14/7/2024
חינוך מיוחד
מנהל מערכות חינוך
חינוך מתמטי לבית הספר היסודי
תרבות עם ישראל והוראתה

מכון מופ"ת -בית ספר למחקר ולפיתוח תכניות בהכשרת עובדי חינוך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מכון מופ"ת - בית ספר למחקר ולפיתוח תכניות בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות

 

מכון מופ"ת הוא מכון העוסק במחקר ופיתוח מקצועי של אנשי הוראה אשר פעילותם המרכזית היא הכשרת מורים. המכון מהווה מסגרת מיוחדת ויחידה בארץ ובעולם.

ייסודו בשנת 1983 על-ידי האגף להכשרת עובדי הוראה במשרד החינוך. למכון מספר תפיסות מרכזיות העומדות ומנחות את עבודתו:


• יצירת קהילת עמיתים בארץ ובעולם.
• הפגשת עמיתים מכל זרמי החינוך.
• זימון מגוון מסגרות להתפתחות מקצועית ואישית.
• הנגשת ידע מחקרי ומידעני לקובעי מדיניות.
• חיבור בין מדיניות ומעשה.

 

 

מסגרות הפעילות במכון

ערוץ לימודים

הערוץ מציע מסגרות לימוד מגוונות ושנות הנותנות מענה למגוון צרכים ואוכלוסיות בקרב בקרב סגלי הכשרת המורים.

הערוץ כולל את מסגרות הלימוד האלה:


• בית הספר ללימודי התמחות מקצועית ע"ש פרופ' משה זילברשטיין – נותן סיוע בגיבוש תפיסה מקצועית של מכשירי המורים ובהקניית כלים חשוביםלעבודתם.
• היחידה לקורסים ולסדנאות – מציעה לימודי העשרה והעמקה מגוונים.
• מרכז ההדרכה להתפתחות מקצועית - מהווה מרכז להתפתחות מקצועית של אנשי סגל בכירים ממוסדות וארגוני חינוך כגון: יחידות מטה שונות במשרד החינוך,

מפקחי בתי"ס, אנשי חינוך בשנת שבתון ונושאי תפקיד במערכת החינוך ברשויות מקומיות.
• מרכז א.ד.מ. - אבני דרך במינהל מכללות – הוא מרכז לפיתוח סגל המינהלה במכללות.


 

ערוץ כתיבה

ערוץ הכתיבה מציע מסגרות לכתיבה עבור כותבים שונים - מתחילים ומומחים. פעילות במסגרת זו מאפשרות  להפוך ידע אישי - תאורטי ומעשי -

לידע ציבורי אשר עומד לרשות אנשי החינוך במוסדות החינוך  ובשדה.

מסגרות הכתיבה בערוץ:


• הוצאת הספרים – המוציאה לאור ספרים בנושאים מרכזיים הקשורים להכשרת מורים וחינוך.
• כתב עת אקדמי שפיט "דפים" – העוסק בעיקר בתאוריה, במחקר ובפרקטיקה של הכשרת אנשי סגל ההוראה.
דפי יוזמה, כתב-עת לא שפיט, המשמש במה ליוזמות חדשות הנוגעות להכשרת מורים.
• ביטאון מכון מופ"ת - יוצא לאור כל רבעון ומהווה במה לדון ושיח בסוגיות מרכזיות בהכשרת מורים.
חלק מהפרסומים בערוץ מונגשים לקורא בצורה מקוונת, ובכלל זה ספרים מקוונים בפורמט אינטראקטיבי.

צור קשר ישיר למכון מופת

 

רשות המחקר

רשות המחקר פועלת לשם עידוד המחקר המבוצע ע"י הסגל האקדמי במכללות להוראה, לקידום המחקר בתחום החינוך וההכשרה להוראה,

ולהעמקת שיתוף הפעולה עם קובעי המדיניות בחינוך.
מסגרות הפעילות ברשות המחקר הן:

קבוצות עניין במחקר – מסגרות המאפשרות מפגשי חוקרים ומטרתן: קיום שיח מקצועי המתמקד בפרדיגמה המחקרית ובמחקרי המשתתפים, תוך לימוד

משותף ופיתוח מיומנויות מחקר. הקבוצות פועלות כך שכל קבוצה עוסקת בפרדיגמת מחקר אחת ומונחית על ידי חוקרת אשר לה ניסיון רב באותה פרדיגמה מחקרית.

הקבוצות שיפעלו בתשע"ד הן: מחקר פעולה ומחקר עצמי, מחקר נרטיבי, כתיבת מאמרים ועבודות, ניתוח נתונים איכותניים, חקר הטקסט והשיח,

פרשנות ברוח גישות מתחום הספרות,  ממחקר כמותי למאמר, ניתוח נתונים כמותיים וחקר טכנולוגיות מידע בחינוך.
קבוצות חוקרות – רשות המחקר מפעילה קבוצות של חוקרים שחוקרות נושאים רחבי היקף בעלי השלכה למדיניות בתחום החינוך וההכשרה להוראה.

