22/7/2024
בנק יהב
טבע מעודכן
מופ"ת
סמינר הקיבוצים 12

משרד החינוך פועל להסדרת פעילות העמותות והגופים העסקיים במערכת החינוך

25/07/2010

משרד החינוך פועל להסדרת פעילות העמותות והגופים העסקיים במערכת החינוך
משרד החינוך פועל בשנה האחרונה להסדרת פעילות העמותות והארגונים העסקיים במערכת החינוך. כך, לדוגמה, נפגשו לפני מספר חודשים ראשי המשרד עם נציגים מ-15 עמותות המפעילות מתנדבים במוסדות החינוך, במסגרת תוכנית של משה"ח בשם "מתנדבים בחינוך". מטרת התוכנית היא לגבש מדיניות כוללת לגיוס מתנדבים במערכת החינוך ולהפעלתם. המפגש עסק בהגדרת הקריטריונים לגיוס המתנדבים ולהכנסתם למוסדות החינוך.
צעד נוסף של המשרד בנושא זה בא לידי ביטוי בנוהל חדש המתפרסם בחוזר מנכ"ל המשרד האחרון (תשע/10). הנוהל עוסק בהפעלת תוכניות של המגזר השלישי (המגזר האזרחי - בעיקר עמותות) והמגזר העסקי בתוך מערכת החינוך.
על פי נתוני  המכון ליזמות במערכת החינוך שבמכללת בית ברל, למעלה מ- 1,600 עמותות חינוך נרשמו בישראל משנת 1981. כ-500 עמותות פועלות בתוך בתי הספר. כמו כן גופים עסקיים רבים, כמו הריבוע הכחול, חברת חשמל וחברת אינטל, מפעילים תוכניות שונות במערכת החינוך.

על פי הנוהל בחוזר מנכ"ל, כל בקשה למעורבות חינוכית-פדגוגית או חברתית, שמופעלת על ידי ארגוני המגזר השלישי או הקהילה העסקית, וכל בקשה להפעלת תוכנית תוספתית בתוך מוסדות חינוך, תיבדק ותיבחן על ידי הגורמים המוסמכים במשרד. רק תוכנית העונה על כל הדרישות שנקבעו תאושר להפעלה. את הבקשות המפורטות על הארגונים להגיש לבחינת היחידה לקשרי המגזר השלישי והקהילה העסקית, במינהל להכשרה ולהתפתחות מקצועית של עובדי הוראה, עד ה- 29.7.10.
עוד מצוין, כי בחודש נובמבר 2010 יפורסם חוזר הוראות הקבע שבו יפורסמו הנחיות ונהלים מפורטים לתהליך הגשת התוכניות החינוכיות של המגזר השלישי והגופים העסקיים להפעלה במוסדות החינוך. בחוזר גם יפורטו תנאי סף לגופים הרשאים להפעיל תוכניות במוסדות החינוך.
תוכניות שכבר מופעלות במערכת החינוך, תעבורנה הליך של בדיקה פרטנית. תיבחן התאמתן של התוכניות למטרות החינוכיות, למדיניות המשרד וליעדיו, למאפייני אוכלוסיית היעד ולאופן שילובן במוסד החינוכי. בנוסף תיבחן הכשרתם ומידת התאמתם של בעלי התפקידים השונים, לרבות המדריכים בארגון המציע את התוכנית. הארגון גם יידרש להוכיח שעובדיו או מתנדביו עומדים בדרישות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים.
 

הדפסשלח לחבר הוסף תגובה
השתלמויות מורים | לימודי חינוך | תוכניות העשרה | הפרעות קשב וריכוז | עיצוב סביבה לימודית | ספרי לימוד | עזרי לימוד | מחשבים בחינוך | ציוד עזרה ראשונה | קורס עזרה ראשונה | טיפול בעזרת בעלי חיים | למידה מתוקשבת | אומנויות הבמה | הצגות לילדים | רפואה משלימה | אימון אישי לילדים | יעוץ כלכלי | טיפול בהפרעת קשב | ספרי לימוד משומשים | אבטחת טיולים | תואר ראשון בחינוך | חינוך