20/5/2024
חינוך מיוחד
מנהל מערכות חינוך
חינוך מתמטי לבית הספר היסודי
תרבות עם ישראל והוראתה

סוויהסיווה :
הינו מרכז שעובד על העצמת הערכים החברתיים ליצירת ערוצי תקשורת חיוביים לבניית הסכמות בקרב אוכלוסיות שונות בקהילה . כמו כן המרכז פתח כלים לניהול ויישוב סכסוכים קהילתיים ובין אישיים  ע"י שימוש בשיח ותקשורת בונה.

 חזון המרכז :

 העצמת הזהות האישית לצד הזהות החברתית ע"י פיתוח דו שיח סביב האדם כערך עליון .

 על כן המרכז עובד עפ"י שלושת העקרונות הבאים

1. התערבות ישירה בתכנים ואירועים קהילתיים ע"י בניית הסכמות , לצד התערבות בקונפליקטים בין אישיים
    וקבוצתיים – קבוצות גיל , קבוצות חברתיות , קבוצות דתיות , וכו .....

2. פיתוח מיומנות אישית וקהילתית בקרב קבוצות חברתיות ומקצועיות שונות לבניית הסכמות ושימוש
    בקונפליקט .

3. התערבות נקודתית בניהול וישוב סכסוכים  ומצאת המשותף וגישור בפועל .

 

על מנת לממש את החזון, סוויה מקיים את הפרויקטים הנ"ל : 

1. מפתח ומקיים השתלמויות וסדנאות לאנשי מקצוע , לקבוצות שונות ליחידים בתחום .

2. יעוץ והכוונה ליחידים , לקבוצות , לזוגות בתחום ניהול וישוב סכסכים ופיתוח דו שיח .

3. העלאת רמת המודעות וההסברה במטרה להורדת רמת הקונפליקטים .

4. ביצוע מחקרים חברתיים  בנושא .    


הצעת תוכנית  "מ . י . ה" מורים ילדים הורים :

א . הרציונאל

ההמשך ידגיש את העבודה בבית הספר עם  :  התלמידים , מורים , מחנכים , מנהלים , מתנדבים  וקהילה.

אנו במרכז "סוויה" מאמינם  שקהילות מורכבות מקבוצות שונות, ורואים בקבוצה מעין התארגנות חברתית של שני בני אדם או יותר, שקיימים ביניהם יחסי גומלין יציבים, התלויים במידה שיש להם אינטרסים או מטרות משותפים ובמידה שהם תופסים את עצמם כחברים בקבוצה.
קבוצה מוגדרת במילון "רב מילים" כ"מספר בני אדם שיש להם מכנה משותף ההופך אותם ליחידה אחת, כגון הימצאותם במקום אחד באותו זמן, מטרה משותפת, פעילות משותפת ועוד".  ומכאן אנו תופסים את מקום הקהילה בחיי האדם כבעל ערך מאוד חשוב ומהותי, כאשר חייהם של אותם בני האדם סובבים לרוב סביב ארבעה מישורים:

1. בית /משפחה

2. בית ספר

3. עבודה

בין העבודה לבית, יכול להיות גם מועדון ספורט או המרכז הקהילתי ( המתנ"ס) שעל שמו הוא כן, או כל מקום אחר, התכונה המאפיינת מקום כזה היא העדר התכליתיות שבו, העדר המחויבות, האדם נמצא במקום כזה כי נעים לו, ולא כי הוא צריך להיות בו.

ב. אוכלוסיית יעד

1. תלמידים, מורים, מחנכים , מנהלים .בית ספר.

2. הורים  :  3 עד 5 הורים שעוברים סדנאות במסגרת הפרויקט.

ג. יעדים יישומיים לעוד שנה
1. יעד ראשון : 
העברת שלוש סדנאות    

א. למורים - (הסדנא מורכבת מ- 12 מפגשים , יקבלו חצי גמול השתלמות 56 ש"ל), 
צריכה להיות פניה למרכז פסג"ה ממנהל בית הספר וקבלת אישור. 
כלים לבניית הסכמות  במערכת החינוך. 

אוכלוסיית היעד:    מורים מבית הספר . 

