29/1/2022
בנק יהב
טבע מעודכן
מופ"ת
סמינר הקיבוצים 12

מסמך: העלאת תשלומי ההורים לטיולים גבוהה מהעלייה במחירם בפועל

15/08/2010
במסמך, שמתפרסם לקראת הדיון בוועדת החינוך בנושא אישור תשלומי ההורים, בוחנת המחלקה לפיקוח תקציבי במרכז המחקר והמידע של הכנסת, האם העלאת תשלומי ההורים עבור הטיולים, שמבקש משרד החינוך לערוך, אכן תואמת לעלייה בעלותם בפועל.
כזכור, בשנת הלימודים תשס"ט אישרה ועדת החינוך של הכנסת את המלצת משרד החינוך להעלות את תשלום ההורים עבור טיולים ב-7% עד 14%, בהתאם לשכבות הגיל השונות. לעומת זאת, בתש"ע לא אישרה ועדת החינוך את העלאת תשלומי ההורים, והם נותרו ללא שינוי.
לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"א מבקש משרד החינוך מהוועדה לאשר את העלאת תשלומי ההורים עבור הטיולים ב-9% בכיתות א'-ב' וב-19%-20% בשאר הכיתות ובגני הילדים. במסמך נבדקה העלייה במרכיבי הטיולים בין שנת הלימודים תשס"ט להצעה לשנת הלימודים תשע"א. לשם בחינת ההתייקרות בפועל של מחירי הטיולים נבדקה במסמך העלייה בשנתיים האחרונות בעלותו של כל אחד ממרכיבי הטיול: הסעות, כניסה לאתרים, מלווה חמוש, מלווה רפואי, כלכלה ולינה, הדרכה ואירוח מלווים.
במסמך נמצאו פערים לא גדולים, המוערכים בעשרות שקלים, בין העלייה במחירי המרכיבים השונים של הטיול כפי שהעריך משרד החינוך ובין עליית מחירם בפועל. כך, למשל, טיול בן יומיים יעלה להערכת משרד החינוך 438.5 ש"ח לתלמיד. לעומת זאת, בבדיקת מרכז המחקר והמידע של הכנסת נמצא, כי עלות טיול כזה תהיה 416.5 ש"ח לתלמיד. עלות טיול בן יומיים בתשס"ט הייתה 387 ש"ח לתלמיד.
מעבר לבחינת עליית מחירי הטיולים, מצוין במסמך, כי עלות ההסעות לטיולי של כלל מוסדות החינוך בתש"ע,עמדה על 180 מיליון ש"ח, שהם כ-37% מסך העלות הכוללת להסעות לטיולים באוטובוסים בשנה זו בישראל. במסמך מודגש, כי משמעות עובדה זו היא, שהיקף ההסעות לטיולים במערכת החינוך מהווה גורם מובהק בשוק הנסיעות באוטובוסים. על פי המסמך, משרד החינוך אינו מנצל יתרון זה כדי להביא לעלייה מתונה יותר בעלויות הטיולים. כך, למשל, מוצע במסמך למשרד לפרסם מכרזים ארציים או אזוריים להסעות לטיולים, העשויים להוזיל את עלותם.
במסמך מצוין עוד, כי בבקשת משרד החינוך לאישור תשלומי ההורים לשנת תשע"א נוסף מרכיב תשלום עבור של"ח, בכיתות ז'-י"ב, שלא הופיע עד כה בתשלומי ההורים, בסך כ-150 ש"ח לשנה. בשנים קודמות נעשה התשלום עבור של"ח באמצעות התשלום לתל"ן (תוכנית לימודים נוספת) או באמצעות סעיף קניית שירותים נוספים מרצון. יש ל ציין כי גביית התשלום בדרכים אלו דורש הסכמה של רוב מוחלט של ההורים להוצאה זו. משרד החינוך מנמק את בקשתו להכניס את מרכיב התשלום עבור השל"ח לתשלומי ההורים בתשע"א בכך, שמנהלי בתי הספר מתקשים לקבל את אישור ההורים לתשלום לשל"ח, מכיוון שהוא אינו מופיע במסגרת תשלומי הורים. מסיבה זו מנהלים לא מעטים אינם מצליחים לקיים פעילות של"ח בבתי הספר.
במסמך מצוין, כי ניתן לשקול הוספת תשלום עבור מרכיב של"ח בתשלומי ההורים, תוך הפחתה בסעיפי תשלום אחרים. לדוגמה: בבתי ספר שבהם ייגבה התשלום בתשלומי ההורים תהיה הפחתה בתשלום עבור תל"ן. כך יישאר סך התשלום שההורים נדרשים לשלם לבית הספר עבור שירותים ופעילויות שונות זהה לתשלום בשנים הקודמות.
הדפסשלח לחבר הוסף תגובה
דרונט בניית אתרים
השתלמויות מורים | לימודי חינוך | תוכניות העשרה | הפרעות קשב וריכוז | עיצוב סביבה לימודית | ספרי לימוד | עזרי לימוד | מחשבים בחינוך | ציוד עזרה ראשונה | קורס עזרה ראשונה | טיפול בעזרת בעלי חיים | למידה מתוקשבת | אומנויות הבמה | הצגות לילדים | רפואה משלימה | אימון אישי לילדים | יעוץ כלכלי | טיפול בהפרעת קשב | ספרי לימוד משומשים | אבטחת טיולים | תואר ראשון בחינוך | חינוך