 16-20. (חודשים אוקטובר – יוני ) . ב- 13 השבועות הראשונים יתקיימו  מפגשי הרצאה,  הדגמות  ותרגול.  החל מהמפגש ה- 14 הלימודים יתקיימו במתכונת של שעתיים הרצאה ושעתיים הדרכה בקבוצות קטנות על הפעלת הקבוצות שנעשית במקביל.

שיטת הלימוד : הקורס משלב לימוד תיאורטי, סדנאות ותרגולים, יחד עם הדרכה על הנחייה של קבוצה אשר מתבצעת במהלך הקורס. המשתתפים לומדים ומתרגלים את עקרונות הגישה ההתנהגותית, עקרונות הגישה הקוגנטיבית, מיומנויות שליטה עצמית, שילוב טיפול באמנויות , דמיון ומטאפורה בעבודה עם ילדים, יחד עם הקניית ידע ומיומנויות בתחומי התקשורת החברתית כגון: תקשורת מילולית ולא מילולית, הבנת הפרספקטיבה של האחר, זיהוי רגשות, עיבוד הבנה חברתית ועוד. תלמידי התוכנית מנחים את הקבוצות על פי תדריכים מובנים ומקבלים הדרכה בקבוצות קטנות.

תעודת סיום: תנתן לבוגרי התוכנית מטעם עוצמה – המרכז לפסיכולוגיה חיובית יישומית, והיא תכלול אישור על מלוא שעות הלימוד וההדרכה. בוגרי התוכניות יורשו לעבוד על פי המודלים של עצמה.

 

 

המעוניינים להרשם מתבקשים למלא את טופס הרישום ולשלוח בדואר ליעל שרון

 

שלח דואר

השתלמויות מורים | לימודי חינוך | תוכניות העשרה | הפרעות קשב וריכוז | עיצוב סביבה לימודית | ספרי לימוד | עזרי לימוד | מחשבים בחינוך | ציוד עזרה ראשונה | קורס עזרה ראשונה | טיפול בעזרת בעלי חיים | למידה מתוקשבת | אומנויות הבמה | הצגות לילדים | רפואה משלימה | אימון אישי לילדים | יעוץ כלכלי | טיפול בהפרעת קשב | ספרי לימוד משומשים | אבטחת טיולים | תואר ראשון בחינוך | חינוך