היקף ההשתלמות : 56 ש"ש

סגנון ההנחיה: הרצאה וסדנה

מקום העברת הקורס :  בניין בית הספר  

מטלות : השתתפות פעילה.

מטרות ההשתלמות :

הקניית כלים למורים בנושא תקשורת נכונה בין המורה לתלמיד , מורים הורים , מורים מורים והנהלה ומצאת דרכי עבודה משותפים עם כל הגורמים .

 תלמידים : קווי מתאר לתוכנית 8 מפגשים
תוכנית : בנושא תרבות הדו שיח  בביה"ס ככלים אלטרנטיביים לבניית הסכמות

א. מטרות ההכשרה:

 

  -   פיתוח מודעות והנחלת נקודות התייחסות שונות לנושא הקונפליקטים.

   -   רכישת מיומנויות בסיסיות בניהול שיח ותקשורת בין אישית.

   -   רכישת מיומנויות בסיסיות להתמודדות במצבי קונפליקט ומו"מ אינטגרטיבי.

   -  יצירת תשתית לשימוש בדו שיח ובמו"מ אינטגרטיבי ככלים מרכזיים לניהול ויישוב סכסוכים
       בקהילת ביה"ס.

  -  הקנית כלים  לפתרון קונפליקטים במסגרת בית הספר .      

 

  -  העצמת הערכים בקרב התלמידים כמקור לשיתוף ובניית הסכמות בקוטלי בית הספר , כגון :

-  כבוד הדדי .

-  סדר ואחריות .

-  הקשבה .

-  שיתוף פעולה .

-  הכרת האני  .

-  קבלת השונה  .

   ועוד  ...

 

ב. מסגרת:

 1. סדנא בהיקף של 32 שעות אקדמאיות ב- 8 מפגשים.
 2. נוכחות מחנכת בקבוצה מסייעת בהטמעת התכנים בראיה ארוכת טווח.
 3. המפגשים מועברים כסדנא ומשולבים בהם משחקים והפעלות במטרה ליצור עניין וליישם את הנלמד.

 אוכלוסיית היעד:    תלמידים שנבחרים ע"י בית הספר 

היקף ההשתלמות :  32 ש"ש

סגנון ההנחיה: הרצאה וסדנה

מקום העברת הקורס :  בניין בית הספר 

מטלות : השתתפות פעילה + עבודה מסכמת

הורים

תוכנית סדנאות להורים

לפתוח תקשורת, דו שיח והתמודדות הורים בגיל  ההתבגרות

 אוכלוסיית היעד:    הורים שנבחרים ע"י בית הספר 

היקף ההשתלמות : 20 ש"ש

סגנון ההנחיה: הרצאה וסדנה

מקום העברת הקורס :  בניין בית הספר 

מטלות : השתתפות פעילה

 

מהות

תוכנית זו מציעה באמצעות 10 מפגשים  לחזק את התקשורת והדו שיח בין ההורים לבין התלמידים והמורים  ולתת מענה למגוון נושאים המעסיקים את ההורים, התוכנית מועברת להורים באמצעות מומחה  במסגרת בית ספרית .להורים שיבחרו ע"י הנהלת בית הספר  , התוכנית תורמת להורים, לתלמידים ולבית הספר.

רציונל 

הורים רבים מתלבטים בשאלות הנוגעות לחינוך ילדיהם  ומחפשים אחרי מקורות שונים של ידע ותמיכה , תכנית זו צריכה לתת להם  מענה לשאלות אלה. 

 

מטרות התכנית

-  לעודד את הקשר בין ההורים לילדים ולשאר בני המשפחה.

-  בנית דו שיח משפחתי בין הורים לילדים .

-  לעודד ולחזק את הביטחון העצמי והאמונה ביכולות ההורים בעצמם.

-  להקנות שיטות וכלים חינוכיים ולימודים אשר יעזרו בבניית סביבה נוחה ומעודדת
   במשפחה הבנויה על דו שיח והבנה .

- בניית וערוצי דו שיח נכונים בין הורים לבין צוות בית הספר . 

 

המשך פעילות במהלך שליש שני

הקמת  מרכז בבית ספר, שיהווה כתובת לכל אוכלוסיית בית הספר
כולל הורים להתמודדות עם קונפליקטים –
1. טיפול

2. מניעה

3. יוזמה

יש צורך להגדיר את הסמכות, סטאטוס ותפקידים של המרכז .