חלק מהפרויקטים נערכים בשיתוף פעולה עם חוקרים מחו"ל. חלק מהמחקרים מוזמנים ע"י משרד החינוך ונערכים בשיתוף פעולה עמו.
שירותי ייעוץ – רשות המחקר מעניקה לחוקרים ייעוץ מתודולוגי (מחקר כמותי ואיכותני), ייעוץ בניתוח נתונים, וייעוץ לכתיבה מחקרית ולפרסום אקדמי.
תמיכה כספית במחקר – רשות המחקר מציעה מענקים למחקרי גישוש ומענקים למחקרים ייעודיים, באמצעות ועדת המחקר הבין-מכללתית.
מאגרי מידע – רשות המחקר מציעה בשיתוף עם מרכז המידע את מאגרי המידע הבאים: דו"חות מחקר, כלי מחקר, ספריה מתודולוגית, ומאגר מידע על חוקרים.
סדנאות, ימי עיון וכנסים – רשות המחקר מקיימת בשיתוף עם ערוץ הלימודים וערוץ מפגשי עמיתים סדנאות במחקר, ימי עיון וכנסים.

 

ערוץ מפגשי עמיתים

ערוץ מפגשי עמיתים מציע מגוון של מסגרות לליבון נושאים הקשורים להכשרת מורים, קידום יוזמות בתחום החינוך, דיון במחקרי חינוך והוראה עדכניים ולגיבוש עמדות.
מספר יחידות פועלות בערוץ זה:


• קבוצות דיון לבעלי תפקידים בתחום החינוך.
• כינוס צוותי חשיבה ליוזמות חדשות.
• תכנון וביצוע כנסים וימי עיון.
• מפגשים על גבי רשת האינטרנט.
• מרכזTEC  לטכנולוגיה, לחינוך ולשונות תרבותית.
• סביבות הוראה ולמידה דיגיטליות - יחידה העוסקת בקידום והטמעת שימוש נכון בטכנולוגיות חדשניות בחינוך. ליחידה רשת חברתית לאנשי הוראה הנקראת "שלובים".


מרכז מידע בין-מכללתי

מרכז זה מנגיש לקהלים מגוונים במערכת הכשרת המורים ובמערכת החינוך שירותים בתחום המידענות הנוגעים לחינוך, הוראה, והכשרת מורים.
המרכז מספק מספר שירותים:


• מס"ע (מופ"ת סובב עולם) - פורטל תוכן אקדמי
• מאגרי מידע שונים
• סקירות מידע אנליטיות
• שאילתות בנושאים מגוונים


הערוץ הבין-לאומי

מכון מופ"ת מעוניין להפיץ בקרב קהלים שונים בעולם הן את הידע והניסיון הקשורים להכשרת מורים ולחינוך, והן את מומחיותו של המכון –

הכשרת מורי המורים ופיתוח תשתיות אשר יאפשרו עבודה חשובה זו. לשם כך קיים הערוץ הבינלאומי והפעילות בו מתקיימת כדי לממש רצון זה.
הערוץ הבינלאומי מפעיל שני נתיבי פעילות עיקריים:

הראשון, מכוון לאנשי הכשרת המורים בעולם
MOFET ITEC (International Teacher Education Community)

 

השני מכוון לכל אלו העוסקים בחינוך יהודי בתפוצות
MOFET JTEC (Jewish Teacher Education Community)

שני הנתיבים מקיימים מסגרות עבודה מקוונות וופיזיות וכוללות:
• הקמה ותחזוק פורטלי תוכן אקדמיים בשפות שונות
• אקדמיה מקוונת ;
• סמינרים והשתלמויות
• מפגשים מקוונים

 

מרכז תקשורת ופיתוח בין-מכללתי
התמחות המרכז היא במתן שירותים טכנולוגיים למכללות להכשרת אנשי הוראה ולמוסדות חינוך.
המרכז עוסק בסיוע, לפיתוח ולשימוש של פלטפורמות מקוונות בהוראה ומציע גם קורסים בין-מכללתיים דיגיטליים. כמו כן מנהל המרכז את פורום מופ"ת

העוסק בתקשוב בחינוך ובהוראה. פורום זה מפעיל קבוצות עבודה שבהן נוטלים חלק נציגים ממגוון רחב של מסגרות. עיקר פעילותו היא  בקידום התקשוב במערכת החינוך.

צור קשר יציר עם מכון מופת

 

 
  

    

הראה טלפון
כתובת: רח' שושנה פרסיץ 3 ת"א,

השתלמויות מורים | לימודי חינוך | תוכניות העשרה | הפרעות קשב וריכוז | עיצוב סביבה לימודית | ספרי לימוד | עזרי לימוד | מחשבים בחינוך | ציוד עזרה ראשונה | קורס עזרה ראשונה | טיפול בעזרת בעלי חיים | למידה מתוקשבת | אומנויות הבמה | הצגות לילדים | רפואה משלימה | אימון אישי לילדים | יעוץ כלכלי | טיפול בהפרעת קשב | ספרי לימוד משומשים | אבטחת טיולים | תואר ראשון בחינוך | חינוך