20/7/2024
בנק יהב
טבע מעודכן
מופ"ת
סמינר הקיבוצים 12

המכון להעשרה אינסטרומנטלית ואבחון דינמי

                        המרכז הבינלאומי לקידום כושר הלמידה

העשרה אינסטרומנטלית

העשרה אינסטרומנטלית הינה תכנית לימודית המיועדת לפיתוח ושיקום האינטליגנציה במגוון תחומים:

יכולת ייצוג יחסים מרחביים ושימוש בהם ברמת גמישות גבוהה.

תהליכי אנליזה וסינתזה.

יצירת תהליכי השוואה.

הבנת הוראות במצבי עמימות והיכולת לכוון את ההתנהגות בהתאם.

הסקת מסקנות.

אסטרטגיות מטא-קוגניטיביות; חשיבה פרוגרסיבית, שימוש בסמלים ועוד.

יצירת מנגנוני בקרה על ההתנהגות וויסות התנהגות.

שליטה על תהליכי איסוף נתונים .

 

האוכלוסיות הנעזרות בשיטת העשרה אינסטרומנטלית
האוכלוסיות הנעזרות בשיטה הינן מגוונות מאוד, והן נעות על רצף שבצידו האחד אוכלוסיות פגועות מאוד, ובצידו השני אוכלוסיות מתוחכמות ביותר, וביניהן האוכלוסיות הבאות:

ילדים מגילאי 9 ואילך, הסובלים מקשיי וליקויי למידה.

תלמידים וסטודנטים המתקשים בלימודיהם.

תלמידים רגילים המעוניינים לשפר את יכולת החשיבה שלהם.

קציני צבא בכירים, מנהלים ומהנדסים, המעוניינים להגמיש את תהליכי הלמידה והחשיבה שלהם.

עולים חדשים הבאים מרקע של שונות תרבותית.

אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים:  תסמונת- דאון, פגועי ראש, תסמונת ויליאמס, X-שביר ועוד.

אוכלוסיית גיל הזהב

 
התכנים המרכזיים הנלמדים בקורסים של העשרה אינסטרומנטלית

המשתתפים בקורסים נחשפים לתיאוריות הקוגניטיביות של פרופ' פוירשטיין, תיאורית כושר ההשתנות הקוגניטיבית המבנית ותיאורית ההתנסות בלמידה מתווכת. תיאוריות אלה מאפשרות למעשה, מבט אל תוך תוכם של תהליכי החשיבה והלמידה, תוך היכרות עם אסטרטגיות לעיצוב תהליכים אלה.

בקורס נלמדים כלי העשרה, המהווים פלטפורמה המאפשרת את יצירתם של תהליכי תיווך אינטנסיביים.  תהליכים אלה מאפשרים את שיקום ו/או יצירת תהליכי החשיבה והלמידה של התלמיד או המטופל.

 

היכן מיושמת השיטה

השיטה מיושמת במגזרים הבאים:

צה"ל: בית הספר לטיסה (האקדמיה לטייס) של חיל האוויר, המכללה הצבאית לפיקוד ומטה, בסיס ההדרכה של חיל הים, בסיס ההדרכה של המודיעין ועוד.

בתי ספר יסודיים בחינוך הרגיל והמיוחד.

חטיבות הביניים ובתי ספר תיכוניים.

קליניקות פרטיות.

מוסדות אקדמאים לסטודנטים רגילים ומתקשים.

מרכזי קליטה.

אוכלוסיית גיל הזהב

 

אוכלוסיית המשתמשים

מורים וגננות, פרא-רפואיים (קלינאיות תקשורת ומרפאות בעיסוק), פסיכולוגים, עו"ס, הורים, מטפלים, חונכים ועוד. קורסי העשרה אינסטרומנטלית הינם בהיקף של 224 שעות (2 קורסים של 112 שעות כל אחד), מזכים בגמול השתלמות ומוכרים לשנת שבתון.