* הגברת תהליכי המודעות והמעורבות של ההורים והשפעתם על התהליך הארגוני והיישומי

א .  הקמת  קבוצה של הורים  במרכז פעיל בתוך בית ספר  .

ב .  הקמת פעילות חברתית שאחראית עליה בית הספר בקרב האוכלוסייה  .

 

ד.  דרכי הפעולה והאופציות

 כללי : התלמידים יהוו גורם מרכזי במימוש התוכנית בכל יעדים ויהיה להם תפקיד מנהיגות  .

 

יעד 1 : עד תום שליש שני  

א. יצירת קבוצה רב גילאית  שמורכבת מ- תלמידים , מורים , הורים  בבית הספר .

ב. העברת הכשרה בתרבות הדו שיח והקניית כלים גישורים בת 60 שעות , ההכשרה תועבר 
    ע"י מרכז סוויה . לקבוצה שתורכב משלושת הקבוצות שעברו השתלמויות בשליש ראשון  

ג. חלוקה חברי הקבוצה  לתת קבוצות נוספות בהתאם לנושאים : טיפול, מניעה ויוזמות  .

ד. קביעת חדר גישור במתחם של בית הספר .

ה. מרכז הוא חלק אינטגראלי ממדיניות בית הספר ויש לו עצמאות וגיבוי ( מקצועי, מנהל בית הספר ) .

ו.  תוך כדי הכשרה לפתח תוכנית פרסום המרכז ויעדיו הן בית הספר והן בקהילה כולל גופים קיימים .

ז. אירוע בית ספרי בסיום ההכשרה.

 

שיווק: 

· בכל כיתה בשעת חברה- הצגה על ידי התלמידים +  ומורים

· יום עיון/סדנא של חדר מורים וההנהלה

· הצגת הנושא בזמן בחירת ועדי הורים

· פלקט בכל חדר

הערכה:  מנגנון מעקב ובקרה - פעם בחודש ישיבה עם כל המורים .

 

שליש ראשון: הכשרה ושיווק

לשליש שני: יישום והמשך שיווק

שליש שלישי: יישום + תכנון לשנה הבאה

 

שיתוף פעולה  

- המרכז הפנים בית ספרי וההנהלה  .

- ועד הורים

יעד שני: מודעות ומעורבות הורים

1. מפגשי הורים – אסיפות כלליות וכיתתיות

2. יום עיון לקהילה רחבה

3. המשך ארגון אירועים משותפים בחגים

4. מנשרים, כרוזים, פליירים, פלקטים.

איך לוודא השתתפות ?

 1. ניצול שעת מחנך להסברה ושיח סביב המרכז ותפקידו  .
 2. באמצעות מפעילי המרכז  , מורים, מחנכים, תלמידים והורים .
 3. העברת סדנאות למורים כולל מנהל להתמודד עם התנגדויות ,פחדים, ודרכים לעשייה .
 4. ימי אסיפה להורים .
 5. כתיבת דוח התקדמות אחת לחודש .
 6. הקמת מנגנון מעקב ובקרה פעם ברבעון שמורכב מנציגים של כל הגורמים הנוגעים .
 7. שיווק לאורך כל הדרך.
 8. דו"ח ביצועי חודשי .

  ליחצו למידע נוסף על סוויה
שלח דואר
שם איש קשר: יהודה
כתובת האתר: http://www.sawia.co.il/
סוויה - מרכז גישור והידברות

סוויה - מרכז גישור והידברות

השתלמויות מורים | לימודי חינוך | תוכניות העשרה | הפרעות קשב וריכוז | עיצוב סביבה לימודית | ספרי לימוד | עזרי לימוד | מחשבים בחינוך | ציוד עזרה ראשונה | קורס עזרה ראשונה | טיפול בעזרת בעלי חיים | למידה מתוקשבת | אומנויות הבמה | הצגות לילדים | רפואה משלימה | אימון אישי לילדים | יעוץ כלכלי | טיפול בהפרעת קשב | ספרי לימוד משומשים | אבטחת טיולים | תואר ראשון בחינוך | חינוך