4/3/2024
בנק יהב
טבע מעודכן
מופ"ת
סמינר הקיבוצים 12

42% מכלל הנושרים ממערכת החינוך - תלמידים עולים

החודש אושרה לקריאה טרומית הצעת חוק שילוב עולים במערכת החינוך. את הצעת החוק הגישו יו"ר ועדת החינוך, ח"כ הרב מיכאל מלכיאור, ח"כ מרינה סולודקין וח"כ סילבן שלום. מטרת הצעת החוק היא לפתור את בעיית הנשירה של תלמידים עולים ממערכת החינוך. בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב, כי בישראל לומדים כיום כ-350,000 ילדי עולים המהווים כ-12% מכלל התלמידים בישראל.
מנתונים סטטיסטיים שהוצגו לכנסת עולה, כי 42% מכלל הנושרים בישראל הינם תלמידים עולים.
זאת ועוד: 46% מבני הנוער שעלו בחמש השנים האחרונות לארץ אינם מסיימים את כיתה י"ב; 26% מהתלמידים העולים אינם נמצאים במסגרת חינוכית פורמאלית כל שהיא; כל תלמיד עולה שלישי הנמצא במערכת חינוך בישראל אינו מגיע ללימודים באופן סדיר. עוד נמצא, כי רק 24% משנתון של תלמידים עולים זכאים לתעודת בגרות.
יוזמי החוק מציינים, כי חלק מהבעיה, עשוי להיות מוסבר על ידי היעדרם של עולים בצוותי הפיקוח של משרד החינוך ובהנהלות בתיה"ס. כמו כן, אין בדרך כלל הורים עולים המשתתפים בוועדות ההורים היישוביות. ארגוני העולים גם אינם מיוצגים בעבודת משרד החינוך.
הצעת החוק מבקשת לשלב בצורה הולמת יותר את העולים במערכת החינוך. ההצעה גם מגדירה את הצרכים של התלמידים העולים, ההורים, המורים וארגוני עולים, ומנסה להבטיח מענה שיוביל לשילוב שוויוני של תלמידים עולים ובני משפחותיהם במרקם החיים במדינה.
בין היתר, עוסקת הצעת החוק באיסור להפליה בקבלת תלמיד לביה"ס או מורה לצוות: "לא יפלה מוסד חינוך בין מוריו או תלמידיו בקבלה ללימודים או לעבודה ובכל דבר ועניין מחמת ארץ מוצאם".
בנושא לימודי השפה העברית מציעה הצעת החוק, כי: "תלמיד עולה ילמד, בנוסף לתוכנית הלימודים הרגילה, את לימודי השפה העברית במסגרת שעות הלימודים שלו במוסד החינוך, לפי תוכנית שיקבע השר אשר לא תפחת ממספר שעות שנקבע בחוק".
לגבי תוכנית לחינוך יהודי-ישראלי לתלמידים העולים מציעה הצעת החוק: "שר יקבע תוכנית העשרה, בנוסף על תוכנית הלימודים לתלמידים עולים, העוסקת במסורת ישראל, זהות יהודית והגישה הרב-תרבותית. השר יקבע תוכנית העשרה לעובדי חינוך בנושא חינוך לרב-תרבותיות.
בנושא שפה זרה שנייה מציעה הצעת החוק: "במוסד חינוך שבו לפחות 20 תלמידים עולים ממדינת מוצא אחת בשכבת גיל אחת, תינתן אפשרות ללמוד ולהיבחן בבחינת בגרות במקצוע שפת ארץ המוצא האמורה. בנושא איש צוות הדובר את שפת המוצא דורשת הצעת החוק: "במוסד חינוך שבו לפחות 20 תלמידים עולים ממדינת מוצא אחת, אחד או יותר מחברי הצוות החינוכי ידבר את שפת ארץ המוצא האמורה. בנושא ייצוג הולם למורים עולים דורשת הצעת החוק: "במוסד חינוך שמחצית או יותר מתלמידיו עולים ממדינת מוצא אחת, יהיה ייצוג הולם בחברי הצוות החינוכי למורים עולים ממדינת המוצא האמורה. ההצעה גם דורשת, כי מוסד חינוך המוסר מידע להורי התלמידים יעביר, לפי דרישת ההורה, את המידע האמור בשפת ארץ המוצא של ההורה העולה.

לקט נתונים מתוך פרסום המועצה הלאומית לשלום הילד - "ילדים עולים בישראל - 2007".

הדפסשלח לחבר הוסף תגובה
השתלמויות מורים | לימודי חינוך | תוכניות העשרה | הפרעות קשב וריכוז | עיצוב סביבה לימודית | ספרי לימוד | עזרי לימוד | מחשבים בחינוך | ציוד עזרה ראשונה | קורס עזרה ראשונה | טיפול בעזרת בעלי חיים | למידה מתוקשבת | אומנויות הבמה | הצגות לילדים | רפואה משלימה | אימון אישי לילדים | יעוץ כלכלי | טיפול בהפרעת קשב | ספרי לימוד משומשים | אבטחת טיולים | תואר ראשון בחינוך | חינוך