 

העשרה אינסטרומנטלית לגיל הרך

"העשרה אינסטרומנטלית BASIC" הינה תכנית חדשנית לפיתוח אסטרטגיות חשיבה ומיומנויות למידה, ומיועדת לילדים בגילאים 9-4 (בכפוף לרמת התלמידים) ולמבוגרים בעלי צרכים מיוחדים.  התכנית מיועדת לזרז את ההתפתחות, למנוע הופעתם של ליקויי למידה בגילאי בית הספר או לצמצם את חומרת הבעיה.

מערכת הכלים שפותחה ע"י פרופ' ראובן פוירשטיין והרב רפי פוירשטיין, כוללת 7 כלים, ומאפשרת לגננת, למורה, למטפל המקצועי ולהורים לתווך לילד בצורה אינטנסיבית.

הנחת היסוד של הכלים, הנשענת על תיאורית כושר ההשתנות הקוגניטיבית המבנית SCM)) גורסת, שניתן להאיץ תהליכי התפתחות קוגניטיביים, אף מעבר לצפוי לפי סולמות התפתחותיים שונים, באמצעות תהליכי תיווך אינטנסיביים.

פרטים אודות קורסי ההשתלמות בהמשך.

 

שיטת האבחון הדינאמי להערכת כושר ההשתנות - LPAD
Learning Propensity Assessment Device

שיטה זאת פותחה ע"י פרופ' ראובן פוירשטיין והיא נחשבת לשיטת החלוץ בתחום זה של אבחונים דינאמיים.

השיטה מיושמת בעשרות ארצות ותורגמה לכ – 15 שפות.

 

מטרת האבחון ה – LPAD

האבחון מיועד להעריך את פוטנציאל הלמידה של המאובחן, בשונה ממדידת כישוריו כמקובל במבחני אינטליגנציה רבים.  מסקנות האבחון מאפשרות עיצוב המלצות בעלות משמעות, שיאפשרו ליצור שינוי של ממש אצל המאובחן.

 

אופי התהליך האבחוני ב - LPAD

ייחודו של האבחון הוא בכך שהוא מכיל מרכיב של למידה בתוכו.   המאובחן מקבל סידרת מבחנים אותם הוא פותר ללא עזרה של ממש.  אבחונים אלה "מציפים" את קשייו הקוגניטיביים ולאחר מכן מגיע שלב ההתערבות, המיועד לשקם באופן מדגמי את הקשיים שצפו בשלב הראשון.  בשלב השלישי מקבל המאובחן שוב סידרה של מטלות המאפשרות לבחון עד כמה ההתערבות השפיעה על הישגיו.  מכאן אנו מסיקים את איכותו והיקפו של פוטנציאל הלמידה של המאובחן.

 

יתרונותיה של שיטת האבחון הדינאמי

גישה זאת מאפשרת לחדור אל מעבר למחסומים המקובלים המכונים: ליקויי למידה, פיגור שכלי, קשיי תפקוד.  פעמים רבות מוכיח האבחון, שמאחורי מחסומים בלתי עבירים אלה מסתתרים מאגרי יכולות מרשימים ביותר.

הגישה מציגה תמונה איכותית של תהליכי הלמידה והחשיבה הייחודיים לנבחן, מה שמאפשר עיצוב תהליכי התערבות אישיים וייחודיים.

האבחון הדינאמי מאפשר הסרה ואף מניעה של סטיגמות שליליות, ש"נדבקות" אל המאובחן במבנים הרגילים (לקוי למידה, מפגר וכו'), והמרתם בתיאור הנבדק, כסובל ממצבי קושי העשויים בתנאים מסוימים להשתנות מאוד.  הסטיגמות השליליות מתפקדות פעמים רבות כ"נבואה המגשימה את עצמה" ומקשות על יצירת תהליכי שינוי ממשיים אצל הנבדק.  הדבר נכון במיוחד ביחס לעולים חדשים, הבאים מתרבויות שונות מהתרבות המקומית, והנמצאים בסיכון להיות מאופיינים באמצעות סטיגמות שאינן מוצדקות.

 

מה לומדים בפרקטיקום ה-LPAD?

פרקטיקום שנה א' - מקנה היכרות עמוקה עם תיאורית כושר ההשתנות הקוגניטיבית המבנית, ותיאורית ההתנסות בלמידה מתווכת, אותן פיתח פרופ' פוירשטיין. בקורס נלמדת בטריית כלי האבחון העשירה של ה – LPAD, והסטודנטים מתנסים בהעברת 3 – 4 אבחונים תחת הנחייה. בסוף השנה מכירים הסטודנטים היטב את התפיסה האבחונית הדינאמית.  הקורס מאפשר להם לזהות בחיי היום יום ובעבודתם החינוכית והטיפולית, תהליכי למידה פגומים וטובים ולקדם אותם. שנה זאת מאפשרת הכרות טובה עם הגישה האבחונית וכלי האבחון, אך אינה מקנה תעודת מאבחן. לשם כך, יש צורך בשנה ב'.

 

פרקטיקום שנה ב' - מכשיר את בוגרי פרקטיקום שנה א' להיות מאבחני LPAD מוסמכים ע"י המרכז הבינלאומי לקידום כושר הלמידה.  בקורס נלמדים לעומקם תהליכי הדיאגנוזה של פונקציות חשיבה פגומות.  תהליך האבחון עצמו זוכה להעמקה רבה, ומתפתחת יכולתם של הסטודנטים להמליץ המלצות. השתתפות בשנה ב' ועמידה בהצלחה בחובות הנדרשות, מזכה את הבוגר בתעודת מאבחן LPAD מטעם המרכז.

 

קורס באבחון דינאמי לגיל הרך LPAD-BASIC

 ה-LPAD-B הינו פיתוח חדשני הממשיך את מסורת מבחני ה-LPAD.

ה-LPAD-B מיועד לשתי אוכלוסיות; ילדים קטנים בגילאי 4-8, שנמצאים בסיכון או עם פגיעות שונות, ומבוגרים שמתפקדים ברמה נמוכה ביותר (פגועי ראש, בעלי פיגור תפקודי עמוק ועוד).

הבטריה כוללת מבחנים מגוונים הבודקים: חשיבה מופשטת, יצירה ושימוש במושגי חשיבה אנלוגית, חשיבה פרוגרסיבית, ארגון המרחב, זכירה, רצפים ועוד.  האבחון הינו דינאמי, דהיינו, הוא כולל הליך למידה מובנה.

מטרת האבחון הינה להעריך את מצבו הקוגניטיבי הנוכחי של הנבדק, את כושר ההשתנות שלו, את קשייו, ואת הדרך האופטימלית בה ניתן לקדמו.

הקורס מיועד לעוסקים בגיל הרך, בוגרי LPAD.    מספר המקומות מוגבל.

הקורס כולל לימוד מעמיק של התיאוריה, לימוד של בטריית כלי האבחון והתנסות באבחון תחת הנחייה.

 

קורסי האבחון הדינמי מוכרים למורים בשנת שבתון, ולצורך גמול השתלמות. 

 

פרטים על מועדי ההשתלמות לחץ כאן

 

שלח דואר
הראה טלפון
שם איש קשר: טלי צור
כתובת האתר: http://www.icelp.co.il/

השתלמויות מורים | לימודי חינוך | תוכניות העשרה | הפרעות קשב וריכוז | עיצוב סביבה לימודית | ספרי לימוד | עזרי לימוד | מחשבים בחינוך | ציוד עזרה ראשונה | קורס עזרה ראשונה | טיפול בעזרת בעלי חיים | למידה מתוקשבת | אומנויות הבמה | הצגות לילדים | רפואה משלימה | אימון אישי לילדים | יעוץ כלכלי | טיפול בהפרעת קשב | ספרי לימוד משומשים | אבטחת טיולים | תואר ראשון בחינוך | חינוך